Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie richt forum van deskundigen op om obstakels voor grensoverschrijdende interactie uit de weg te ruimen

Brussel, 20 september 2017

In de grensregio's van de EU wonen 150 miljoen burgers. Om het volledige economische potentieel van deze regio's te benutten, start de Commissie vandaag het "Border Focal Point" op. Het biedt de regio's ondersteuning op maat bij het uit de weg ruimen van belemmeringen voor banen en investeringen.

Voor bedrijven, werknemers en studenten is het nog steeds moeilijk en duur om wegwijs te worden in de verschillende administratieve en rechtsstelsels. Via een aantal concrete maatregelen zal het Border Focal Point de grensregio's helpen beter samen te werken. Dat is in overeenstemming met de oproep van Commissievoorzitter Juncker in zijn toespraak over de Staat van de Unie van 2017 om te zorgen voor een eerlijke eengemaakte markt.

Het Border Focal Point zal bijdragen aan: 1) een betere toegang tot banen, 2) diensten zoals gezondheidszorg en openbaar vervoer en 3) gemakkelijker zakendoen over de grenzen heen.

Dit voorstel maakt deel uit van een ruimere mededeling over "Groei en samenhang in de grensregio's van de EU bevorderen", die een aantal nieuwe maatregelen en een lijst van lopende initiatieven omvat om de grensregio's van de EU te helpen sneller en steeds dichter naar elkaar toe te groeien.

Corina Crețu, commissaris voor Regionaal Beleid, zei hierover: "Meer dan een kwart van de rijkdom van Europa wordt geproduceerd in de grensregio's, maar hun volledige economische potentieel blijft onbenut. Een goudmijn aan mogelijkheden ligt te wachten op ontginning. De Commissie zal deze regio's ondersteuning op maat bieden, waarvan hun inwoners rechtstreeks voordeel zullen hebben."

Het Border Focal Point zal bestaan uit deskundigen van de Commissie op het gebied van grensoverschrijdende kwesties. Zij zullen nationale en regionale overheden advies geven door goede praktijken te verzamelen en te delen via een nieuw onlinenetwerk in de hele EU.

Betere toegang tot banen

Al twee miljoen werknemers en studenten forenzen dagelijks of wekelijks de grens over. Om mensen te helpen een baan te vinden aan de andere kant van de grens, zal het Border Focal Point regio's ondersteunen die hun samenwerking willen verdiepen. Zij kunnen advies krijgen over de wederzijdse erkenning van kwalificaties, gezamenlijke studieprogramma's of coaching voor ondernemers.

Het Border Focal Point zal informatie centraliseren over goede praktijken op het gebied van grensoverschrijdende diensten voor arbeidsvoorziening, zoals het gezamenlijk netwerk dat door de Spaanse regio Galicië en de Noordelijke regio van Portugal is opgericht en wordt ondersteund via het Europees portaal voor beroepsmobiliteit Eures.

Zo kan het Border Focal Point bijdragen aan de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit die door Commissievoorzitter Juncker in zijn toespraak over de Staat van de Unie van 2017 werd aangekondigd, om de samenwerking tussen arbeidsmarktautoriteiten op alle niveaus te versterken en grensoverschrijdende kwesties aan te pakken.

Betere toegang tot openbare diensten

Om de openbare dienstverlening in de grensregio's aantrekkelijker en inclusiever te maken, zal het Border Focal Point:

  • voorbeelden van grensoverschrijdende gezondheidszorg in kaart brengen, zoals de zones voor grensoverschrijdende gezondheidszorg in de Frans-Belgische grensstreek;
  • onderzoek doen naar ontbrekende spoorverbindingen langs de interne grenzen met het oog op efficiënter grensoverschrijdend openbaar vervoer.

Zakendoen over de grenzen heen

Het Border Focal Point zal de dialoog over grensoverschrijdende kwesties bevorderen via het onlinenetwerk.

De deskundigen van het Border Focal Point zullen op verzoek ondersteuning bieden om de regels voor het opstarten van een bedrijf beter op elkaar af te stemmen, goede praktijken uit andere grensregio's verspreiden en het gebruik van onlineprocedures aanmoedigen.

Bovenop de oprichting van het Border Focal Point zal de Commissie tot 20 innovatieve projecten selecteren om grensoverschrijdende hindernissen uit de weg te ruimen. Voor eind 2017 zal een oproep voor het indienen van projecten worden gepubliceerd.

Volgende stappen

Het Border Focal Point zal operationeel zijn vanaf januari 2018.

Bij de discussie over de toekomst van de EU-financiën zal met de door het Border Focal Point verzamelde goede praktijken rekening worden gehouden bij de bespreking van de volgende generatie grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's ("Interreg"), zodat deze programma's wettelijke en administratieve hindernissen uit de weg kunnen ruimen en efficiënte grensoverschrijdende openbare diensten kunnen helpen ontwikkelen.

Meer informatie

Mededeling "Groei en samenhang in de grensregio's van de EU bevorderen"

Nota: Hindernissen voor grensoverschrijdende interactie uit de weg ruimen om de groei in de grensregio's van de EU te bevorderen

Factsheet – France and Germany: affordable tickets for local travel across the border

Factsheet – Denmark and Sweden: over the border for work, back in time for supper

Factsheet – Hungary and Slovakia: responding to emergency across the border

Factsheet – Spain and Portugal: train and qualify in your country, work in another

Factsheet – Latvia and Estonia: when the nearest hospital happens to be abroad

 

 

IP/17/3270

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar