Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Handelsaftaler giver EU's landbrugsfødevaresektor et rygstød

Bruxelles, den 27. februar 2017

En ny undersøgelse viser, at handelsaftaler kan hjælpe med til at øge salget og støtte beskæftigelsen i EU's landbrugsfødevaresektor.

Handelsaftaler har bidraget til at sætte skub i EU's eksport af landbrugsprodukter og har støttet beskæftigelsen i landbrugsfødevaresektoren og andre sektorer af økonomien, hedder det i en ny uafhængig undersøgelse gennemført på vegne af Europa-Kommissionen. Handelsaftaler med tre lande – Mexico, Sydkorea og Schweiz – er blevet undersøgt i detaljer.

Kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, Phil Hogan udtalte: "Alene disse tre aftaler har øget EU's eksport af landbrugsfødevarer med mere end 1 mia. EUR og har skabt merværdi i landbrugsfødevaresektoren for 600 mio. EUR . Lige så vigtigt er det, at denne stigning i eksporten samlet har støttet tusindvis af arbejdspladser i hele EU, hovedparten i landbrugsfødevaresektoren, herunder primær landbrugsproduktion. Disse tal er klare tegn på, at ambitiøse og afbalancerede handelsaftaler er gavnlige for europæiske fødevarer og landbrug."

Kommissæren for handel Cecilia Malmström udtaler: "Handelsaftaler er, når de er udformet rigtigt, positive for vores landbrugere og fødevareproducenter. Undersøgelsen giver også vigtige oplysninger om, hvordan vi fortsat kan fjerne unødvendig administration og komme af med hindringer i vores forhandlinger om handelsaftaler."

Undersøgelsen viser, at aftalerne bidrog til at øge handelen begge veje, så både eksporten og importen til EU af produkter fra disse tre lande blev øget, hvorved EU's forbrugere og virksomheder fik bedre adgang til landbrugsfødevareprodukter.

Undersøgelsen indeholder den vigtige pointe, at den øgede import har ringe indvirkning på EU's interne produktion. Den øgede import fra de tre lande afspejler hovedsagelig, at importen fra andre tredjelande er blevet erstattet, eller at der er sket en stigning i EU-forbruget.

Med hensyn til de tre aftaler viser undersøgelsen navnlig, at

  • der med aftalen mellem EU og Mexico blev føjet 105 mio. EUR til EU's eksport af landbrugsfødevarer i 2013, tre år efter at begge parter havde fjernet alle de handelshindringer, som de gav tilsagn om at fjerne i aftalen. De fleste af disse var forarbejdede fødevarer og drikkevarer. Yderligere import for 316 mio. EUR i samme år angik hovedsagelig primærprodukter. I undersøgelsen gives der også svar på potentialet for yderligere at fjerne de nuværende toldtariffer og handelshindringer for EU's landbrugssektor. Dette aspekt indgår nu i forhandlingerne om modernisering af aftalen mellem EU og Mexico.
  • Selv om den endnu ikke er fuldt gennemført, føjede frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea yderligere 439 mio. EUR til EU's eksport af landbrugsfødevarer i 2015 (det sidste år, for hvilket der foreligger data), hovedsagelig i form af primærprodukter og råstoffer. Yderligere import af 116 mio. EUR samme år angik hovedsagelig forarbejdede fødevarer og drikkevarer.
  • Aftalerne mellem EU og Schweiz om handel med landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter føjede samlet 532 mio. EUR til EU's eksport af landbrugsfødevarer i 2010, tre år efter at de blev gennemført i fuldt omfang. Størstedelen af den yderligere eksport angik forarbejdede fødevarer og drikkevarer. Yderligere import for 1,17 mio. EUR angik hovedsagelig primærprodukter.

I undersøgelsen understreges betydningen af nøje at følge EU's vigtigste konkurrenters handelsforhandlinger for at sikre, at EU ikke sakker agterud med hensyn til betingelserne for adgang til vigtige markeder for landbrugsfødevareprodukter. Undersøgelsen viser også, at nyere, ambitiøse aftaler som frihandelsaftalen mellem EU og Korea, der trådte i kraft i 2011, har en større positiv indvirkning end ældre og mindre omfattende aftaler, som aftalen mellem EU og Mexico fra 2000. Det er et tegn på forbedring af kvaliteten og effektiviteten af EU's handelsaftaler med hensyn til ophævelse af barrierer, og på at der i sektoren er opnået gode resultater med henblik på at forbedre konkurrenceevnen.

I undersøgelsen fremhæves også betydningen af EU's salgsfremstød og oplysningskampagner for at hjælpe EU's eksportører med at få adgang til nye markeder og at få deres virksomheder til at vokse på eksisterende markeder. Kommissionen har væsentligt øget sit budget for salgsfremstød, og Kommissær Phil Hogan har allerede gennemført besøg på højt plan i seks lande (Colombia og Mexico, Kina og Japan, Vietnam og Indonesien) for at fremme salget af EU's landbrugsfødevarer og give EU's virksomheder og organisationer mulighed for at finde nye forretningsmuligheder der. Det næste besøg af denne art vil finde sted i maj i Canada, der har netop indgået sin egen frihandelsaftale med EU. EU's kommissær for handel Cecilia Malmström vil også besøge Canada i marts samt Singapore (endnu et land, som EU for nyligt har indgået en handelsaftale med) og Mexico senere i løbet af foråret.

EU's eksport af landbrugsfødevarer nåede rekordhøjder i 2016

De tre handelsaftaler bidrog også til et rekordår for EU's eksport af landbrugsfødevarer i 2016 med en samlet eksport på 130,7 mia. EUR, en stigning på 1,7 mia. EUR i forhold til 2015. De største stigninger i den årlige eksport var til USA (stigning på 1,26 mia. EUR) og Kina (stigning på 1,06 mia. EUR). Samtidig faldt værdien af EU's import af landbrugsfødevarer med 1,5 % til 112 mia. EUR. Landbrugsfødevaresektoren tegnede sig for 7,5 % af EU's samlede eksport af varer i 2016 og 6,6 % af alle importerede varer var landbrugsfødevarer. Med et overskud på 18.8 mia. EUR bidrager landbrugsfødevaresektoren med næsten halvdelen af EU's samlede overskud i varehandlen, som beløb sig til 39,3 mia. EUR i 2016.

Baggrund

Undersøgelsen blev udført på vegne af Kommissionen af den uafhængige konsulentvirksomhed Copenhagen Economics og omhandlede virkningen for eksporten af landbrugsfødevareprodukter af tre forskellige typer handelsaftaler: ældre, "førstegenerationsaftaler" som aftalen med Mexico, en ny generation af vidtgående og omfattende frihandelsaftaler som aftalen med Sydkorea og sektorspecifikke aftaler som aftalerne med Schweiz.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar

Hele undersøgelsen: EU-handelsaftalers virkning på landbrugsfødevaresektoren

Yderligere oplysninger om handelsaftalen mellem EU og Mexico

Yderligere oplysninger om frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea

Yderligere oplysninger om handelsaftalen mellem EU og Schweiz

IP/17/339

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar