Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Första sommaren utan roamingavgifter – konsumenterna inser fördelarna med de nya reglerna

Bryssel den 26 september 2017

Den första sommaren utan roamingavgifter har visat att européerna känner till de nya reglerna och att de har börjat förändra sina vanor när de reser inom EU.

Enligt en Flash Eurobarometer-undersökning som presenteras i dag inser det stora flertalet européer fördelarna med roaming utan extra avgifter. EU:s nya roamingregler gäller sedan den 15 juni 2017, och tack vare dem kan konsumenterna, när de är på resa i ett annat EU-land, använda sin mobiltelefon precis som hemma utan att behöva betala extra avgifter. Undersökningen visar att 71 % av européerna vet om att roamingavgifter inte tas ut längre och 72 % tror att de, eller någon de känner, kommer att ha nytta av det. Medvetenheten är ännu högre, 86 %, bland dem som har varit ute och rest efter den 15 juni.

– Vi ser att folk som är på resa i EU använder sin telefon på samma sätt som hemma, utan att vara rädda för att få en chock när räkningen kommer, säger Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden. Som reaktion på den ökade efterfrågan har mobiloperatörerna investerat i sina nät. EU:s nya telekomregler kommer att uppmuntra sådana investeringar och de bör därför antas av Europaparlamentet och rådet så fort som möjligt.

– De nya roamingreglerna är ett exempel på att EU konkret kan förbättra vardagen för invånarna i EU, säger Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället. ”Roam like at home” fungerar. Konsumenterna är nöjda, användningen har ökat och efterfrågan på mobila tjänster är mycket hög bland personer som reser inom EU. Både konsumenterna och operatörerna gynnas.

Resenärerna ändrar sina vanor

Flash Eurobarometer-undersökningen om roaming genomfördes i slutet av augusti, efter den främsta semesterperioden. Resultatet visar att konsumenterna den här sommaren, som var den första utan extra roamingavgifter inom EU, har börjat ändra sina vanor när det gäller att använda mobiltelefonen utomlands.

  • Andelen resenärer som använde mobildatatjänster med roaming lika ofta som hemma fördubblades bland dem som reste efter den 15 juni 2017 (31 %) jämfört med dem som reste under månaderna före (15 %). 
  • Andelen resenärer som aldrig använder mobildatatjänster utomlands halverades efter den 15 juni 2017 (21 %) jämfört med månaderna före (42 %).
  • Den restriktiva mobilanvändningen utomlands minskar rent allmänt och allt färre resenärer stänger av sina telefoner (12 %) jämfört med före den 15 juni (20 %).
  • Men även efter den 15 juni 2017 begränsar ändå 60 % sin användning av mobiltelefonen när de är i ett annat EU-land, jämfört med hur de använder den hemma.

Att de slopade roamingavgifterna har påverkat människors användning av mobiltelefonen utomlands bekräftas dock vid en jämförelse med en Eurobarometerundersökning från 2014, som visade att roaming var ännu mer begränsad då än månaderna före den 15 juni 2017.

Operatörerna märker ökad surf och fler samtal

Mobiloperatörerna kan redan se resenärernas förändrade vanor i sina nätverk. Många operatörer har rapporterat en stor ökning av datatrafiken bland resenärer, en mångdubbling i sommar jämfört med sommaren 2016 (tre till sex gånger, i vissa fall ännu mer). Även om detta till en del beror på en allmän årlig ökning i dataförbrukningen på de inhemska marknaderna, kan en avsevärd andel ändå tillskrivas de nya roamingreglerna. Ökningen av antalet roamingsamtal är också tydlig även om den inte är så markant. Mobiloperatörer i turisttäta områden rapporterar att de har gjort stora investeringar i sina nät för att utnyttja resenärernas ökade efterfrågan.

Kommissionen fortsätter övervaka utvecklingen

Den första sommaren utan roamingavgifter har visat att de flesta mobiloperatörer följer de nya reglerna. Kommissionen kommer att fortsätta övervaka utvecklingen på mobilmarknaderna i medlemsländerna, i nära samarbete med de nationella myndigheterna, som har det direkta ansvaret för att se till att operatörerna fortsätter att följa de nya reglerna och att konsumenterna kan dra nytta av att roamingavgifterna har slopats.

Bakgrund

Sedan den 15 juni 2017 kan konsumenterna utan extra roamingavgifter använda sin mobiltelefon för samtal, SMS och surf när de är på resa inom EU. Det innebär att de kan använda telefonen på precis samma sätt när de reser som när de är hemma, utan att behöva vara rädda för höga telefonräkningar.

Före detta datum hade kommissionen i tio år arbetat för att minska och i slutändan helt slopa de extra roamingavgifter som telekomoperatörer tog ut av sina kunder varje gång de korsade en gräns med sina mobila enheter i samband med semestrar eller affärsresor. Mellan 2007 och 2016 minskade roamingavgifterna med över 90 % och de sänktes för sista gången i april 2016. På kommissionens förslag enades Europaparlamentet och rådet 2015 om att slopa roamingavgifterna för alla som reser inom EU. Därför antog kommissionen, på uppdrag av Europaparlamentet och rådet, ett system för skälig användning och hållbarhet i december 2016, och lade fram förslag på nya roamingavgifter i grossistledet.

Läs mer

Roaming online
Gemensamt uttalande från tre EU-institutioner
Vanliga frågor
Slopade roamingavgifter – allmän information
Detaljerat faktablad – hur fungerar det?
#roaming

IP/17/3241

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar