Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Progrese în ceea ce privește Pilonul european al drepturilor sociale: Comisia își continuă activitatea privind contractele de muncă echitabile și previzibile

Bruxelles, 25 septembrie 2017

Comisia Europeană a început o nouă serie de dialoguri cu sindicatele și cu patronatele la nivelul UE, referitor la modul în care se pot moderniza normele privind contractele de muncă pentru ca aceste contracte să devină mai echitabile și mai previzibile pentru toate tipurile de lucrători.

Prin această inițiativă, Comisia continuă să pună în aplicare Pilonul european al drepturilor sociale, având ca scop obținerea convergenței între statele membre în vederea creării unor condiții de trai și de muncă mai bune.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte responsabil pentru moneda euro, dialogul social, stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Rolul partenerilor sociali este esențial pentru a înregistra progrese în ceea ce privește Pilonul european al drepturilor sociale. Acest lucru este valabil mai ales când vine vorba despre abordarea provocărilor legate de noi forme de ocupare a forței de muncă și despre furnizarea unor condiții de muncă adecvate în cadrul formelor atipice de ocupare a forței de muncă. Existența unor norme clare și a unor standarde comune echitabile în domeniul ocupării forței de muncă poate proteja în cele din urmă companiile care oferă lucrătorilor informații adecvate cu privire la condițiile lor de muncă. Comisia este conștientă de necesitatea de a asigura un echilibru între protecția esențială a lucrătorilor și posibilitățile companiilor de a crea locuri de muncă și de a inova pe piața muncii. Acestea sunt obiectivele propunerii noastre.”

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a adăugat: „Lucrătorii au dreptul de a fi informați în scris, la încadrarea în muncă, în legătură cu drepturile și obligațiile lor. Însă milioane de europeni care lucrează în baza unor contracte atipice sunt nesiguri în ceea ce privește drepturile lor. Doresc ca toți lucrătorii din UE să fie acoperiți în mod clar de normele de bază, oricare ar fi statutul lor profesional - indiferent dacă lucrează prin intermediul platformelor IT sau efectuează livrări. Asigurarea unor contracte de muncă mai echitabile și mai previzibile stă la baza creării unor condiții de muncă echitabile în întreaga UE. Acestea sunt obiectivele Pilonului european al drepturilor sociale, care sper că va fi proclamat la cel mai înalt nivel politic în cadrul Summitului social pentru creștere și locuri de muncă echitabile, care va avea loc la Göteborg, la 17 noiembrie.”

Comisia dorește să lărgească domeniul de aplicare al actualei Directive privind contractele de muncă (așa-numita Directivă privind declarația scrisă), pentru a include noi forme de ocupare a forței de muncă, precum lucrătorii la cerere, lucrătorii pe bază de bonuri valorice și lucrătorii prin platforme, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă. De asemenea, normele actuale ar trebui modernizate, ținând seama de evoluțiile care au avut loc pe piața muncii în ultimele decenii. Datorită îmbunătățirii informațiilor care sunt furnizate la începutul unui contract de muncă, precum și a furnizării acestora în timp util, lucrătorii vor fi mai conștienți de drepturile lor și, prin urmare, mai în măsură să solicite respectarea acestor drepturi. Pentru angajatori, actualizarea acestor norme va aduce o mai mare claritate și securitate juridică și va permite evitarea concurenței neloiale.

Partenerii sociali vor putea să își comunice opiniile cu privire la actualizările avute în vedere pentru legislația UE în domeniul contractelor de muncă până la 3 noiembrie 2017. Comisia intenționează să prezinte o propunere legislativă până la sfârșitul anului.

Context

La 26 aprilie 2017, Comisia a prezentat Pilonul european al drepturilor sociale sub două forme juridice cu un conținut identic: o Recomandare a Comisiei, care a intrat în vigoare la data respectivă, și o propunere de proclamație comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei. Structura finală a Pilonului european al drepturilor sociale constă în 20 de principii și de drepturi care au ca scop obținerea convergenței în vederea creării unor condiții mai bune de muncă și de trai în întreaga UE. Comisia a făcut o prioritate din atingerea obiectivelor acestui pilon, prezentând în paralel o propunere legislativă concretă, în special propunerea de a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și a îngrijitorilor care lucrează, și lansând prima etapă a două consultări cu partenerii sociali – una privind modernizarea normelor referitoare la contractele de muncă și alta privind accesul tuturor la protecția socială. Între 26 aprilie și 23 iunie 2017, partenerii sociali au avut ocazia de a-și exprima opiniile cu privire la ambele subiecte. În prezent a fost demarată cea de a doua etapă a consultării privind modernizarea normelor referitoare la contractele de muncă, iar consultarea privind accesul la protecția socială va urma în curând. Această a doua etapă a consultării se bazează pe rezultatele discuțiilor din prima etapă.

Crearea unei Europe mai sociale a reprezentat de la bun început o prioritate pentru Comisia Juncker, fapt reflectat în Orientările sale politice din iulie 2014. În septembrie 2015, în cadrul primului său discurs privind starea Uniunii, Președintele Juncker a declarat: „Trebuie să ne intensificăm eforturile în vederea instituirii unei piețe a muncii echitabile și cu adevărat paneuropene. [...] Ca parte a acestor eforturi, doresc să elaborez un pilon european al drepturilor sociale, care să țină seama de realitățile aflate în evoluție ale societăților din Europa și ale mediului profesional.” În cel mai recent discurs al său privind starea Uniunii, prezentat la 13 septembrie 2017, președintele a confirmat angajamentul Comisiei de a realiza progrese în ceea ce privește acest pilon, ca modalitate esențială de creare a unei piețe interne mai profunde, mai echitabile și mai sociale: „Dacă dorim să evităm fragmentarea socială și dumpingul social în Europa, atunci statele membre ar trebui să ajungă la un acord cu privire la pilonul european al drepturilor sociale, cât mai curând posibil și cel târziu la summitul de la Göteborg din luna noiembrie. Sistemele sociale naționale vor rămâne diverse și distincte o perioadă lungă de timp, dar, cel puțin, ar trebui să lucrăm la o uniune a standardelor sociale europene în cadrul căreia să avem o înțelegere comună a ceea ce este echitabil din punct de vedere social. Europa nu poate funcționa dacă ignoră lucrătorii.”

Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile va avea loc la Göteborg, în Suedia, la data de 17 noiembrie 2017. Mai multe informații privind acest summit se pot găsi aici.

Pentru informații suplimentare

MEMO/17/3366

Fișă informativă privind dimensiunea socială a Europei – prezentare generală a inițiativelor lansate de la începutul Comisiei Juncker.

A doua etapă a consultării referitoare la Directiva privind declarația scrisă

Site web privind Pilonul european al drepturilor sociale

Urmăriți activitatea dlui Valdis Dombrovskis pe Twitter

Urmăriți activitatea dnei Marianne Thyssen pe Twitter și pe Facebook

Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea al Comisiei Europene.

IP/17/3367

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar