Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio perustaa asiantuntijafoorumin rajatylittävien esteiden poistamiseksi

Bryssel 20. syyskuuta 2017

Komissio perustaa raja-alueiden yhteyspisteen, jotta EU:n raja-alueiden, joilla asuu 150 miljoonaa ihmistä, taloudellinen potentiaali voidaan hyödyntää täysin. Se tarjoaa alueille räätälöityä tukea työpaikkojen luomiseen ja investointeihin liittyvien esteiden poistamiseksi.

Eri hallinto- ja oikeusjärjestelmien välillä sukkuloiminen on yrityksille, työntekijöille ja opiskelijoille edelleen usein hankalaa ja kallista. Puheenjohtaja Juncker kehotti varmistamaan oikeudenmukaisuuden toteutumisen sisämarkkinoilla unionin tilaa käsitelleessä vuoden 2017 puheessaan. Tämä huomioon ottaen raja-alueiden yhteyspiste auttaa raja-alueita konkreettisilla toimilla parempaan yhteistyöhön.

Se edistää 1) työpaikkojen saannin parantamista, 2) palveluja, kuten terveydenhuolto ja julkinen liikenne, ja 3) liiketoimintaa raja-alueilla.

Tämä ehdotus on osa laajempaa tiedonantoa ”Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla”. Siinä esitetään uusia toimia ja käynnissä olevia aloitteita, joilla autetaan EU:n raja-alueita kasvamaan nopeammin ja toimimaan tiiviimmässä yhteistyössä.

Aluepolitiikasta vastaava komission jäsen Corina Crețu sanoo: «Yli neljännes Euroopan vauraudesta syntyy raja-alueilla, mutta niiden täysi taloudellinen potentiaali on yhä hyödyntämättä. Käyttämättä olevia mahdollisuuksia on valtavasti. Komissio antaa näille alueille räätälöityä tukea, joka hyödyttää suoraan alueiden asukkaita.”

Raja-alueiden yhteyspiste koostuu rajatylittäviin kysymyksiin erikoistuneista komission asiantuntijoista. He antavat neuvoja kansallisille ja alueellisille viranomaisille ja keräävät ja jakavat hyviä käytäntöjä uuden EU:n kattavan sähköisen verkoston kautta.

Paremmat työnsaantimahdollisuudet

2 miljoonaa työntekijää ja opiskelijaa ylittää jo rajan päivittäin tai viikoittain. Raja-alueiden yhteyspiste auttaa ihmisiä löytämään työpaikkoja rajan toiselta puolelta tukemalla alueita, jotka haluavat tiivistää yhteistyötään. Ihmiset saavat neuvoja ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta, yhteisistä opinto-ohjelmista tai yrittäjien valmennuspalveluista.

Raja-alueiden yhteyspisteeseen keskitetään hyviä käytäntöjä koskevat tiedot rajatylittävien työvoimapalvelujen alalla. Työvoimapalveluihin kuuluvat esimerkiksi Galician ja Portugalin pohjoisen alueen perustama yhteinen verkosto, jota ammatillisen liikkuvuuden EURES-portaali tukee.

Raja-alueiden yhteyspiste voi siten edistää Euroopan työviranomaisen perustamista, mistä puheenjohtaja Juncker ilmoitti vuoden 2017 unionin tilaa koskevassa puheessa. Tavoitteena on lujittaa yhteistyötä työmarkkinaviranomaisten välillä kaikilla tasoilla, jotta rajatylittäviä tilanteita voidaan hallita paremmin.

Julkisten palvelujen parempi saatavuus

Jotta raja-alueille saadaan lisää kattavampia julkisia palveluja, raja-alueiden yhteyspisteessä

  • kartoitetaan olemassa olevia rajatylittäviä terveydenhuoltopalvelujakuten rajatylittävät terveydenhuoltoalueet Ranskan ja Belgian rajalla
  • tarkastellaan puuttuvia rautatieyhteyksiä sisärajoilla rajatylittävien julkisten liikennepalvelujen tehostamiseksi.

Yritystoiminnan harjoittaminen toisella puolella rajaa

Raja-alueiden yhteyspiste edistää rajatylittäviä kysymyksiä koskevaa vuoropuhelua sähköisen verkoston kautta.

Raja-alueiden yhteyspisteen asiantuntijat antavat pyynnöstä tukea yritysten perustamista koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisen lisäämiseksi, jakavat hyviä käytäntöjä muilta raja-alueilta ja edistävät verkossa olevien menettelyjen käytön lisäämistä.

Raja-alueiden yhteyspisteen perustamisen lisäksi komissio valitsee enintään 20 hanketta, joissa esitellään innovatiivisia ratkaisuja rajatylittävän toiminnan esteiden poistamiseksi. Hankkeita koskeva ehdotuspyyntö käynnistyy ennen vuoden 2017 loppua.

Seuraavat vaiheet

Raja-alueiden yhteyspiste on toiminnassa tammikuusta 2018 alkaen.

Pohdittaessa EU:n rahoituksen tulevaisuutta rajatylittävän yhteistyön seuraavan sukupolven ohjelmista (Interreg) käytävässä keskustelussa tarkastellaan raja-alueiden yhteyspisteen kautta kerättyjä hyviä käytäntöjä, jotta oikeudellisia ja hallinnollisia esteitä voidaan paremmin poistaa ja laadukkaita rajatylittäviä julkisia palveluja voidaan edistää.

Lisätietoja

Tiedonanto "Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla"

Taustatiedote: Rajatylittävien esteiden voittaminen kasvun vauhdittamiseksi EU:n raja-alueilla

Tietosivu – Ranska ja Saksa: edullisia lippuja rajan yli suuntautuvassa paikallisliikenteessä

Tietosivu – Tanska ja Ruotsi: rajan yli töihin, illaksi kotiin

Tietosivu – Unkari ja Slovakia: reagoiminen hätätilanteisiin rajan yli

Tietosivu – Espanja ja Portugali: kouluttaudu ja pätevöidy omassa maassa, työskentele toisessa maassa

Tietosivu – Latvia ja Viro: kun lähin sairaala on ulkomailla

 

 

IP/17/3270

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar