Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A szociális jogok európai pillérének továbbfejlesztése: a Bizottság tovább munkálkodik a méltányos és kiszámítható munkaszerződések érdekében

Brüsszel, 2017. szeptember 25.

Az Európai Bizottság további uniós szintű megbeszéléseket kezdett a szakszervezetekkel és a munkáltatói szervezetekkel arról, hogy miként lehetne korszerűsíteni a munkaszerződésekre vonatkozó szabályokat annak érdekében, hogy a szerződések valamennyi munkavállaló számára méltányosabbá és kiszámíthatóbbá váljanak.

Ezzel a kezdeményezéssel a Bizottság folytatja a szociális jogok európai pillérének továbbfejlesztését, amelynek célja a tagállamok közötti konvergencia megteremtése a munka- és életkörülmények javítása terén.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért, valamint a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős alelnök így nyilatkozott: „A szociális partnerek központi szerepet játszanak a szociális jogok európai pillérének előmozdításában. Különösképpen akkor, amikor a foglalkoztatás új formáihoz kapcsolódó kihívásokkal kell szembenézni és atipikus foglalkoztatási formákban kell megfelelő munkafeltételeket biztosítani. Az egyértelmű szabályok és a tisztességes foglalkoztatási normák végső soron védelmet jelentenek azon vállalatok számára, amelyek munkakörülményeikre vonatkozóan megfelelő tájékoztatást biztosítanak a munkavállalók részére. A Bizottság tudatában van annak, hogy meg kell találni az egyensúlyt a munkavállalók alapvető védelme és a vállalatok munkahelyteremtéssel és munkaerőpiaci innovációval kapcsolatos célkitűzései között. Javaslatunk ezt a célt szolgálja”.

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos hozzáfűzte: „A munkavállalóknak jogukban áll munkaviszonyuk kezdetekor írásos tájékoztatást kapni jogaikról és kötelezettségeikről. Ugyanakkor több millió nem szabványos szerződéssel dolgozó munkavállaló van bizonytalanságban a jogait illetően. Az én célom az, hogy foglalkoztatási viszonyától függetlenül az EU valamennyi munkavállalójára világos alapvető szabályok vonatkozzanak, még ha informatikai platformokon keresztül vagy a kiszállítóként dolgoznak is. A méltányos munkakörülmények alapját az EU-ban a tisztességesebb és kiszámíthatóbb munkaszerződések képezik. Ehhez kapcsolódik a szociális jogok európai pillérének fő célkitűzése, amely reményeim szerint 2017. november 17-én a tisztességes foglalkoztatásról és növekedésről szóló szociális csúcstalálkozón a legmagasabb politikai szinten is támogatást kap.”

A Bizottság ki akarja bővíteni a munkaszerződésekről szóló jelenlegi irányelv (az írásbeli tájékoztatási kötelezettségről szóló irányelv) hatályát, kiterjesztve azt a foglalkoztatás új formáira, mint például a behívás alapján alkalmazott, az utalványrendszerben foglalkoztatott és a platformokon keresztül foglalkoztatott munkavállalókra, hogy senki ne kerülhessen hátrányos helyzetbe. A jelenlegi szabályokat is korszerűsíteni kell, figyelembe véve a munkaerőpiac alakulását az elmúlt évtizedekben. A munkaszerződés kezdetén nyújtott időrendi áttekintés és tájékoztatás javítása révén a munkavállalók jobban megismerhetik az őket megillető jogokat, amelyeket azután hatékonyabban tudnak érvényesíteni is. A munkáltatók számára a szabályok aktualizálása fokozottabb jogi egyértelműséget és jogbiztonságot eredményez, ami elősegíti a tisztességtelen versenygyakorlatok elkerülését.

A szociális partnereknek 2017. november 3-ig van lehetőségük megosztani álláspontjukat a munkaszerződésekre vonatkozó uniós jogszabályok tervezett aktualizálásával kapcsolatban. A Bizottság még az év vége előtt konkrét jogalkotási javaslattal kíván előállni.

Háttér-információk

2017. április 26-án a Bizottság két eltérő jogi formájú, de azonos tartalmú dokumentumban mutatta be a szociális jogok európai pillérét: egy aznap hatályba lépő bizottsági ajánlás, valamint a Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozatára irányuló javaslat formájában. A szociális jogok európai pillérének végleges tervezete 20 alapelvet és jogot foglal magában, amelyek célja a tagállamok közötti konvergencia megteremtése a munka- és életkörülmények javítása terén. A Bizottság, prioritásként kezelve a pillért, ezzel párhuzamosan konkrét jogalkotási javaslatot terjesztett elő, nevezetesen a munka és a családi élet összeegyeztetésére irányuló javaslatot, valamint elindította a szociális partnerekkel folytatott két konzultáció első szakaszát. Ez utóbbiak közül az első a munkaszerződésekre vonatkozó szabályok korszerűsítéséhez, a második a szociális védelem hozzáférhetőségének mindenki számára történő megvalósításához kapcsolódik. 2017. április 26-tól június 23-ig a szociális partnereknek alkalmuk nyílt arra, hogy mindkét témában hangot adjanak véleményüknek. A munkaszerződésekre vonatkozó szabályok korszerűsítésének témájában már folyamatban van a konzultáció második szakasza, és hamarosan kezdetét veszi a szociális védelemhez való hozzáférésről szóló konzultáció is. A jelenlegi második szakasz az első szakaszban folytatott megbeszélések eredményére épül.

A Juncker elnök vezette Bizottság kezdettől fogva prioritásként kezelte a szociális Európa fejlesztésének kérdését, amint azt 2014. júliusi politikai iránymutatása is tükrözi. 2015 szeptemberében Jean-Claude Juncker elnök a következőket mondta az Unió helyzetéről szóló első értékelő beszédében: „Fokoznunk kell a méltányos és valóban páneurópai munkaerőpiac megteremtésére irányuló munkát. (...) Ezen erőfeszítések részeként szeretném, ha létrejönne a szociális jogok európai pillére, amely figyelembe veszi az európai társadalmak és a munka világának változó jellemzőit.” Legutóbbi 2017. szeptember 13-i, az Unió helyzetéről szóló értékelő beszédében az elnök megerősítette a Bizottság ezen pillér iránti elkötelezettségét, amely az elmélyültebb megfontolásokon alapuló, tisztességesebb és a szociális szempontokat jobban tükröző belső piac létrehozásának eszköze. „Ha Európában el akarjuk kerülni a szociális fragmentációt és a szociális dömpinget,akkor a tagállamoknak a lehető leghamarabb, de legkésőbb novemberben, a göteborgi csúcstalálkozón meg kell állapodniuk a szociális jogok európai pilléréről. A nemzeti szociális rendszerek még sokáig eltérőek és különállóak lesznek. De mindenképpen meg kell állapodnunk egy Európai Szociális Normaunióról, amelyben megmutatkozik az egységes piaci szociális tisztességességgel kapcsolatos egyetértésünk. Európa nem működhet , ha nem fair a munkavállalókkal szemben.”

A tisztességes foglalkoztatásról és növekedésről szóló szociális csúcstalálkozóra 2017. november 17-én kerül sor Göteborgban (Svédország). Bővebb információk a programról itt olvashatók.

További információk

MEMO/17/3366. sz. tájékoztató.

Tájékoztató Európa szociális dimenziójáról – a Juncker-Bizottság hivatalba lépése óta elindult kezdeményezések áttekintése

Az írásbeli tájékoztatási kötelezettségről szóló irányelvről szóló konzultáció második szakasza

A szociális jogok európai pillérét ismertető weboldal

Kövesse Valdis Dombrovskis biztos bejegyzéseit a Twitteren

Kövesse Marianne Thyssen bejegyzéseit a Twitteren és a Facebookon!

Feliratkozás az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással kapcsolatos ingyenes elektronikus hírlevélére

IP/17/3367

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar