Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Tweevoudige kwaliteit bij levensmiddelen: Commissie geeft lidstaten richtsnoeren voor een betere aanpak van oneerlijke praktijken

Brussel, 26 september 2017

Zoals Commissievoorzitter Juncker in zijn jaarlijkse "state of the Union"-toespraak aankondigde, heeft de Commissie vandaag een aantal richtsnoeren voor de toepassing van de levensmiddelen- en consumentenwetgeving van de EU op producten van tweevoudige kwaliteit bekendgemaakt.

1

Deze richtsnoeren zullen de nationale autoriteiten helpen te bepalen of een bedrijf de EU-wetgeving schendt wanneer het als identiek gepresenteerde producten van tweevoudige kwaliteit in verschillende landen verkoopt.

Tijdens zijn "state of the Union"-toespraak zei Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie het volgende: "Ik kan niet aanvaarden dat er aan de mensen in sommige delen van Europa levensmiddelen worden verkocht van mindere kwaliteit dan in andere landen, terwijl merk en verpakking identiek zijn. We moeten de nationale autoriteiten nu dus meer bevoegdheden geven om deze illegale praktijken te bestrijden, waar ze ook voorkomen.".

Věra Jourová, EU-commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid zei hierover: "Twee verschillende producten in dezelfde merkverpakking aanbieden, is misleidend en oneerlijk tegenover de consument. Dit voorbeeld toont duidelijk aan dat grensoverschrijdende problemen enkel kunnen worden opgelost door samen te werken op EU-niveau. Te lang al zoeken de individuele lidstaten tevergeefs naar een manier om deze kwestie aan te pakken. Ik ben vastbesloten een einde te maken aan deze praktijk, die de EU-wetgeving verbiedt, en ervoor te zorgen dat alle consumenten op gelijke voet worden behandeld.".

In de richtsnoeren worden de toepasselijke voorschriften van de EU-levensmiddelenwetgeving en de EU-consumentenwetgeving waarop autoriteiten zich moeten baseren bij een onderzoek naar een mogelijk geval van tweevoudige kwaliteit, opgesomd en toegelicht:

  • de voedselinformatieverordening, die voorschrijft dat consumenten betrouwbare en voldoende informatie over een bepaald voedingsproduct moeten krijgen. Op de etikettering van levensmiddelen moeten bijvoorbeeld alle ingrediënten van het product worden vermeld;
  • de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, die oneerlijke handelspraktijken, zoals het verkopen van als identiek gepresenteerde merkproducten op een manier die de consument kan misleiden, verbiedt.

Op grond van deze wetgeving bieden de richtsnoeren een stapsgewijze benadering waarmee de nationale consumenten- en voedselautoriteiten kunnen nagaan of producenten deze wetgeving overtreden. Wanneer een inbreuk een grensoverschrijdend aspect heeft, kunnen de consumentenautoriteiten op Europees niveau optreden via het netwerk voor samenwerking op het gebied van consumentenbescherming.

Het zijn de nationale consumenten- en voedselautoriteiten die ervoor moeten zorgen dat bedrijven de EU-wetgeving naleven, maar de Europese Commissie wil hen met deze richtsnoeren en op verschillende andere manieren bijstaan.

Andere acties van de Commissie

Naast deze richtsnoeren werkt de Commissie ook aan een methode om de vergelijkende producttests voor levensmiddelen te verbeteren. De lidstaten kunnen het probleem dan op basis van degelijke, gemeenschappelijke wetenschappelijke inzichten bespreken. Voor de ontwikkeling van deze methode heeft de Commissie 1 miljoen euro beschikbaar gesteld aan haar Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC).

Voorts trekt de Commissie 1 miljoen euro uit voor verdere werkzaamheden voor het verzamelen van bewijs en de handhaving van de regels. Daarmee kunnen de lidstaten studies of handhavingsmaatregelen bekostigen.

De Commissie is een dialoog aangegaan met producenten en brancheorganisaties die hebben toegezegd om tegen het najaar een gedragscode te ontwikkelen.

Op 13 oktober zal de Commissie deelnemen aan de consumententop, een ministeriële bijeenkomst op hoog niveau over tweevoudige voedselkwaliteit in Bratislava die door de Slowaakse en de Tsjechische regering wordt georganiseerd. Daarnaast organiseert de Commissie in september en november workshops met de autoriteiten op het gebied van consumentenbescherming en voedselveiligheid.

Meer informatie

Richtsnoeren voor de toepassing van de EU-wetgeving inzake levensmiddelen en consumenten

Factsheet over de richtsnoeren

Factsheet over tweevoudige kwaliteit op basis van de "state of the Union"-toespraak

 

IP/17/3403

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar