Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή συστήνει φόρουμ εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών εμποδίων

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το οικονομικό δυναμικό των παραμεθόριων περιφερειών της ΕΕ, στις οποίες ζουν 150 εκατομμύρια πολίτες, η Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα το «σημείο επαφής για τα σύνορα». Η πρωτοβουλία αυτή θα παρέχει εξατομικευμένη στήριξη στις εν λόγω περιφέρειες, έτσι ώστε να τις βοηθήσει να εξαλείψουν τους φραγμούς στις θέσεις εργασίας και τις επενδύσεις.

Για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους σπουδαστές, η ανταπόκριση στις απαιτήσεις διαφορετικών διοικητικών και νομικών συστημάτων παραμένει πολύπλοκη και δαπανηρή. Με βάση την έκκληση του προέδρου Juncker για την εξασφάλιση δικαιοσύνης στην ενιαία αγορά μας στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, το σημείο επαφής για τα σύνορα θα βοηθήσει τις παραμεθόριες περιφέρειες να συνεργάζονται καλύτερα με μια δέσμη συγκεκριμένων δράσεων.

Θα βοηθήσει 1) ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, 2) καθώς και σε υπηρεσίες, όπως είναι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και δημόσιων μεταφορών και 3) στη διευκόλυνση των διασυνοριακών επιχειρήσεων.

Η πρόταση αυτή εντάσσεται στη γενικότερου περιεχομένου ανακοίνωση με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ», μαζί με μια δέσμη νέων δράσεων και έναν κατάλογο εν εξελίξει πρωτοβουλιών, έτσι ώστε να βοηθήσει τις παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ να αναπτυχθούν ταχύτερα και στενότερα.

Η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Corina Crețu, δήλωσε: «Παρά το ότι πάνω από το ένα τέταρτο του πλούτου της Ευρώπης παράγεται στις παραμεθόριες περιφέρειές της, το πλήρες οικονομικό δυναμικό τους παραμένει ανεκμετάλλευτο. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα χρυσωρυχείο ευκαιριών που περιμένει κάποιος να το εκμεταλλευτεί. Η Επιτροπή θα παράσχει ειδικά προσαρμοσμένη στήριξη στις περιφέρειες αυτές, με άμεσο όφελος για τους κατοίκους τους.»

Το σημείο επαφής για τα σύνορα θα απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής σε διασυνοριακά ζητήματα, οι οποίοι θα συμβουλεύουν εθνικές και περιφερειακές αρχές συγκεντρώνοντας και διαχέοντας ορθές πρακτικές μέσω της δημιουργίας ενός νέου επιγραμμικού δικτύου στο επίπεδο της ΕΕ.

Καλύτερη πρόσβαση σε θέσεις εργασίας

2 εκατομμύρια άτομα διασχίζουν ήδη κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα τα σύνορα, για να εργαστούν ή για να σπουδάσουν. Για να βοηθήσει όσους αναζητούν εργασία στην άλλη πλευρά των συνόρων, το σημείο επαφής για τα σύνορα θα στηρίξει τις περιοχές που επιθυμούν να εμβαθύνουν τη μεταξύ τους συνεργασία. Θα υπάρχει δυνατότητα παροχής συμβουλών σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση προσόντων, τα κοινά προγράμματα σπουδών ή τις υπηρεσίες καθοδήγησης για επιχειρηματίες.

Το σημείο επαφής για τα σύνορα θα συγκεντρώνει τις πληροφορίες σχετικά με τις ορθές πρακτικές στον τομέα των διασυνοριακών υπηρεσιών απασχόλησης, όπως είναι το κοινό δίκτυο που δημιουργήθηκε από τη Γαλικία στην Ισπανία και τη βόρεια περιφέρεια της Πορτογαλίας, και τη στήριξη της EURES, της διαδικτυακής πύλης της ΕΕ για την κινητικότητα.

Έτσι, το σημείο επαφής για τα σύνορα θα μπορέσει να συμβάλει στη σύσταση της μελλοντικής ευρωπαϊκής αρχής εργασίας, την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών για την αγορά εργασίας σε όλα τα επίπεδα με στόχο την καλύτερη διαχείριση των διασυνοριακών καταστάσεων.

Καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες

Για να γίνουν οι παραμεθόριες περιφέρειες πιο ελκυστικές και για να μειωθούν οι αποκλεισμοί στο επίπεδο των δημόσιων υπηρεσιών τους, το σημείο επαφής για τα σύνορα θα κάνει τα εξής:

  • θα χαρτογραφήσει τις υπάρχουσες υποδομές διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, όπως είναι οι ζώνες διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στα γαλλοβελγικά σύνορα.
  • θα εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις σιδηροδρομικές συνδέσεις που απουσιάζουν κατά μήκος των εσωτερικών συνόρων, έτσι ώστε να γίνουν αποτελεσματικότερες οι διασυνοριακές υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών.

Επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων

Το σημείο επαφής για τα σύνορα θα τονώσει τον διάλογο για τα διασυνοριακά ζητήματα μέσω του επιγραμμικού δικτύου.

Κατόπιν αιτήματος, οι εμπειρογνώμονες του σημείου επαφής για τα σύνορα θα προσφέρουν στήριξη με σκοπό την καλύτερη ευθυγράμμιση των κανόνων για τη σύσταση επιχειρήσεων, τη διάχυση ορθών πρακτικών από άλλες παραμεθόριες περιφέρειες και την προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών διαδικασιών.

Πέραν της δημιουργίας του σημείου επαφής για τα σύνορα, η Επιτροπή θα επιλέξει έως και 20 έργα που παρουσιάζουν καινοτόμους λύσεις για την αντιμετώπιση διασυνοριακών εμποδίων. Πριν από τα τέλη του 2017 θα προκηρυχθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων.

Επόμενα βήματα

Το σημείο επαφής για τα σύνορα θα αρχίσει τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2018.

Στο πλαίσιο του εν εξελίξει προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, οι ορθές πρακτικές που θα συλλέγει το σημείο επαφής για τα σύνορα θα συμβάλουν στη συζήτηση για την επόμενη γενιά των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας («interreg»), με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των νομικών και διοικητικών εμποδίων και την ανάπτυξη αποτελεσματικών διασυνοριακών δημόσιων υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ»

Ενημερωτικό σημείωμα: Κατάργηση διασυνοριακών εμποδίων για την αύξηση της ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ

Ενημερωτικό δελτίο — Γαλλία και Γερμανία: φτηνά εισιτήρια για τοπικές μετακινήσεις μεταξύ συνόρων

Ενημερωτικό δελτίο — Δανία και Σουηδία: εργασία πέραν των συνόρων και επιστροφή στο σπίτι για φαγητό

Ενημερωτικό δελτίο — Ουγγαρία και Σλοβακία: αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης πέραν των συνόρων

Ενημερωτικό δελτίο — Ισπανία και Πορτογαλία: σπουδάστε στη χώρα σας, εργαστείτε σε άλλη

Ενημερωτικό δελτίο — Λετονία και Εσθονία: όταν το πλησιέστερο νοσοκομείο τυχαίνει να είναι στο εξωτερικό

 

 

IP/17/3270

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar