Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

UE și ONU își unesc eforturile pentru a elimina violența împotriva femeilor și a fetelor

New York, 20 septembrie 2017

Astăzi, la New York, în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și Națiunile Unite au lansat inițiativa Spotlight, cu un buget de 500 de milioane EUR, pentru eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor.

Inițiativa Spotlight UE-ONU a fost lansată de Înaltul Reprezentant al UE și vicepreședintele Comisiei, Federica Mogherini, și de comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, împreună cu secretarul general al ONU, António Guterres, și cu secretarul general adjunct al ONU, Amina Mohammed.

Cu ocazia lansării, secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat: „Este o realitate dură, dar adevărată – una din trei femei va fi victimă a violenței pe parcursul vieții. Violența împotriva femeilor și a fetelor distruge vieți și provoacă durere din generație în generație. Inițiativa Spotlight este cu adevărat istorică”, a adăugat secretarul general al ONU. „Acest fond este o investiție de pionierat în domeniul egalității de gen și al capacitării femeilor. Atunci când punem în lumină capacitarea femeilor și fetelor lumii, viitorul tuturor este mai strălucitor.”

Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini, a declarat: „Uniunea Europeană este hotărâtă să combată toate formele de violență împotriva femeilor și a fetelor, deoarece acestea subminează drepturile și valorile noastre fundamentale, cum ar fi demnitatea, accesul la justiție și egalitatea de gen. Trebuie să garantăm înainte de toate siguranța femeilor și a fetelor pentru a le permite astfel să își dezvolte pe deplin potențialul.”

Comisarul Mimica a adăugat: „Violența împotriva femeilor și a fetelor este una dintre cele mai mari nedreptăți ale epocii noastre, care traversează toate frontierele, generațiile, naționalitățile și comunitățile și ne afectează profund, atât emoțional cât și rațional. În același timp, este și un obstacol important în calea dezvoltării întregului potențial al societății. Pentru a realiza o schimbare veritabilă, îi invit pe toți partenerii să se alăture inițiativei noastre Spotlight pentru o lume în care toate femeile și fetele pot cu adevărat să strălucească!”

Inițiativa Spotlight UE-ONU este sprijinită de un fond fiduciar la care participă mai multe părți interesate. UE are contribuția cea mai importantă, jumătate de miliard de euro, iar fondul este deschis și altor donatori.

Pe parcursul anilor următori, vor fi puse în aplicare programe cuprinzătoare în scopul de a elimina toate formele de violență împotriva femeilor și a fetelor, cum ar fi violența sexuală și de gen și practicile vătămătoare, traficul și exploatarea economică (a lucrătoarelor), uciderea femeilor (feminicid) și violența domestică și familială. Domeniile predilecte de intervenție vor include consolidarea cadrelor legislative, a politicilor și a instituțiilor, măsurile preventive, accesul la servicii și îmbunătățirea colectării de date în Africa, America Latină, Asia, zona Caraibilor și Pacific.

Coerentă cu principiile Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, inițiativa Spotlight va aplica o abordare bazată pe drepturi și va acorda o atenție deosebită femeilor și fetelor celor mai marginalizate, pentru „a nu lăsa pe nimeni deoparte”. Inițiativa își va propune să mobilizeze angajamentele politice la cel mai înalt nivel și să ofere sprijin specific la scară largă, precum și să creeze noi parteneriate. Totodată, inițiativa va sensibiliza publicul larg cu privire la impactul extins, persistent și nefast al violenței împotriva femeilor și a fetelor.

Context
Violența împotriva femeilor și a fetelor reprezintă una dintre cele mai răspândite și mai devastatoare forme de încălcare a drepturilor omului din întreaga lume. Aceasta afectează toate societățile, depășind frontierele generaționale, socioeconomice, educaționale și geografice. În ansamblu, peste un miliard de vieți omenești sunt în prezent afectate de violență. Se estimează că 35 % dintre femei au suferit acte violență într-un moment sau altul al vieții lor. În anumite țări, această cifră atinge 70 %.

Mai mult, peste 700 de milioane de femei din întreaga lume au fost căsătorite copii fiind, înainte de vârsta de 18 ani. Dintre aceste femei, mai mult de una din trei - respectiv aproximativ 250 de milioane - au fost căsătorite înainte de a împlini vârsta de 15 de ani. Cel puțin 200 de milioane de femei și fete au fost supuse mutilării genitale feminine în 30 țări.

Acest flagel reprezintă o barieră în calea egalității de gen, a capacitării femeilor și a fetelor și a dezvoltării durabile în ansamblu, precum și un obstacol în calea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).

Inițiativa Spotlight este expresia aceleiași voințe politice pe care a demonstrat-o comunitatea internațională la adoptarea ODD, prin obiectivul de sine stătător nr. 5 privind egalitatea de gen și prin obiective specifice privind eradicarea violenței împotriva femeilor și a fetelor, precum și prin integrarea egalității de gen în întregul cadru pentru ODD.

Noul Consens european privind dezvoltarea, noua abordare globală a UE în ceea ce privește dezvoltarea durabilă în anii următori, subliniază, de asemenea, angajamentul asumat de UE și de toate statele sale membre în favoarea egalității de gen.

Pentru mai multe informații privind inițiativa Spotlight UE-ONU, vă rugăm să vizitați: www.un.org/spotlight-initiative

A se vedea și Q&A (MEMO) și Comunicatul comun UE-ONU.

IP/17/3306

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar