Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Prekybos susitarimais skatinamas ES žemės ūkio maisto produktų sektorius

Briuselis, 2017 m. vasario 27 d.

Naujo tyrimo duomenimis, prekybos susitarimai gali padėti didinti pardavimo apimtį ir remti darbo vietų kūrimą ES žemės ūkio maisto produktų sektoriuje.

Komisijos pavedimu atlikto naujo nepriklausomo tyrimo duomenimis, prekybos susitarimai padėjo skatinti ES žemės ūkio produktų eksportą ir kurti darbo vietas žemės ūkio maisto produktų ir kituose ekonomikos sektoriuose. Nuodugniai išnagrinėti prekybos susitarimai su trimis šalimis – Meksika, Pietų Korėja ir Šveicarija.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas: „Vien dėl šių trijų susitarimų ES žemės ūkio maisto produktų eksporto vertė išaugo daugiau kaip 1 mlrd. EUR, o žemės ūkio maisto produktų sektoriaus pridėtinė vertė padidėjo 600 mln. EUR. Ne mažiau svarbu tai, kad dėl tokio eksporto padidėjimo Europos Sąjungoje iš viso buvo sukurta tūkstančiai darbo vietų, iš kurių didžioji dalis – žemės ūkio maisto produktų sektoriuje, įskaitant pirminį žemės ūkį. Šie skaičiai aiškiai rodo, kad didelės apimties ir subalansuoti prekybos sandoriai naudingi Europos maisto ir žemės ūkio sektoriams.“

Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström: „Tinkamai sudaryti prekybos sandoriai gali duoti daug naudos mūsų ūkininkams ir maisto gamintojams. Šiame tyrime taip pat pateikiama svarbios informacijos, kaip galime toliau mažinti nereikalingą biurokratizmą ir panaikinti kliūtis prekybos deryboms judėti į priekį.“

Iš tyrimo rezultatų matyti, kad dėl susitarimų prekyba didėjo abiem kryptimis – išaugo ir ES eksportas, ir produktų iš šių trijų šalių importas, todėl padidėjo žemės ūkio maisto produktų pasiūlos ir ES vartotojams, ir įmonėms galimybės.

Tyrime nurodoma, jog išaugęs importas ES vidaus gamybą paveikė nedaug. Taip daugiausia buvo dėl to, kad jis pakeitė importą iš kitų trečiųjų šalių, arba dėl ES suvartojimo padidėjimo.

Kalbant apie tris susitarimus, konkrečiai tyrime nurodomi toliau išdėstyti dalykai.

  • Dėl ES ir Meksikos susitarimo 2013 m., t. y. praėjus trejiems metams nuo to, kai abi šalys pašalino visas prekybos kliūtis, kurias jos įsipareigojo pašalinti susitarimu, ES žemės ūkio maisto produktų eksporto vertė padidėjo 105 mln. EUR. Dauguma tų produktų buvo perdirbtas maistas ir gėrimai. Tais pačiais metais papildomai importuota prekių, daugiausia pirminių produktų, už 316 mln. EUR. Tyrime taip pat nurodomas ES žemės ūkio sektoriaus potencialas toliau šalinti esamus muitus ir kliūtis. Tai šiuo metu aptariama derybose, kuriomis siekiama modernizuoti ES ir Meksikos susitarimą.
  • Nors ES ir Pietų Korėjos laisvosios prekybos susitarimas dar ne visiškai įgyvendintas, dėl jo 2015 m. (naujausi duomenys) ES žemės ūkio maisto produktų, daugiausia pirminių produktų ir biržos prekių, eksporto vertė padidėjo 439 mln. EUR. Tais pačiais metais papildomai importuota prekių, daugiausia gėrimų ir perdirbtų maisto produktų, už 116 mln. EUR.
  • Dėl ES ir Šveicarijos prekybos susitarimų dėl žemės ūkio produktų ir perdirbtų žemės ūkio produktų 2010 m., t. y. praėjus trejiems metams nuo to, kai jie buvo visiškai įgyvendinti, ES žemės ūkio maisto produktų eksporto vertė padidėjo 532 mln. EUR. Daugiausia eksportuota gėrimų ir perdirbtų maisto produktų. Papildomai importuota prekių, daugiausia pirminių produktų, už 1,17 mln. EUR.

Tyrime pabrėžiama, kad svarbu atidžiai stebėti ES pagrindinių konkurentų prekybos derybas siekiant užtikrinti, kad ES patekimo į svarbias žemės ūkio maisto produktų rinkas sąlygos netaptų prastesnės. Iš jo taip pat matyti, kad neseniai priimtų didelės apimties susitarimų, tokių kaip 2011 m. įsigaliojęs ES ir Korėjos prekybos susitarimas, teigiamas poveikis didesnis negu senesnių ir ne tiek išsamių susitarimų, tokių kaip 2000 m. ES ir Meksikos susitarimas. Tai ženklas, kad didėja ES prekybos susitarimų kokybė ir veiksmingumas šalinant kliūtis ir kad sektorius sėkmingai tampa konkurencingesnis.

Tyrime taip pat akcentuojama ES pardavimo skatinimo ir informavimo kampanijų svarba padedant ES eksportuotojams patekti į naujas rinkas ir plėsti savo verslą esamose rinkose. Komisija gerokai padidino savo pardavimo skatinimo biudžetą, o Komisijos narys P. Hoganas su aukšto lygio vizitu jau vyko į šešias šalis (Kolumbiją ir Meksiką, Kiniją ir Japoniją, Vietnamą ir Indoneziją), siekdamas skatinti ES žemės ūkio maisto produktų pardavimą ir ES bendrovėms bei organizacijoms suteikti progą jose rasti naujų verslo galimybių. Su kitu tokiu vizitu jis gegužę vyks į Kanadą, kuri ką tik su ES susitarė dėl savo laisvosios prekybos susitarimo. Už prekybą atsakinga Europos Komisijos narė C. Malmström kovo mėn. taip pat vyks į Kanadą, o vėliau pavasarį – į Singapūrą (tai dar viena šalis, su kuria ES neseniai sudarė prekybos susitarimą) ir į Meksiką.

ES žemės ūkio maisto produktų eksportas 2016 m. pasiekė rekordines aukštumas

Šie trys prekybos susitarimai taip pat prisidėjo prie to, kad 2016 m. ES žemės ūkio maisto produktų eksportas pasiekė rekordinį lygį – viso eksporto vertė buvo 130,7 mlrd. EUR, t. y. 1,7 mlrd. EUR didesnė, palyginti su 2015 m. Labiausiai per metus išaugo eksportas į JAV (1,26 mlrd. EUR padidėjimas) ir į Kiniją (1,06 mlrd. EUR padidėjimas). Tuo pačiu metu ES žemės ūkio maisto produktų importo vertė sumažėjo 1,5 % – iki 112 mlrd. EUR. Žemės ūkio maisto produktų sektoriaus dalis 2016 m. siekė 7,5 % viso ES prekių eksporto; žemės ūkio maisto produktai sudarė 6,6 % visų importuotų prekių. Žemės ūkio maisto produktų sektoriaus perteklius yra 18,8 mlrd. EUR, t. y. beveik pusė bendro Europos Sąjungos prekybos prekėmis pertekliaus, kuris 2016 m. siekė 39,3 mlrd. EUR.

Pagrindiniai faktai

Tyrimą Europos Komisijos pavedimu atliko nepriklausoma konsultacinė bendrovė „Copenhagen Economics“. Jame nagrinėtas trijų skirtingų rūšių prekybos susitarimų poveikis žemės ūkio maisto produktų eksportui: senesnių, „pirmosios kartos“ susitarimų, tokių kaip su Meksika, išsamių ir visapusiškų, naujos kartos laisvosios prekybos susitarimų, tokių kaip su Pietų Korėja, ir konkrečių sektorių susitarimų, tokių kaip su Šveicarija.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai

Visas tyrimas „ES prekybos susitarimų poveikis žemės ūkio sektoriui“

Daugiau informacijos apie ES ir Meksikos prekybos susitarimą

Daugiau informacijos apie ES ir Pietų Korėjos laisvosios prekybos susitarimą

Daugiau informacijos apie ES ir Šveicarijos prekybos susitarimą

IP/17/339

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar