Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija vzpostavlja forum strokovnjakov za odpravo čezmejnih ovir

Bruselj, 20. septembra 2017

Da bi v celoti izkoristili gospodarski potencial obmejnih regij EU s 150 milijoni državljanov, Komisija danes vzpostavlja „kontaktno točko za meje“. Točka ponuja regijam prilagojeno podporo za pomoč pri odstranjevanju ovir za zaposlovanje in naložbe.

Prehajanje iz enega upravnega in pravnega sistema v drugega je za podjetja, delavce in študente še vedno zapleteno in drago. Kontaktna točka za meje bo v skladu s pozivom predsednika Junckerja v njegovem govoru o stanju v Uniji leta 2017, naj se zagotovi pravičnost na našem enotnem trgu, z vrsto konkretnih ukrepov pomagala obmejnim regijam, da bodo bolje sodelovale.

Prispevala bo k (1) izboljšanju dostopa do delovnih mest (2) dostopa do storitev, kot so zdravstveno varstvo in sistemi javnega prevoza, in (3) lažjemu čezmejnemu poslovanju.

Ta predlog je z vrsto novih ukrepov in seznamov tekočih pobud, ki naj bi pomagali obmejnim regijam EU, da rastejo hitreje in se tesneje povezujejo, del širšega sporočila „Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU“.

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu je povedala: «„Več kot četrtina evropskega bogastva je proizvedenega v obmejnih regijah, vendar njihov gospodarski potencial še vedno ni v celoti izkoriščen. Imamo morje različnih možnosti, ki samo čakajo, da jih bomo raziskali. Komisija bo zagotovila tem regijam prilagojeno podporo, od katere bodo imeli neposredno korist tam živeči prebivalci.“

V kontaktni točki bodo zaposleni strokovnjaki Komisije v čezmejnih zadevah, ki bodo nudili nasvete nacionalnim in regionalnim organom, tako da bodo vzpostavili novo vseevropsko spletno mrežo za zbiranje in izmenjavo dobrih praks.

Boljši dostop do delovnih mest

Dnevno ali tedensko prečka mejo že 2 milijona delavcev in študentov. Kontaktna točka za meje bo za olajšanje čezmejnega zaposlovanja podpirala regije, ki želijo poglobiti svoje sodelovanje. Tako lahko regije dobijo nasvete o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij, skupnih študijskih programih ali usposabljanjih za podjetnike.

Kontaktna točka za meje bo središče za informacije o dobrih praksah na področju čezmejnih služb za zaposlovanje, kot npr. skupna mreža, ki sta jo vzpostavili španska Galicija in severna regija Portugalske in jo je podprl Evropski portal za zaposlitveno mobilnost EURES.

Pri tem lahko kontaktna točka za meje prispeva k vzpostavitvi prihodnjega Evropskega organa za delo, ki ga je v govoru o stanju Unije leta 2017 napovedal predsednik Juncker, da se okrepi sodelovanje med organi trga dela na vseh ravneh in za boljše upravljanje čezmejnih primerov.

Boljši dostop do javnih storitev

Da bi postale obmejne regije na področju javnih storitev privlačnejše in bolj vključujoče, bo kontaktna točka:

  • popisala obstoječe čezmejne strukture zdravstvenega varstva, kot so čezmejna območja zdravstvenega varstva na francosko-belgijski meji,
  • preučila, katere železniške povezave manjkajo vzdolž notranjih meja, za učinkovitejše čezmejne storitve javnega prevoza.

Čezmejno poslovanje

Kontaktna točka za meje bo spodbujala dialog o čezmejnih vprašanjih prek spletnega omrežja.

Na zahtevo bodo strokovnjaki iz kontaktne točke zagotovili podporo, ko bo treba bolje uskladiti pravila za ustanavljanje podjetij, deliti dobre prakse iz drugih obmejnih regij in spodbujati večjo uporabo spletnih postopkov.

Poleg vzpostavitve kontaktne točke za meje bo Komisija izbrala do 20 projektov, ki kažejo inovativne rešitve pri odpravljanju čezmejnih ovir. Razpis za projekte bo objavljen pred koncem leta 2017.

Nadaljnji koraki

Kontaktna točka za meje bo začela delovati januarja 2018.

V okviru sedanjega razmišljanja o prihodnosti financ EU bodo dobre prakse, zbrane prek kontaktne točke za meje, podlaga za razprave o programih naslednjih generacij čezmejnega sodelovanja („Interreg“), da bodo bolje obravnavali pravne in upravne ovire ter pomagali pri razvoju učinkovitih čezmejnih javnih storitev.

Več informacij

Sporočilo „Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU“

Izjava za javnost: Odpravljanje čezmejnih ovir za spodbuditev rasti v obmejnih regijah EU

Informativni pregled – Francija in Nemčija: cenovno ugodne vozovnice za lokalna potovanja čez mejo

Informativni pregled – Danska in Švedska: čez mejo na delo in pravočasno nazaj na večerjo

Informativni pregled – Madžarska in Slovaška: odzivanje na izredne razmere prek meje

Informativni pregled – Španija in Portugalska: usposabljaj se in pridobivaj kvalifikacije v svoji državi, delaj v drugi

Informativni pregled – Latvija in Estonija: ko je najbližja bolnišnica v tujini

 

 

IP/17/3270

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar