Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Siekdama įveikti tarpvalstybines kliūtis, Komisija steigia ekspertų forumą

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 20 d.

Siekdama tinkamai išnaudoti ekonominį ES pasienio regionų, kuriuose gyvena 150 mln. ES piliečių, potencialą, Komisija šiandien skelbia apie Pasienio ryšių punktą. Šio ryšių punkto paskirtis – padėti pasienio regionams pašalinti įsidarbinti ir investuoti trukdančias kliūtis.

Verslui, darbuotojams ir studentams laviruoti tarp skirtingų administracinių ir teisinių sistemų tebėra sudėtinga ir brangu. Pasienio ryšių punktas, kuriam patikėta atlikti konkrečius veiksmus, atsižvelgdamas į Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio 2017 m. kalboje apie Sąjungos padėtį išsakytą raginimą užtikrinti skaidrumą mūsų bendrojoje rinkoje, pasienio regionams padės bendradarbiauti veiksmingiau.

Jis 1) padės gerinti įsidarbinimo galimybes, 2) prisidės prie, pvz., sveikatos priežiūros ir viešojo transporto paslaugų teikimo gerinimo ir 3) sudarys palankesnes sąlygas verslui kitoje šalyje.

Šis pasiūlymas yra dalis platesnio užmojo Komunikato „Skatinti ES pasienio regionų ekonomikos augimą ir sanglaudą“, kuriame, siekiant užtikrinti spartesnį ES pasienio regionų ekonomikos augimą ir jų glaudesnį bendradarbiavimą, nustatomi nauji veiksmai ir pateikiamas vykdomų iniciatyvų sąrašas.

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu kalbėjo: «Ketvirtadalis Europos turto sukuriama jos pasienio regionuose, tačiau visas jų ekonominis potencialas vis dar neišnaudojamas. Priešais mus – tikra galimybių aukso kasykla. Būtina jomis pasinaudoti. Komisija šiems regionams teiks tikslinę paramą, kuri jų gyventojams duos tiesioginės naudos.“

Pasienio ryšių punktą sudarys Komisijos tarpvalstybinių klausimų srities ekspertai, kurie nacionalinėms ir regioninėms valdžios institucijoms teiks konsultacijas rinkdami gerosios praktikos pavyzdžius ir jais dalydamiesi per naująjį ES masto internetinį tinklą.

Geresnės įsidarbinimo galimybės

Jau dabar kasdien ar kas savaitę 2 mln. darbuotojų ir studentų kerta sieną. Tam, kad padėtų žmonėms susirasti darbą kitoje valstybėje, Pasienio ryšių punktas teiks paramą glaudžiau bendradarbiauti pageidaujantiems regionams. Jis gali teikti konsultacijas dėl abipusio profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir bendrų studijų programų arba verslininkams skirtas konsultavimo paslaugas.

Pasienio ryšių punktas vienoje vietoje pateiks informaciją apie gerosios patirties pavyzdžius, susijusius su įdarbinimo kitoje šalyje paslaugomis, pvz., apie Ispanijos Galicijos regiono ir Portugalijos Šiaurės regiono sukurtą bendrą tinklą ar pagalbą, teikiamą per ES darbo mobilumo portalą EURES.

Tokiu būdu Pasienio ryšių punktas gali prisidėti prie planuojamos ateityje steigti ir Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio 2017 m. kalboje apie Sąjungos padėtį paminėtos Europos darbo institucijos, kurios paskirtis – sutvirtinti visų lygmenų darbo rinkos institucijų bendradarbiavimą ir geriau valdyti tarpvalstybines situacijas.

Platesnės galimybės naudotis viešosiomis paslaugomis

Tam, kad pasienio regionai taptų patrauklesni ir įtraukesni viešųjų paslaugų srityje, Pasienio ryšių centras:

  • sudarys esamų pasienio sveikatos priežiūros įstaigų žemėlapį, panašų į Prancūzijos ir Belgijos parengtą pasienio sveikatos priežiūros zonų žemėlapį.
  • išnagrinės, kur abipus vidinių sienų trūksta geležinkelio linijų, kad pasienyje būtų užtikrintos veiksmingesnės viešojo transporto paslaugos.

Verslo galimybės kitoje šalyje

Pasienio ryšių punktas per internetinį tinklą skatins dialogą tarpvalstybiniais klausimas.

Paprašius, Pasienio ryšių punkto ekspertai padės geriau suderinti verslo steigimo taisykles dalytis kitų pasienio regionų gerosios praktikos pavyzdžiais ir skatins dažniau naudotis internetinėmis procedūromis.

Komisija, įsteigusi Pasienio ryšių punktą, kartu atrinks 20 projektų, kurių sprendimai kovojant su tarpvalstybinėmis kliūtimis novatoriški. Kvietimas teikti projektus bus paskelbtas iki 2017 m. pabaigos.

Tolesni veiksmai

Pasienio ryšių punktas pradės veiklą nuo 2018 m. sausio mėn.

Tebesvarstant ES finansų ateitį, Pasienio ryšių punkto surinkti gerosios praktikos pavyzdžiai prisidės prie diskusijų dėl naujos kartos tarpvalstybinio bendradarbiavimo („interreg“) programų, siekiant kad jos padėtų veiksmingiau šalinti teisines ir administracines kliūtis ir leistų kurti tinkamai veikiančias tarpvalstybines viešąsias paslaugas.

Daugiau informacijos

Komunikatas „Skatinti ES pasienio regionų ekonomikos augimą ir sanglaudą“

Teminė apžvalga „Tarpvalstybinių kliūčių įveikimas siekiant paskatinti ekonomikos augimą ES pasienio regionuose“

Informacijos suvestinė „Prancūzija ir Vokietija. Bilietai už prieinamą kainą naudojantis vietinio susisiekimo paslaugomis kelionėms į kitą šalį.“

Informacijos suvestine „Danija ir Švedija. Kelionė į darbą kitoje šalyje, laiku sugrįžtant vakarienės“

Informacijos suvestinė „Vengrija ir Slovakija. Reagavimas ištikus nelaimei kitoje šalyje“

Informacijos suvestinė „Ispanija ir Portugalija. Mokykis ir gauk kvalifikaciją vienoje šalyje, dirbk – kitoje“

Informacijos suvestinė „Latvija ir Estija. Kai artimiausia ligoninė yra kitoje šalyje“

 

 

IP/17/3270

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar