Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES un ANO apvieno spēkus, lai izskaustu vardarbību pret sievietēm un meitenēm

New York, 2017. gada 20. septembrī

Šodien Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajā asamblejā Ņujorkā Eiropas Savienība un Apvienoto Nāciju Organizācija iepazīstināja sabiedrību ar pamatiniciatīvu (ar 500 miljonu eiro finansējumu), kuras mērķis ir izskaust visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm.

ES un ANO pamatiniciatīvu atklāja ES Augstā pārstāve / Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni un starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs Nevens Mimica kopā ar ANO ģenerālsekretāru Antoniu Gutērrešu un ANO ģenerālsekretāra vietnieci Aminu Mohamedu.

Atklāšanas pasākuma ievadrunā ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs paziņoja: “Tā ir skarba realitāte — katra trešā sieviete dzīves laikā piedzīvo vardarbību. Vardarbība pret sievietēm un meitenēm izposta dzīvi un izraisa sāpes vairākās paaudzēs.” “Šī pamatiniciatīva tiešām ir vēsturiska,” viņš piebilda. “Šis fonds ir novatorisks ieguldījums dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību nostiprināšanā. Kad raidām gaismas staru uz visas pasaules sieviešu un meiteņu tiesību nostiprināšanu, nākotne kļūst gaišāka visiem.”

ES Augstā pārstāve Federika Mogerīni atzīmēja: “Eiropas Savienība ir apņēmusies cīnīties pret visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, jo tā apdraud mūsu galvenās pamattiesības un pamatvērtības, piemēram, cieņu, tiesu pieejamību un dzimumu līdztiesību. Mums vispirmām kārtām ir jānodrošina, ka sievietes un meitenes ir drošībā, lai viņām būtu iespējas pilnībā izmantot savu potenciālu.”

Komisārs Nevens Mimica piebilda: “Vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir viena no mūsdienu vislielākajām netaisnībām, kas sniedzas pāri robežām, paaudzēm, valstspiederībai un kopienām. Tā dziļi skar ikviena sirdi un prātu. Un tā ir nopietns šķērslis ikvienas sabiedrības iespējām pilnvērtīgi attīstīties. Lai panāktu reālas pārmaiņas, aicinu visus partnerus pievienoties mūsu pamatiniciatīvai par pasauli, kurā visas sievietes un meitenes var patiesi uzmirdzēt!”

ES un ANO pamatiniciatīva saņem atbalstu no vairāku līdzekļu devēju trasta fonda, kurā ES ar pusmiljardu eiro ir galvenā ieguldītāja, taču fonds ir atvērts arī citiem līdzekļu devējiem.

Turpmākajos gados tiks īstenotas visaptverošas programmas, lai izskaustu visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, piemēram, seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību un kaitējošas paražas, cilvēku tirdzniecību un ekonomisko (darbaspēka) ekspluatāciju, feminicīdu un vardarbību mājās un ģimenē. Galvenās jomas, kurās tiks veikti pasākumi, ietvers tiesisko regulējumu, politikas un iestāžu stiprināšanu, preventīvus pasākumus, pakalpojumu pieejamību un datu vākšanas uzlabošanu Āfrikā, Latīņamerikā, Āzijā, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīs.

Atbilstoši Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam paredzētajiem principiem pamatiniciatīvā tiks izmantota uz tiesībām balstīta pieeja un īpaša uzmanība tiks pievērsta sociāli visvairāk atstumtajām sievietēm un meitenēm, lai “nevienu neatstātu novārtā”. Tās mērķis būs sekmēt politiskās saistības visaugstākajā līmenī un nodrošināt vērienīgu mērķtiecīgu atbalstu, kā arī veidot jaunas partnerības. Ar šo pamatiniciatīvu arī veicinās informētību par vardarbības pret sievietēm un meitenēm plašo, pastāvīgo un kaitējošo ietekmi.

Konteksts
Vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir viens no visā pasaulē visizplatītākajiem un postošākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Tā ietekmē visas sabiedrības un sniedzas pāri vecuma, sociālekonomiskajām, izglītības un ģeogrāfiskajām robežām. Kopumā vairāk nekā viens miljards cilvēku šobrīd saskaras ar vardarbību. Tiek lēsts, ka 35 % sieviešu kādā savas dzīves posmā ir saskārušās ar vardarbību. Dažās valstīs šis rādītājs ir 70 %.

Turklāt vairāk nekā 700 miljoni sieviešu visā pasaulē ir izdotas pie vīra, vēl būdamas bērni — jaunākas par 18 gadiem. Vairāk nekā katra trešā no šīm sievietēm jeb aptuveni 250 miljoni ir izprecinātas, būdamas jaunākas par 15 gadiem. Vismaz 200 miljoni sieviešu un meiteņu 30 valstīs ir cietušas no sieviešu dzimumorgānu kropļošanas.

Šī briesmīgā situācija ir šķērslis dzimumu līdztiesībai, sieviešu un meiteņu tiesību nostiprināšanai un vispārējai ilgtspējīgai attīstībai un traucē sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Šī pamatiniciatīva pauž to pašu politisko gribu, ko starptautiskā sabiedrība pauda, pieņemot ilgtspējīgas attīstības mērķus ar atsevišķu 5. mērķi par dzimumu līdztiesību un konkrētiem mērķiem par vardarbības pret sievietēm un meitenēm izbeigšanu, kā arī par dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu visā ilgtspējīgas attīstības mērķu satvarā.

Arī jaunajā Eiropas Konsensā par attīstību – ES jaunajā globālajā pieejā ilgtspējīgai attīstībai nākamajiem gadiem – ir uzsvērta ES un visu tās dalībvalstu apņemšanās cīnīties par dzimumu līdztiesību.

Plašāka informācija par ES un ANO pamatiniciatīvu ir atrodama: www.un.org/spotlight-initiative.

Sk. arī Jautājumus un atbildes (informatīvo paziņojumu) un ES un ANO kopīgo paziņojumu.

IP/17/3306

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar