Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az EU és az ENSZ közös fellépése a nők és a lányok elleni erőszak felszámolásáért

New York, 2017. szeptember 20.

Az ENSZ New York-i Közgyűlésén az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete a mai napon 500 millió eurós kezdeményezést indított útjára Reflektorfény (Spotlight) elnevezéssel, a nők és a lányok elleni erőszak valamennyi formájának felszámolása érdekében.

Az EU és az ENSZ Reflektorfény kezdeményezését Federica Mogherini, az EU főképviselője/a Bizottság alelnöke, valamint Neven Mimica, a nemzetközi együttműködésért és a fejlesztésért felelős biztos indította el António Guterres ENSZ-főtitkárral, valamint Amina Mohammeddel, az ENSZ főtitkárhelyettesével közösen.

A kezdeményezés indítása alkalmából António Guterres, az ENSZ főtitkára kijelentette: „Kemény, de létező valóságról van szó: élete során minden harmadik nő szembesül erőszakkal. A nőkkel és a lányokkal szembeni erőszak életeket tesz tönkre és generációkon átívelő sérüléseket okoz. A Reflektorfény kezdeményezés ezért kétségtelenül történelmi jelentőséggel bír” – tette hozzá. „Az alap úttörő beruházásnak tekinthető a nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése terén. A világon élő nők és lányok társadalmi szerepvállalásának növelésére irányuló figyelemnek köszönhetően mindenki jövője fényesebb lesz.”

Federica Mogherini, az EU főképviselője megjegyezte: „Az Európai Unió elkötelezett a nőkkel és a lányokkal szembeni erőszak minden formája elleni küzdelem mellett, mivel ezek aláássák az olyan alapvető jogainkat és értékeinket, mint a méltóság, az igazságszolgáltatáshoz való jog és a nemek közötti egyenlőség. Ahhoz, hogy a nők és a lányok nagyobb társadalmi szerepet vállalhassanak, és maradéktalanul kihasználhassák a bennük rejlő lehetőségeket, először is a biztonságukról kell gondoskodnunk.”

Neven Mimica biztos a következőket tette hozzá: „A nőkkel és a lányokkal szembeni erőszak korunk egyik legnagyobb igazságtalansága, amely határokon, nemzedékeken, nemzetiségeken és közösségeken ível át. Mélyen a szívünkbe és gondolatainkba hatol. Komoly akadályt gördít a társadalom teljes kiteljesedése elé. A valódi változás érdekében minden partnert arra kérek, hogy csatlakozzon a Reflektorfény kezdeményezésünkhöz, amely olyan világ megteremtésére irányul, ahol minden nő és lány valóban ragyoghat!”

Az EU és az ENSZ Reflektorfény kezdeményezésének hátteréül egy több érdekelt félt tömörítő alap szolgál, amelyhez a legnagyobb – mintegy félmilliárd eurós nagyságrendű – hozzájárulást az EU biztosítja. Az alap további donorok számára is nyitva áll.

Az elkövetkező néhány évben átfogó programokra kerül sor a nők és a lányok elleni erőszak minden formájának – például a szexuális és nemi alapú erőszaknak és káros gyakorlatoknak, az emberkereskedelemnek és a gazdasági (munkaerő-) kizsákmányolásnak, a nők ellen elkövetett gyilkosságnak, valamint a családon belüli és kapcsolati erőszaknak – a felszámolása érdekében. A legfontosabb beavatkozási területek közé tartozik majd a jogalkotási keretek, politikák és intézmények megerősítése, a megelőző intézkedések, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint az adatgyűjtés javítása az afrikai, latin-amerikai, ázsiai, csendes-óceáni és karibi térségben.

A Reflektorfény kezdeményezés a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend elveivel összhangban jogalapú megközelítést alkalmaz, és különös figyelmet fordít a leginkább peremre szorult nőkre és lányokra, szem előtt tartva, hogy senkiről nem szabad megfeledkezni. Célja a legmagasabb szintű politikai kötelezettségvállalások ösztönzése, a nagyszabású célzott támogatás nyújtása, valamint új partnerségek kiépítése. Felhívja továbbá a figyelmet a nőkkel és a lányokkal szembeni erőszak elterjedt, tartós és káros hatásaira.

Háttér-információk
A nőkkel és a lányokkal szembeni erőszak az emberi jogok megsértésének egyik legelterjedtebb és legrombolóbb formája a világon. A különböző generációs, társadalmi-gazdasági, oktatási és földrajzi határokon átívelően hatással van minden társadalomra. Az erőszak ma több mint egymilliárd ember életét érinti. A becslések szerint a nők 35%-a tapasztal erőszakot élete során. Egyes országokban ez az arány 70%.

Ezenkívül világszerte több mint 700 millió nő köt házasságot 18 éves kora előtt. E nők több mint egyharmada – mintegy 250 millió fő – már 15 éves kora előtt férjhez megy. A női nemi szervek megcsonkítása 30 országban legalább 200 millió nőt és lányt érint.

Ez a súlyos probléma hátráltatja a nemek közötti egyenlőséget, a nők és a lányok társadalmi szerepvállalásának növelését és az általános fenntartható fejlődést, valamint akadályozza a fenntartható fejlesztési célok elérését.

A Reflektorfény kezdeményezés ugyanannak a politikai akaratnak a kifejeződése, mint amelyet a nemzetközi közösség a fenntartható fejlesztési célok elfogadása során mutatott. A fenntartható fejlesztési célok 5. célkitűzése kifejezetten a nemek közötti egyenlőségre irányul, emellett további konkrét célt jelent a nőkkel és a lányokkal szembeni erőszak felszámolása, valamint a nemek közötti egyenlőségnek a fenntartható fejlesztési célokra vonatkozó keretben történő átfogó érvényesítése.

A fejlesztéspolitikáról szóló új európai konszenzus, az elkövetkező évek fenntartható fejlődésére vonatkozó új uniós szintű globális megközelítés szintén kiemeli az EU és valamennyi tagállama elkötelezettségét a nemek közötti egyenlőség iránt.

Az EU és az ENSZ Reflektorfény kezdeményezésével kapcsolatban további információk itt találhatók: www.un.org/spotlight-initiative

Lásd még a Kérdéseket és válaszokat (MEMO) és az EU és az ENSZ együttes közleményét.

IP/17/3306

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar