Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Trgovinski sporazumi spodbujajo agroživilski sektor EU

Bruselj, 27. februarja 2017

Nova študija kaže, da lahko trgovinski sporazumi prispevajo k povečanju prodaje in ustvarjanju delovnih mest v agroživilskem sektorju EU.

Glede na novo neodvisno študijo, ki jo je naročila Evropska komisija, so trgovinski sporazumi prispevali k povečanju kmetijskega izvoza EU in ustvarjanju delovnih mest v agroživilskem in drugih gospodarskih sektorjih. Podrobno so bili preučeni trgovinski sporazumi z Mehiko, Južno Korejo in Švico.

Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je dejal: „Že samo ti trije sporazumi so povečali agroživilski izvoz EU za več kot milijardo evrov in dodano vrednost v agroživilskem sektorju za 600 milijonov evrov. Poleg tega je bilo zaradi povečanja izvoza skupno ustvarjenih na tisoče delovnih mest po vsej EU, večinoma v agroživilskem sektorju, vključno s primarnim kmetijstvom. Ti podatki jasno kažejo, da ambiciozni in uravnoteženi trgovinski dogovori prinašajo koristi evropskemu živilskemu in kmetijskemu sektorju.“

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je povedala: „Ustrezno sklenjeni trgovinski dogovori prinašajo pomembne koristi našim kmetom in proizvajalcem hrane. Iz študije lahko izluščimo tudi pomembne podatke o tem, kako bi lahko še zmanjšali birokracijo in odpravili ovire za sklepanje nadaljnjih trgovinskih dogovorov.“

Študija je pokazala tudi, da so sporazumi prispevali k povečanju trgovanja v obeh smereh, saj se je povečal tako izvoz EU kot tudi uvoz izdelkov iz navedenih treh držav, hkrati pa se je izboljšal dostop evropskih potrošnikov in podjetjih do agroživilskih proizvodov.

Pomembno je tudi, da po podatkih iz študije povečanje uvoza skoraj ni vplivalo na domačo proizvodnjo EU, saj večinoma odraža zmanjšanje uvoza iz drugih tretjih držav ali pa povečanje potrošnje v EU.

Konkretno je v zvezi z navedenimi tremi sporazumi študija pokazala naslednje:

  • S sporazumom med EU in Mehiko se je agroživilski izvoz leta 2013, tj. tri leta po tem, ko sta obe strani odpravili vse trgovinske omejitve, k odpravi katerih sta se zavezali v sporazumu, povečal za 105 milijonov evrov. Pri tem je šlo v večini primerov za predelano hrano in pijače, dodaten uvoz v višini 316 milijonov evrov istega leta pa je zadeval predvsem primarne proizvode. V študiji so opredeljene tudi možnosti dodatne odprave obstoječih tarif in ovir v agroživilskem sektorju EU. To vprašanje se zdaj obravnava v okviru pogajanj za posodobitev sporazuma med EU in Mehiko.
  • Čeprav se prostotrgovinski sporazum med EU in Južno Korejo še ne izvaja v celoti, se je z njim leta 2015 (zadnje leto, za katero so na voljo podatki) izvoz agroživilskih proizvodov iz EU dodatno povečal za 439 milijonov evrov. Pri tem je šlo v večini primerov za primarne proizvode in surovine, dodaten uvoz v višini 116 milijonov evrov istega leta pa je zadeval predvsem predelano hrano in pijače.
  • S trgovinskimi sporazumi o kmetijskih proizvodih in predelanih kmetijskih proizvodih med EU in Švico se je agroživilski izvoz EU leta 2010, tj. tri leta po tem, ko so se sporazumi začeli v celoti izvajati, skupno povečal za 532 milijonov evrov. Pri tem je šlo večinoma za predelano hrano in pijače, dodaten uvoz v višini 1,17 milijona evrov pa je zadeval predvsem primarne proizvode.

Študija poudarja, kako pomembno je pozorno spremljati trgovinska pogajanja glavnih konkurentov EU, da slednja ne bi zaostala pri pogojih dostopa do trgov, ki so pomembni za agroživilske proizvode. Poleg tega kaže, da imajo novejši ambiciozni sporazumi, kot je trgovinski sporazum med EU in Korejo, ki je začel veljati leta 2011, večji pozitiven učinek od starejših in manj celovitih sporazumov, kot je sporazum med EU in Mehiko iz leta 2000. To kaže na čedalje večjo kakovost in učinkovitost trgovinskih sporazumov EU v smislu odpravljanja ovir in uspešnosti sektorja pri izboljšanju konkurenčnosti.

Študija poudarja tudi, kako zelo promocijske in informacijske kampanje EU pomagajo izvoznikom EU pri dostopu do novih trgov in širitvi poslovanja na obstoječih trgih. Evropska komisija je znatno povečala svoj proračun za promocijo, komisar Hogan pa je že opravil obiske na visoki ravni v šestih državah (Kolumbija in Mehika, Kitajska in Japonska, Vietnam in Indonezija), da bi promoviral agroživilske proizvode EU ter podjetjem in organizacijam v EU omogočil, da v teh državah poiščejo nove poslovne priložnosti. Maja naj bi obiskal še Kanado, s katero se je EU pravkar dogovorila glede sporazuma o prosti trgovini. Kanado bo marca obiskala tudi evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström, ki se bo pozneje spomladi odpravila še v Singapur, s katerim je EU prav tako nedavno sklenila trgovinski dogovor, in Mehiko.

Rekorden izvoz agroživilskih proizvodov EU v letu 2016

Navedeni trije trgovinski sporazumi so pripevali tudi k rekordnemu izvozu agroživilskih proizvodov EU v letu 2016, ko je vrednost skupnega izvoza znašala 130,7 milijarde evrov, kar je za 1,7 milijarde evrov več kot leta 2015. Najbolj se je povečal letni izvoz v ZDA (za 1,26 milijarde evrov) in na Kitajsko (za 1,06 milijarde evrov). Hkrati se je vrednost uvoza agroživilskih proizvodov v EU zmanjšala za 1,5 % na 112 milijard evrov. Agroživilski sektor je v letu 2016 predstavljal 7,5 % skupnega izvoza blaga iz EU, medtem ko agroživilski proizvodi predstavljajo 6,6 % vsega uvoženega blaga. S presežkom v višini 18,8 milijarde evrov agroživilski sektor prispeva skoraj polovico skupnega presežka Evropske unije v trgovini z blagom, ki je leta 2016 znašal 39,3 milijarde evrov.

Ozadje

V študiji, ki jo je po naročilu Komisije izvedla neodvisna svetovalna družba Copenhagen Economics, je preučen učinek treh različnih vrst trgovinskih sporazumov na izvoz agroživilskih proizvodov: starejših sporazumov prve generacije, kot je sporazum z Mehiko, poglobljenih in celovitih prostotrgovinskih sporazumov nove generacije, kot je sporazum z Južno Korejo, in posebnih sektorskih sporazumov, kot so sporazumi s Švico.

Več informacij

Vprašanja in odgovori

Celotna študija: Vpliv trgovinskih sporazumov EU na kmetijski sektor

Več informacij o trgovinskem sporazumu med EU in Mehiko

Več informacij o prostotrgovinskem sporazumu med EU in Južno Korejo

Več informacij o trgovinskem sporazumu med EU in Švico

IP/17/339

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar