Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Ostvarivanje europskog stupa socijalnih prava: Komisija nastavlja rad na jamčenju poštenih i predvidljivih ugovora o radu

Bruxelles, 25. rujna 2017.

Europska komisija započinje daljnje razgovore sa sindikatima i udrugama poslodavaca na razini EU-a. Tema je kako osuvremeniti propise o ugovorima o radu kako bi ti ugovori postali pošteniji i predvidljiviji svim vrstama radnika.

Ova je inicijativa Komisije nastavak uvođenja europskog stupa socijalnih prava. Cilj je približiti države članice kako bi se ostvarili bolji radni i životni uvjeti.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: Uloga socijalnih partnera u središtu je daljnjeg napretka europskog stupa socijalnih prava. To je posebno važno u rješavanju pitanja povezanih s novim oblicima zapošljavanja i jamčenja adekvatnih radnih uvjeta kad je riječ o atipičnim oblicima zapošljavanja. Jasna pravila i zajednički standardi pravednog zapošljavanja u konačnici mogu zaštititi poduzeća koja na odgovarajući način informiraju svoje zaposlenike o njihovim radnim uvjetima. Komisija je svjesna potrebe da se postigne ravnoteža između, s jedne strane, osnovne zaštite radnika i, s druge strane, ciljeva poduzeća u pogledu stvaranja radnih mjesta i inovacija na tržištu rada. To je glavna tema našeg prijedloga.

Marianne Thyssen, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, dodala je: Radnici imaju pravo da ih se pri sklapanju ugovora o radu u pisanom obliku obavijesti o njihovim pravima i obvezama. Unatoč tome, milijuni Europljana koji rade na temelju nestandardnih ugovora nisu sigurni u svoja prava. Želim da svi radnici diljem EU-a, od radnika na informatičkim platformama do dostavljača, budu jasno obuhvaćeni temeljnim pravilima neovisno o njihovu radnom statusu. Osiguravanje poštenijih i predvidljivijih ugovora o radu temelj je za poštene radne uvjete u cijelom EU-u. To je ono što nastojimo postići europskim stupom socijalnih prava i za što se nadam da će biti proglašeno na najvišoj političkoj razini na sastanku na vrhu za pravedna radna mjesta i rast koji će se održati 17. studenoga u Göteburgu.

Komisija želi proširiti područje primjene trenutačne Direktive o ugovorima o radu (takozvana Direktiva o pisanoj izjavi) tako da potpuno obuhvati nove oblike zapošljavanja, kao što su radnici na zahtjev, na temelju vaučera i putem digitalnih platformi. Trebalo bi i osuvremeniti trenutačne propise, uzimajući u obzir promjene na tržištu rada do kojih je došlo tijekom proteklih desetljeća. Ako se poboljšaju informacije koje se pružaju na početku ugovora o radu i njihova pravodobnost, radnici će biti svjesniji svojih prava i time i u boljem položaju da ih ostvare. Osuvremenjivanje propisa pružit će poslodavcima veću pravnu jasnoću i sigurnost te im omogućiti izbjegavanje nepoštene konkurencije.

Socijalni partneri moći će iskazati svoja stajališta o planiranom ažuriranju zakonodavstva EU-a o ugovorima o radu do 3. studenoga 2017. Komisija nastoji predstaviti zakonodavni prijedlog prije kraja godine.

Kontekst

Komisija je 26. travnja 2017. predstavila europski stup socijalnih prava u dvama pravnim oblicima s identičnim sadržajem: kao preporuku Komisije koja je tog dana stupila na snagu i kao prijedlog zajedničke objave Parlamenta, Vijeća i Komisije. Konačni oblik europskog stupa socijalnih prava sastoji se od 20 načela i prava kojima se namjerava ujednačiti praksa radi boljih uvjeta života i rada diljem EU-a. Komisija je kao prioritet postavila uspostavu stupa i istodobno predstavila konkretan zakonodavni prijedlog za poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika, te je pokrenula prvu fazu dvaju savjetovanja sa socijalnim partnerima – jednog o modernizaciji propisa o ugovorima o radu, a drugog o pristupu socijalnoj zaštiti za sve. Od 26. travnja do 23. lipnja 2017. socijalni su partneri imali priliku izraziti svoje mišljenje o tim dvjema temama. Sada je pokrenuta druga faza savjetovanja o modernizaciji propisa o ugovorima o radu, a druga faza savjetovanja o pristupu socijalnoj zaštiti započet će uskoro. U drugoj fazi savjetovanja nastavlja se rad na temelju rezultata rasprava iz prve faze.

Socijalna Europa od samog je početka jedan od prioriteta Junckerove Komisije, što se odražava i u njezinim Političkim smjernicama iz srpnja 2014. U rujnu 2015. u svojem prvom govoru o stanju Unije predsjednik Juncker rekao je: Moramo predanije raditi na uspostavi pravednog i istinski paneuropskog tržišta rada. (...) U okviru tih mjera želja mi je uspostaviti europski stup socijalnih prava kojim će se u obzir uzeti promjene s kojima se suočavaju europska društva i tržište rada. U zadnjem govoru o stanju Unije, 13. rujna 2017., predsjednik Juncker potvrdio je predanost Komisije nastavku rada na stupu socijalnih prava kao nužnom alatu u stvaranju dubljeg, pravednijeg i jačeg socijalnog unutarnjeg tržišta: Ako u Europi želimo izbjeći socijalnu rascjepkanost i socijalni damping, onda bi se države članice trebale dogovoriti o europskom stupu socijalnih prava u najskorijem roku, a najkasnije na sastanku na vrhu koji će se u studenome održati u Göteborgu. Nacionalni socijalni sustavi i dalje će još dugo biti različiti i odvojeni. No barem bismo trebali raditi na uniji europskih socijalnih standarda, u kojoj postoji zajedničko shvaćanje socijalne pravednosti. Europa ne može funkcionirati bez uključivanja radnika.

Sastanak na vrhu za pravedna radna mjesta i rast održat će se u Göteburgu u Švedskoj 17. studenoga 2017. Dodatne informacije o tom sastanku dostupne su ovdje.

Dodatne informacije

MEMO/17/3366

Informativni članak o socijalnoj dimenziji Europe – pregled inicijativa od početka mandata Junckerove Komisije

Druga faza savjetovanja o Direktivi o pisanoj izjavi

Internetska stranica o europskom stupu socijalnih prava

Pratite Valdisa Dombrovskisa na Twitteru

Pratite Marianne Thyssen na Twitteru i Facebooku

Prijavite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

IP/17/3367

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar