Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU och FN samarbetar för att få slut på våld mot flickor och kvinnor

New York den 20 september 2017

Vid mötet i FN:s generalförsamling i New York i dag lanserade Europeiska unionen och Förenta nationerna ett initiativ som finansieras med 500 miljoner euro för att få slut på alla former av våld mot flickor och kvinnor.

EU:s och FN:s gemensamma initiativ lanserades av EU:s höga representant/kommissionens vice ordförande Federica Mogherini och kommissionsledamoten Neven Mimica med ansvar för internationellt samarbete och utveckling, tillsammans med FN:s generalsekreterare António Guterres och FN:s biträdande generalsekreterare Amina Mohammed.

Den grymma sanningen är att en av tre kvinnor kommer att drabbas av våld någon gång under sin livstid, sade António Guterres i samband med lanseringen av initiativet. Våld mot flickor och kvinnor ödelägger människors liv och orsakar stor smärta i många generationsled. Detta initiativ är historiskt. Fonden är den första i sitt slag som investerar i kvinnors egenmakt och jämställdhet mellan könen. När vi belyser flickor och kvinnors egenmakt i världen blir framtiden ljusare för alla.

– Europeiska unionen är fast besluten att kämpa mot alla former av våld mot flickor och kvinnor, förklarade Federica Mogherini. Sådant våld undergräver våra grundläggande rättigheter och värderingar, som värdighet, rättvisa och jämställdhet. Vi måste se till att flickor och kvinnor kan leva i säkerhet, för att ge dem möjlighet att utnyttja sin fulla potential.

– Våld mot flickor och kvinnor är en av vår tids största orättvisor, som går över alla gränser och drabbar människor inom alla generationer, nationaliteter och samhällsgrupper, tillade Neven Mimica. Det är något som berör oss djupt och står som ett hinder för varje samhälles utvecklingspotential. För att uppnå verklig förändring bjuder jag in alla partner att delta i vårt initiativ för en bättre värld för alla flickor och kvinnor.

EU:s och FN:s gemensamma initiativ finansieras av en fond med flera bidragsgivare där EU är den största och bidrar med omkring en halv miljard euro. Fonden är även öppen för andra bidragsgivare.

Under de närmaste åren kommer omfattande program att genomföras med syfte att eliminera alla former av våld mot flickor och kvinnor, som till exempel sexuellt och könsrelaterat våld och skadliga sedvänjor, människohandel och ekonomisk exploatering (arbetskraftsexploatering), kvinnomord och våld inom hemmet och familjen. Man kommer bland annat att inrikta sig på stärkning av regelverk, policy och institutioner och förebyggande åtgärder, tillgång till tjänster och förbättrad datainsamling i Afrika, Latinamerika, Asien, Stilla havsområdet och Västindien.

I linje med principerna i Agenda 2030 för hållbar utveckling kommer initiativet att följa en rättighetsbaserad strategi och rikta särskild uppmärksamhet på de mest marginaliserade flickorna och kvinnorna så att ingen ”lämnas på efterkälken”. Initiativet syftar till att befästa politiska åtaganden på högsta nivå och ge omfattande, målinriktat stöd samt bygga nya partnerskap. Det kommer också att öka medvetenheten om det utbredda och ihållande våldet mot flickor och kvinnor och dess skadliga konsekvenser.

Bakgrund
Våld mot flickor och kvinnor är ett av de vanligast förekommande brotten mot mänskliga rättigheter globalt sett, och får förödande konsekvenser. Det förekommer inom alla samhällen och sträcker sig över generationsgränser och socioekonomiska, utbildningsmässiga och geografiska gränser. Över en miljard människor berörs idag av våld på något sätt. Man uppskattar att 35 % av alla kvinnor har utsatts för våld någon gång i livet. I vissa länder är denna siffra så hög som 70 %.

Dessutom har mer än 700 miljoner av världens kvinnor blivit bortgifta som barn innan de fyllt 18. I ett av tre fall – eller för cirka 250 miljoner kvinnor – skedde detta före 15 års ålder. Minst 200 miljoner flickor och kvinnor har utsatts för kvinnlig könsstympning i 30 länder.

Dessa missförhållanden står i vägen för jämställdhet, flickors och kvinnors egenmakt och en hållbar utveckling överlag. Våldet mot flickor och kvinnor är också ett hinder för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Initiativet mot våld mot flickor och kvinnor är ett uttryck för samma politiska vilja som visades av världssamfundet när man antog målen för hållbar utveckling, med det fristående målet nr 5 om jämställdhet och särskilda mål för att få ett slut på våld mot flickor och kvinnor, och att integrera jämställdhet i hela strukturen för målen för hållbar utveckling.

Det nya europeiska samförståndet om utveckling – EU:s nya globala strategi för hållbar utveckling under de kommande åren – visar också på EU:s och alla dess medlemsstaters starka engagemang för jämställdhet.

Mer information om EU:s och FN:s gemensamma initiativ finns på: www.un.org/spotlight-initiative

Se även Q&A (MEMO) och EU-UN Joint Communiqué.

IP/17/3306

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar