Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES ir ET kartu siekia panaikinti smurtą prieš moteris ir mergaites

New York, 2017 m. rugsėjo 20 d.

Šiandien Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje Niujorke Europos Sąjunga ir Jungtinės Tautos pradėjo iniciatyvą „Spotlight“, kurios tikslas – panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites. Jai numatyta skirti 500 mln. EUR.

ES ir JT iniciatyvą „Spotlight“ pradėjo ES vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini ir už tarptautinį vystymąsi ir bendradarbiavimą atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica kartu su JT generaliniu sekretoriumi António Guterres ir JT generalinio sekretoriaus pavaduotoja Amina Mohammed.

Pradėdamas iniciatyvą, JT generalinis sekretorius António Guterres kalbėjo: „Tiesa nemaloni – su smurtu per savo gyvenimą susiduria viena moteris iš trijų. Smurtas prieš moteris ir mergaites griauna gyvenimus, jo sukeltas skausmas juntamas kelias kartas.“ Jis pridūrė: „Iniciatyva „Spotlight“ – istorinis įvykis. Šis fondas yra novatoriška investicija į lyčių lygybę ir moterų įgalinimą. Sutelkus dėmesį į pasaulio moterų ir mergaičių įgalinimo klausimą, visų mūsų ateitis tampa šviesesnė.“

ES vyriausioji įgaliotinė Federica Mogherini pažymėjo: „Europos Sąjunga yra įsipareigojusi kovoti su visų rūšių smurtu prieš moteris ir mergaites, kadangi jis pakerta mūsų svarbiausias pagrindines teises ir vertybes, tokias kaip orumas, teisė kreiptis į teismą ir lyčių lygybė. Norėdami, kad moterys ir mergaitės galėtų visapusiškai išnaudoti savo potencialą, iš pradžių turime užtikrinti jų saugumą.“

Komisijos narys Nevenas Mimica pridūrė: „Smurtas prieš moteris ir mergaites yra viena didžiausių mūsų laikų neteisybių, peržengianti visas sienas, kartas, tautas ir bendruomenes. Jis palieka gilų įspaudą mūsų širdyse ir protuose. Ši kliūtis visoms visuomenėms neleidžia visapusiškai vystytis. Tam, kad reikalai iš tikrųjų pasikeistų, visus partnerius raginu prisijungti prie mūsų iniciatyvos „Spotlight“, kurios tikslas – kovoti už pasaulį, kuriame visos moterys ir mergaitės galėtų iš tiesų spindėti!“

ES ir JT iniciatyva „Spotlight“ remiama iš daugiašalio suinteresuotųjų subjektų patikos fondo. Jo pagrindinę dalį sudaro ES įnašas, siekiantis pusę milijardo eurų, taip pat priimami kitų donorų įnašai.

Per artimiausius keletą metų bus įgyvendinamos išsamios programos, kuriomis bus siekiama panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites, pvz., seksualinę prievartą ar su lytimi susijusį smurtą bei žalingą praktiką, prekybą moterimis ir mergaitėmis ir ekonominį (darbo jėgos) išnaudojimą, moterų žudymą dėl lyties ir smurtą šeimoje. Pagrindinės intervencijos sritys apims teisės aktų sistemų, politikos priemonių ir institucijų stiprinimą, prevencines priemones, galimybę naudotis paslaugomis ir geresnį duomenų rinkimą Afrikoje, Lotynų Amerikoje, Azijoje, Ramiojo vandenyno ir Karibų jūros šalyse.

Iniciatyva „Spotlight“ atitinka Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. principus ir ją įgyvendinant bus vadovaujamasi teisėmis grindžiamu požiūriu, ypač daug dėmesio skiriant didžiausiame visuomenės paribyje atsidūrusioms moterims ir mergaitėms, kad nė viena nebūtų palikta nuošalėje. Ja bus siekiama tvirtų politinių įsipareigojimų aukščiausiu lygmeniu, plataus masto tikslinės paramos ir naujų partnerystės ryšių kūrimo. Ji taip pat didins informuotumą apie plačiai paplitusį, nuolatinį žalingą smurto prieš moteris ir mergaites poveikį.

Pagrindiniai faktai
Smurtas prieš moteris ir mergaites yra viena labiausiai pasaulyje paplitusių ir ypač pražūtingų žmogaus teisių pažeidimų formų. Jis daro poveikį visoms visuomenėms, peržengia kartų, socialines ir ekonomines, išsilavinimo ir geografines ribas. Smurtas šiandien yra palietęs daugiau nei milijardo žmonių gyvenimus. Apskaičiavimai rodo, kad vienu ar kitu gyvenimo momentu 35 proc. moterų yra patyrusios smurtą. Kai kuriose šalyse tokių moterų yra 70 proc.

Be to, visame pasaulyje daugiau kaip 700 mln. moterų buvo ištekintos dar nesulaukusios 18 metų. Iš jų daugiau kaip viena iš trijų, ar maždaug 250 mln., ištekintos jaunesnės nei 15 metų. 30-yje šalių lyties organai buvo sužaloti bent 200 mln. moterų ir mergaičių.

Ši neganda yra lyčių lygybės, moterų ir mergaičių įgalėjimo ir apskritai – tvaraus vystymosi kliūtis, ji trukdo pasiekti darnaus vystymosi tikslus (DVT).

Iniciatyva „Spotlight“ išreiškia tą politinę valią, kurią tarptautinė bendruomenė parodė priimdama DVT. Tarp jų yra atskiras tikslas Nr. 5 pasiekti lyčių lygybę ir konkretūs tikslai nutraukti smurtą prieš moteris ir mergaites, taip pat integruoti lyčių lygybės aspektą į visus DVT.

Naujajame Europos konsensuse dėl vystymosi, kuris yra naujas ES visuotinis požiūris į darnų vystymąsi būsimais metais, taip pat pabrėžiamas ES ir visų jos valstybių narių įsipareigojimas užtikrinti lyčių lygybę.

Daugiau informacijos apie ES ir JT iniciatyvą „Spotlight“ pateikiama adresu www.un.org/spotlight-initiative.

Taip pat žr. Klausimai ir atsakymai (MEMO) ir ES ir JT bendras pranešimas.

IP/17/3306

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar