Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

ЕС и ООН обединяват усилията си за премахване на насилието спрямо жените и момичетата

New York, 20 септември 2017 r.

Днес, по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Европейският съюз и ООН дадоха начало на водеща инициатива на стойност 500 милиона евро за премахване на всички форми на насилие спрямо жените и момичетата.

Водещата инициатива на ЕС и ООН бе лансирана от върховния представител/заместник-председател на Комисията Федерика Могерини и комисаря по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица, заедно с генералния секретар на ООН Антонио Гутереш и заместник-генералния секретар на ООН Амина Мохамед.

В речта си по този повод генералният секретар на ООН Антонио Гутереш заяви: „Това е горчивата действителност — всяка трета жена се е жертва на насилие през живота си. Насилието срещу жените и момичетата опустошава живота и причинява болка, която се предава през поколенията“. „Водещата инициатива е наистина исторически момент“, добави той. „Този фонд е първият по рода си за инвестиции в областта на равенството между половете и овластяването на жените. Като поставяме акцент върху овластяването на жените и момичетата, бъдещето става по-светло за всички“.

Върховният представител на ЕС Федерика Могерини отбеляза: „Европейският съюз е решен да се бори с всички форми на насилие спрямо жените и момичетата, тъй като те подкопават нашите основни права и ценности, като достойнство, достъп до правосъдие и равенство между половете. Първо трябва да гарантираме сигурността на жените и момичетата, за да им дадем възможност да разгърнат своя пълен потенциал.“

Комисар Мимица добави: „Насилието срещу жените и момичетата е една от най-големите несправедливости на нашето време. То пресича всички граници и всички поколения, националности и общности. Това докосва дълбоко сърцата и съзнанието ни. Освен това насилието е сериозна пречка пред развитието на пълния потенциал на всяко общество. За постигане на реална промяна приканвам всички партньори да се присъединят към нашата водеща инициатива: за свят, в който лицата на всички жени и момичета наистина могат да сияят!“

Водещата инициатива на ЕС и ООН се подкрепя от доверителен фонд с участието на множество заинтересовани страни, като с вноската си от порядъка на половин милиард евро ЕС е основният дарител.. Фондът е отворен и за други донори.

През следващите няколко години ще бъдат осъществени всеобхватни програми за премахване на всички форми на насилие спрямо жените и момичетата, като сексуалното и основаното на пола насилие и вредни практики; трафика и икономическата (трудовата) експлоатация; убийствата на жени; както и домашното и семейното насилие. Основните области на действие ще включват укрепване на законодателните рамки, политиките и институциите, превантивни мерки, осигуряване на достъп до услуги и подобряване на събирането на данни в Африка, Латинска Америка, Азия, Тихоокеанския и Карибския басейн.

В съответствие с принципите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие водещата инициатива ще следва основан на правата подход, като се обръща специално внимание на най-маргинализираните групи жени и момичета с цел „никой да не бъде пренебрегнат“. Целта ще бъде да се насърчи поемането на политически ангажименти на най-високо равнище и да се предоставя мащабна целева подкрепа, както и да се изградят нови партньорства. Инициативата също така ще повиши осведомеността относно широко разпространеното, продължаващо и вредно въздействие на насилието срещу жените и момичетата.

Контекст
Насилието срещу жените и момичетата е едно от най-широко разпространените и опустошителни нарушения на правата на човека по целия свят. То засяга всички общества, като пресича границите на поколенията, социално-икономическото положение, образованието и географските граници. Към момента общо над един милиард души са били засегнати от насилие. Смята се, че 35 % от жените са били жертва на насилие в някакъв момент от живота си. Тази цифра достига до 70 % в някои страни.

Освен това над 700 милиона жени по света са сключили брак в детска възраст, преди да навършат 18 години. Сред тях повече от една трета, т.е. близо 250 милиона жени, са били на възраст под 15 години. Най-малко 200 милиона жени и момичета в 30 държави са били подложени на генитално осакатяване.

Този феномен е пречка за равенството между половете, овластяването на жените и момичетата, цялостното устойчиво развитие, както и за постигането на целите за устойчиво развитие.

Водещата инициатива е израз на същата политическа воля, проявена от международната общност при приемането на целите за устойчиво развитие — с отделна цел 5 относно равенството между половете и с конкретни цели за премахване на насилието спрямо жените и момичетата, както и за насърчаване на равенството между половете в рамките на всички цели за устойчиво развитие.

Новият европейски консенсус за развитие — новият глобален подход на ЕС към устойчивото развитие през идните години — също така подчертава ангажимента на ЕС и на неговите държави членки по отношение на равенството между половете.

За повече информация относно водещата инициатива на ЕС и ООН вж. www.un.org/spotlight-initiative

Вж. също „Въпроси и отговори“ (информационна бележка) и съвместното съобщение на ЕС и ООН.

IP/17/3306

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar