Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Napredek pri uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic: Komisija nadaljuje prizadevanja za pravične in predvidljive pogodbe o zaposlitvi

Bruselj, 25. septembra 2017

Evropska komisija je začela nadaljnje razprave s sindikati in organizacijami delodajalcev na ravni EU o tem, kako posodobiti predpise o pogodbah o zaposlitvi, da bi te postale pravičnejše in bolj predvidljive za vse vrste delavcev.

Ta pobuda je korak naprej pri uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic, s katerim želi Komisija zbližati in izboljšati delovne in življenjske razmere v državah članicah.

Podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis, ki je pristojen za evro in socialni dialog ter finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: „Vloga socialnih partnerjev je bistvena za napredek pri uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic. To zlasti velja za reševanje izzivov, ki se porajajo ob novih oblikah zaposlitve, in zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev pri atipičnih oblikah zaposlitve. Jasni predpisi in skupni pravični zaposlitveni standardi lahko zaščitijo podjetja, ki zaposlenim zagotavljajo ustrezne informacije o delovnih pogojih. Komisija se zaveda, da je treba osnovno zaščito delavcev uravnotežiti z možnostmi podjetij za ustvarjanje novih delovnih mest in inovacije na trgu dela. To je cilj našega predloga.“

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dodala: „Delavci imajo pravico, da so ob nastopu zaposlitve pisno obveščeni o svojih pravicah in dolžnostih. Toda milijoni Evropejcev, ki delajo na podlagi nestandardnih pogodb, so negotovi glede svojih pravic. Želim, da bi osnovni predpisi jasno veljali za vse delavce po vsej EU, ne glede na njihov zaposlitveni status, pa če delajo prek informacijske platforme ali kot dostavljavci. Zagotavljanje pravičnejših in bolj predvidljivih pogodb o zaposlitvi je temelj pravičnih delovnih pogojev v vsej EU. Za to si prizadevamo z evropskim stebrom socialnih pravic, za katerega upam, da bo razglašen na najvišji politični ravni 17. novembra v Göteborgu, ko bo potekal vrh za pravična delovna mesta in rast.“

Komisija želi področje uporabe veljavne direktive o pogodbah o zaposlitvi (t. i. direktiva o pisni izjavi) razširiti na nove oblike zaposlovanja, kot so delavci na zahtevo, delavci na podlagi vrednotnice in delavci, ki delajo prek platform, tako da nihče ni izključen. Posodobiti je treba tudi sedanje predpise, da bi upoštevali razvoj na trgu dela v zadnjih desetletjih. Če bodo delavci ob nastopu pogodbe o zaposlitvi pravočasno prejeli boljše informacije, bodo bolje poznali svoje pravice in jih bodo lahko lažje uresničevali. Posodobljeni predpisi bodo delodajalcem prinesli večjo pravno jasnost in varnost ter preprečevali nelojalno konkurenco.

Socialni partnerji bodo lahko mnenje o predvidenih posodobitvah zakonodaje EU o pogodbah o zaposlitvi podali do 3. novembra 2017. Komisija namerava zakonodajni predlog predložiti pred koncem leta.

Ozadje

Komisija je 26. aprila 2017 predstavila evropski steber socialnih pravic v dveh pravnih oblikah z enako vsebino: kot priporočilo Komisije, ki je začelo veljati s takratnim datumom, in kot predlog za skupno razglasitev Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Končno obliko evropskega stebra socialnih pravic sestavlja 20 načel in pravic, s katerimi naj bi se delovne in življenjske razmere po vsej EU zbližale in izboljšale. Ker Komisija daje prednost uresničevanju stebra, je sočasno predložila konkreten zakonodajni predlog za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja za zaposlene starše in oskrbovalce ter začela prvo fazo dveh posvetovanj s socialnimi partnerji, in sicer o posodobitvi predpisov o pogodbah o zaposlitvi in dostopu do socialne zaščite za vse. Socialni partnerji so imeli od 26. aprila do 23. junija 2017 priložnost, da izrazijo svoje mnenje o obeh temah. Zdaj se je začela izvajati druga faza posvetovanja o posodobitvi predpisov o pogodbah o zaposlitvi, ki ji bo kmalu sledila druga faza posvetovanja o dostopu do socialne zaščite. Druga faza posvetovanja temelji na izidu razprav v prvi fazi.

Socialna Evropa je že od samega začetka ena od prednostnih nalog Junckerjeve Komisije, kar se odraža v njenih političnih usmeritvah iz julija 2014. Predsednik Juncker je v svojem prvem govoru o stanju v Uniji septembra 2015 povedal: „Okrepiti moramo prizadevanja za pošten in resnično vseevropski trg dela. (...) V okviru teh prizadevanj si želim razviti evropski steber socialnih pravic, ki bo upošteval spreminjajoče se razmere v evropskih družbah in na področju dela.“ Predsednik je v zadnjem govoru o stanju v Uniji 13. septembra 2017 potrdil zavezanost Komisije k napredku pri uresničevanju stebra, saj je ta temelj za vzpostavitev globljega, pravičnejšega in bolj socialnega notranjega trga: „Če želimo preprečiti socialno razdrobljenost in socialni damping v Evropi, bi se morale države članice čim prej, najpozneje pa novembra na vrhu v Göteborgu, dogovoriti o evropskem stebru socialnih pravic. Nacionalni sistemi socialnega varstva bodo še dolgo raznoliki in ločeni. Toda najmanj, za kar bi si morali prizadevati, je oblikovanje Evropske unije socialnih standardov, kjer se bomo strinjali o tem, kaj je socialno pravično in kaj ni. Evropa ne more delovati, če zanemarja delavce.“

Socialni vrh za pravična delovna mesta in rast bo potekal 17. novembra 2017 v Göteborgu na Švedskem. Več informacij o socialnem vrhu najdete tukaj.

Več informacij

MEMO/17/3366

Informativno gradivo o socialni razsežnosti Evrope – pregled pobud, odkar je Junckerjeva Komisija nastopila svoj mandat

Druga faza posvetovanja o direktivi o pisni izjavi

Spletno mesto o evropskem stebru socialnih pravic

Spremljajte podpredsednika Valdisa Dombrovskisa na Twitterju.

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Twitterju in Facebooku.

Naročite se na brezplačni e-bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju.

IP/17/3367

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar