Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Neenotna kakovost živil: Komisija objavila smernice za države članice za uspešnejše preprečevanje nepoštenih praks

Bruselj, 26. septembra 2017

Komisija je danes objavila smernice o uporabi živilske zakonodaje EU in zakonodaje EU o varstvu potrošnikov pri vprašanju neenotne kakovosti izdelkov, kot je napovedal predsednik Jean-Claude Juncker v letošnjem govoru o stanju v Uniji.

1

Smernice bodo nacionalnim organom pomagale pri odločanju, ali podjetja pri prodaji izdelkov neenotne kakovosti v različnih državah kršijo predpise EU.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v govoru o stanju v Uniji o tem vprašanju dejal: „Ne bom dovolil, da se v nekaterih delih Evrope prodajajo živila nižje kakovosti kot v drugih državah, čeprav imajo enako embalažo in blagovno znamko. Nacionalnim organom moramo zdaj zagotoviti večje pristojnosti za odpravo teh nezakonitih ravnanj povsod, kjer obstajajo.“

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je povedala: „Prodaja dveh različnih izdelkov v enaki embalaži z isto znamko je zavajajoča in nepoštena do potrošnikov. Očitno je, da lahko težave, ki imajo čezmejno razsežnost, rešimo le s sodelovanjem na ravni EU, saj države članice same predolgo niso uspele najti pravega načina za obravnavo tega vprašanja. Odločena sem odpraviti to prakso, ki jo pravo Unije prepoveduje, in zagotoviti, da bodo vsi potrošniki deležni enake obravnave.“

Smernice navajajo in pojasnjujejo ustrezne zahteve živilske zakonodaje EU in zakonodaje EU o varstvu potrošnikov, ki jih morajo organi upoštevati, ko preučujejo morebiten primer neenotne kakovosti živil, in ki jih vsebujeta:

Smernice v skladu z navedeno zakonodajo določajo zaporedne korake, na podlagi katerih lahko nacionalni organi za varstvo potrošnikov in organi za živila ugotovijo, ali proizvajalci kršijo predpise. Če ima kršitev čezmejno razsežnost, jo lahko organi za varstvo potrošnikov obravnavajo na evropski ravni prek mreže za sodelovanje na področju varstva potrošnikov.

Za zagotavljanje, da podjetja ravnajo v skladu z zakonodajo EU, so odgovorni nacionalni organi za varstvo potrošnikov in organi za živila. Vendar je Evropska komisija odločena, da jim bo pomagala z navedenimi smernicami in prek različnih delovnih področij.

Drugi ukrepi Komisije

Komisija poleg smernic trenutno pripravlja metodologijo za izboljšanje primerjalnih preskusov živil, da bodo imele države članice trdno skupno znanstveno podlago za razpravo o tem vprašanju, ki bo enaka za vse. Svojemu Skupnemu raziskovalnemu središču (JRC) je dala na voljo milijon evrov za razvoj te metodologije.

Komisija financira tudi nadaljnje delo v zvezi z zbiranjem dokazov in spremljanjem izvajanja pravil ter državam članicam daje na voljo milijon evrov za financiranje študij ali izvršilnih ukrepov.

Komisija je začela dialog s proizvajalci in združenji blagovnih znamk, ki so se zavezali, da bodo to jesen pripravili kodeks ravnanja.

Komisija bo 13. oktobra sodelovala na konferenci o varstvu pravic potrošnikov, ministrskem srečanju na visoki ravni, ki ga v Bratislavi organizirata slovaška in češka vlada in na katerem bo obravnavano vprašanje neenotne kakovosti živil. Komisija bo septembra in novembra prav tako organizirala delavnice z organi za varstvo potrošnikov in organi za varnost živil.

Več informacij

Smernice o uporabi živilske zakonodaje EU in zakonodaje EU o varstvu potrošnikov

Informativni pregled o smernicah

Informativni pregled o neenotni kakovosti izdelkov v okviru govora o stanju v Uniji

 

IP/17/3403

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar