Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Trgovinskim sporazumima jača se poljoprivredno-prehrambeni sektor EU-a

Bruxelles, 27. veljače 2017.

Rezultati nove studije upućuju na to da se trgovinskim sporazumima može pridonijeti povećanju prodaje i otvaranju radnih mjesta u poljoprivredno-prehrambenom sektoru EU-a.

Nova neovisna studija koju je naručila Europska komisija pokazuje da su trgovinski sporazumi pridonijeli povećanju izvoza poljoprivrednih proizvoda EU-a i otvaranju radnih mjesta u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i drugim gospodarskim sektorima. U studiji su detaljno analizirani trgovinski sporazumi s Meksikom, Južnom Korejom i Švicarskom.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: Zahvaljujući samo tim trima sporazumima povećali smo izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a za više od milijardu EUR, a dodanu vrijednost u poljoprivredno-prehrambenom sektoru za 600 milijuna EUR. Jednako je važno da je povećanje izvoza pridonijelo otvaranju tisuća radnih mjesta diljem EU-a, uglavnom u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, uključujući primarnu poljoprivredu. Te brojke jasno pokazuju da su ambiciozni i uravnoteženi trgovinski sporazumi dobri za europski prehrambeni sektor i poljoprivredu.

Povjerenica za trgovinu Cecilia Malmström izjavila je: Kvalitetni trgovinski sporazumi donose koristi našim poljoprivrednicima i proizvođačima hrane. Studija je ujedno važan uvid u načine daljnjeg smanjivanja birokracije i uklanjanja prepreka u našim trgovinskim sporazumima.

Studija je pokazala da se sporazumima pridonijelo povećanoj trgovini u oba smjera. Naime, povećali su se izvoz EU-a i uvoz iz tih triju zemalja, što je potrošačima i poduzećima iz EU-a omogućilo veći pristup poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

No važno je napomenuti i da rezultati studije potvrđuju da povećani uvoz neznatno utječe na domaću proizvodnju u EU-u. Taj povećani uvoz uglavnom odražava smanjenje uvoza iz drugih trećih zemalja ili povećanje potrošnje u EU-u.

Konkretno, u vezi s tim trima sporazumima studija pokazuje sljedeće:

  • Tri godine nakon što su EU i Meksiko uklonili sve prepreke trgovini kako su se obvezali u sporazumu, izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a povećan je za 105 milijuna EUR. Većina tih proizvoda bili su prerađena hrana i pića. Iste se godine dodatni uvoz u iznosu od 316 milijuna EUR uglavnom odnosio na primarne proizvode. U studiji su utvrđene i mogućnosti za daljnje uklanjanje postojećih carina i prepreka za poljoprivredno-prehrambeni sektor EU-a. To se pitanje trenutačno rješava u pregovorima o modernizaciji sporazuma između EU-a i Meksika.
  • Premda još nije u cijelosti proveden, zahvaljujući sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje u 2015. (zadnja godina za koju su dostupni podaci) izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a dodatno se povećao za 439 milijuna EUR; riječ je uglavnom o izvozu primarnih proizvoda i robe. Iste se godine dodatni uvoz u iznosu od 116 milijuna EUR uglavnom odnosio na prerađenu hranu i pića.
  • Tri godine nakon što su u cijelosti provedeni, trgovinskim sporazumima između EU-a i Švicarske o poljoprivrednim proizvodima i prerađenim poljoprivrednim proizvodima izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a u 2010. ukupno je povećan za 532 milijuna EUR. Većina tih proizvoda bili su prerađena hrana i pića. Dodatni uvoz u iznosu od 1,17 milijuna EUR uglavnom se odnosio na primarne proizvode.

U studiji je naglašena važnost pomnog praćenja trgovinskih pregovora glavnih konkurenata EU-a kako bi se osiguralo da EU ne zaostaje u uvjetima pristupa važnim tržištima za poljoprivredno-prehrambene proizvode. Studija također upućuje na to da ambiciozni sporazumi, kao što je sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje koji je stupio na snagu 2011., u zadnje vrijeme imaju veći utjecaj od starijih i manje sveobuhvatnih sporazuma, kao što je sporazum između EU-a i Meksika iz 2000. To je znak povećane kvalitete i djelotvornosti trgovinskih sporazuma EU-a u smislu uklanjanja prepreka i povećanja konkurentnosti tog sektora.

U studiji je također naglašena važnost promidžbenih i informativnih kampanja EU-a kojima se izvoznicima iz EU-a pomaže u pristupu novim tržištima i širenju poslovanja na postojećim tržištima. Komisija je znatno povećala sredstva za promidžbu, a povjerenik Hogan već je obavio posjete na visokoj razini u šest zemalja (Kolumbija, Meksiko, Kina, Japan, Vijetnam i Indonezija) u cilju promicanja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a i otvaranja novih mogućnosti poslovanja za poduzeća i organizacije iz EU-a u tim zemljama. U svibnju će posjetiti i Kanadu, s kojom je EU upravo potpisao sporazum o slobodnoj trgovini. EU-ova povjerenica za trgovinu Cecilia Malmström također će posjetiti Kanadu, i to u ožujku ove godine, te potom Singapur (s kojim je EU nedavno sklopio trgovinski sporazum) i Meksiko.

Rekordni izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a u 2016.

Navedena tri trgovinska sporazuma pridonijela su rekordnom izvozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a u 2016. u ukupnom iznosu od 130,7 milijardi EUR, što je za 1,7 milijardi EUR više u odnosu na 2015. Najviše se povećao godišnji izvoz u SAD (za 1,26 milijardi EUR) i Kinu (za 1,06 milijardi EUR), a uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u EU smanjio se za 1,5 %, odnosno 112 milijardi EUR. U 2016. izvoz poljoprivredno-prehrambenog sektora činio je 7,5 % ukupnog izvoza robe EU-a, a 6,6 % čitavog uvoza robe činili su poljoprivredno-prehrambeni proizvodi. S viškom od 18,8 milijardi EUR poljoprivredno-prehrambeni sektor čini gotovo polovinu ukupnog viška Europske unije u trgovini robom, koji je 2016. iznosio 39,3 milijarde EUR.

Kontekst

Studiju je po narudžbi Europske komisije izradilo neovisno konzultantsko poduzeće Copenhagen Economics. U njoj je analiziran utjecaj triju različitih vrsta trgovinskih sporazuma na izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda: utjecaj starijih sporazuma prve generacije, kao što je sporazum s Meksikom, utjecaj detaljnih i sveobuhvatnih sporazuma o slobodnoj trgovini, kao što je sporazum s Južnom Korejom te utjecaj posebnih sektorskih sporazuma, kao što je sporazum sa Švicarskom.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori

Studija: Utjecaj trgovinskih sporazuma EU-a na poljoprivredni sektor

Dodatne informacije o trgovinskom sporazumu između EU-a i Meksika

Dodatne informacije o sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje

Dodatne informacije o trgovinskom sporazumu između EU-a i Švicarske

IP/17/339

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar