Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský pilíř sociálních práv: Komise pokračuje v práci na spravedlivých a předvídatelných pracovních smlouvách

Brusel 25. září 2017

Evropská komise zahájila další jednání s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů na úrovni EU o tom, jak modernizovat pravidla upravující pracovní smlouvy, aby byly tyto smlouvy pro všechny typy pracovníků spravedlivější a lépe předvídatelné.

Prostřednictvím této iniciativy Komise nadále rozvíjí evropský pilíř sociálních práv, jehož cílem je vytvořit konvergenci mezi členskými státy, která zajistí lepší pracovní a životní podmínky.

Místopředseda zodpovědný za euro a sociální dialog, finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „Sociální partneři hrají při rozvoji evropského pilíře sociálních práv zásadní roli, a to zejména v situacích, kdy je zapotřebí řešit problémy související s novými formami zaměstnání a zajistit přiměřené pracovní podmínky v atypických formách zaměstnání. Jasná pravidla a společné spravedlivé zaměstnanecké normy mohou v konečném důsledku chránit podniky, jež svým pracovníkům poskytují odpovídající informace o jejich pracovních podmínkách. Komise si je vědoma toho, že je třeba nalézt rovnováhu mezi nezbytnou ochranou pracovníků a zajištěním dostatečného manévrovacího prostoru pro podniky, aby mohly vytvářet pracovní místa a inovace na trhu práce. Právě toho se náš návrh týká.“

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová pak prohlásila: „Pracovníci mají právo být při nástupu do zaměstnání písemně informováni o svých právech a povinnostech. Avšak miliony Evropanů pracují na základě atypických smluv a neví, jaká jsou jejich práva. Přála bych si, aby se na všechny pracovníky v celé EU vztahovala jasná základní pravidla, nezávisle na jejich postavení v zaměstnání, ať již se jedná o pracovníky platforem IT, nebo doručovatele. Spravedlivější a lépe předvídatelné pracovní smlouvy jsou základem pro spravedlivé pracovní podmínky v celé EU. Právě o to usilujeme v rámci evropského pilíře sociálních práv, který, jak doufám, bude vyhlášen na nejvyšší politické úrovni v průběhu summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu v Göteborgu dne 17. listopadu.“

Komise chce rozšířit oblast působnosti stávající směrnice o pracovních smlouvách (tzv. směrnice o písemném prohlášení) a rozšířit ji na nové formy zaměstnání, jako jsou pracovníci na vyžádání, pracovníci na základě poukazu a pracovníci platforem, aby nikdo nebyl opomenut. Stávající pravidla by měla být rovněž modernizována s ohledem na vývoj na trhu práce v posledních desetiletích. Díky tomu, že včasnost a informace, které se poskytují při uzavření pracovní smlouvy, budou zdokonaleny, budou pracovníci lépe informováni o svých právech, a tedy budou moci lépe tato práva vymáhat. Pro zaměstnavatele přinese aktualizace pravidel větší právní srozumitelnost a jistotu a zamezí nekalé hospodářské soutěži.

Sociální partneři budou mít příležitost sdělit svůj názor na plánovanou aktualizaci právních předpisů EU týkajících se pracovních smluv do 3. listopadu 2017. Komise hodlá předložit příslušný legislativní návrh do konce tohoto roku.

Souvislosti

Dne 26. dubna 2017 představila Komise evropský pilíř sociálních práv ve dvou právních formách s totožným obsahem: jako doporučení Komise, které platí od uvedeného data, a jako návrh společného vyhlášení Parlamentu, Rady a Komise. Konečnou podobu evropského pilíře sociálních práv tvoří 20 zásad a práv, jejichž cílem je dosáhnout konvergence směrem k vytvoření lepších životních a pracovních podmínek v celé EU. Komise považuje realizaci pilíře za prioritu, a proto souběžně předložila konkrétní legislativní návrh, tj. návrh na zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečovatelů, a zahájila první fázi dvou konzultací se sociálními partnery – jedna se týká modernizace pravidel týkajících se pracovních smluv a druhá přístupu k sociální ochraně pro všechny. V době od 26. dubna do 23. června 2017 měli sociální partneři příležitost vyjádřit své názory na obě témata. Nyní byla zahájena druhá fáze konzultace o modernizaci pracovněprávních smluvních pravidel a konzultace o přístupu k sociální ochraně bude brzy následovat. Tato druhá fáze konzultací navazuje na výsledky jednání v první fázi.

Junckerova Komise si od samého začátku vytkla sociální oblast v Evropě za jednu ze svých priorit, což se odrazilo i v jejích politických směrech z července 2014. V září 2015 při svém prvním projevu o stavu Unie předseda Juncker řekl: „Musíme zintenzivnit práci směřující ke spravedlivému a skutečně celoevropskému trhu práce. (...) V rámci tohoto úsilí budu chtít vytvořit evropský pilíř sociálních práv, který zohlední měnící se realitu evropských společností a světa práce.“ Ve svém letošním projevu o stavu Unie z 13. září 2017 potvrdil předseda závazek Komise dále rozvinout zmíněný pilíř, jelikož představuje zásadní prostředek pro vytvoření hlubšího, spravedlivějšího a sociálnějšího vnitřního trhu: „Pokud chceme v Evropě zamezit sociální roztříštěnosti a sociálnímu dumpingu, měly by se členské státy co nejdříve dohodnout na evropském pilíři sociálních práv, a to nejpozději na summitu v Göteborgu, který se bude konat v listopadu. Vnitrostátní sociální systémy budou ještě dlouho odlišné a oddělené. Avšak přinejmenším bychom měli usilovat o sjednocení evropských sociálních norem, které budou obsahovat společné vyjasnění toho, co chápeme jako sociálně spravedlivé. Evropa nemůže pracovat, bude-li ignorovat pracující“.

Sociální summit na téma spravedlivých pracovních míst a růstu se bude konat ve švédském Göteborgu dne 17. listopadu 2017. Více informací o tomto summitu naleznete zde.

Další informace

MEMO/17/3366

Informační přehled týkající se sociálního rozměru Evropy – přehled iniciativ od zahájení činnosti Junckerovy Komise

Druhá fáze konzultací týkajících se směrnice o písemném prohlášení

Internetové stránky evropského pilíře sociálních práv

Valdis Dombrovskis na Twitteru

Marianne Thyssenová na Twitteru a Facebooku

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na těchto stránkách.

IP/17/3367

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar