Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Prvo poletje brez stroškov gostovanja: Evropejci in Evropejke čutijo prednosti novih pravil

Bruselj, 26. septembra 2017

V prvem poletju brez stroškov gostovanja se je izkazalo, da Evropejci in Evropejke poznajo nova pravila in začenjajo spreminjati svoje navade med potovanji prek meja znotraj EU.

Danes objavljena raziskava Flash Eurobarometer je pokazala, da se velika večina Evropejcev in Evropejk zaveda koristi gostovanja brez dodatnih stroškov. Po zaslugi novih pravil EU o gostovanju, ki veljajo od 15. junija 2017, lahko potrošniki ob potovanjih prek meja znotraj EU uporabljajo svoje mobilne telefone enako kot v domači državi, torej ne da bi za to morali plačevati dodatne stroške. Raziskava kaže, da se 71 % Evropejcev in Evropejk zaveda odprave stroškov gostovanja, 72 % pa jih meni, da bo koristila bodisi njim samim bodisi komu, ki ga poznajo. Med tistimi, ki so potovali po 15. juniju, jih je z novimi pravili seznanjenih več, in sicer 86 %.

Podpredsednik Komisije in evropski komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je dejal: „Vidimo, da želijo ljudje med potovanjem po EU svoje telefone uporabljati kot doma, ne da bi jih pri tem skrbelo, da jih bo zaradi računa bolela glava. Mobilni operaterji so se odzvali na povečano povpraševanje in vlagajo v omrežja. Nova pravila EU o telekomunikacijah bodo spodbujala takšna vlaganja. Evropski parlament in države članice bi jih morali sprejeti čim prej.“

Komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel je dejala: „To je konkreten primer, kako EU izboljšuje življenje evropskih državljanov in državljank. Gostovanje kot doma deluje: stranke ga cenijo, potrošnja se je povečala, povpraševanje po mobilnih storitvah na potovanjih znotraj EU je zelo močno. To koristi tako potrošnikom kot operaterjem.“

Potniki začenjajo spreminjati svoje navade

Raziskava Flash Eurobarometer o gostovanju je bila opravljena konec avgusta, torej po koncu glavnih počitnic. Njeni rezultati so pokazali, da so v letošnjem poletju, ki je bilo prvo brez dodatnih stroškov gostovanja za popotnike znotraj EU, uporabniki začeli spreminjati način uporabe mobilnih telefonov v tujini:

  • Delež potnikov, ki so v času gostovanja uporabljali mobilne podatke enako pogosto kot doma, se je po 15. juniju 2017 podvojil (31 %) v primerjavi z obdobjem v mesecih predtem (15 %). 
  • Delež potnikov, ki v tujini nikoli ne uporabljajo mobilnih podatkov, se je po 15. juniju 2017 prepolovil v primerjavi z meseci predtem (42 %).
  • Omejena uporaba mobilnih telefonov v tujini na splošno upada, saj svoje naprave ob prehodu meje izklopi manj potnikov (12 %) kot pred 15. junijem (20 %).
  • Vendar pa je tudi po 15. juniju 2017 v primerjavi s tem, kako jih uporabljajo doma, med potovanjem v drugi državi EU 60 % potnikov še naprej omejevalo svojo uporabo mobilnih telefonov.

Učinek odprave stroškov gostovanja na to, kako potniki uporabljajo svoje telefone v tujini, je potrjen tudi v primerjavi z raziskavo Eurobarometer iz leta 2014, ki je razkrila vzorce še bolj omejene uporabe gostovanja kot v mesecih pred 15. junijem 2017.

Operaterji zaznali porast podatkovnega gostovanja in klicev

Mobilni operaterji že opažajo spremembe v vedenju potnikov v svojih omrežjih. Več operaterjev je poročalo o znatnem povečanju podatkovnega prometa zaradi potnikov, ki je v letošnjem poletju v primerjavi s prejšnjim nekajkrat večji (tri- do šestkrat, v nekaterih primerih pa celo še večkrat). Del tega povečanja sicer odraža splošno vsakoletno rast porabe podatkov na domačih trgih, vendar je znaten del mogoče pripisati novim pravilom o gostovanju. Porast klicev med gostovanjem sicer ni tako izrazit, a je kljub temu pomemben. Mobilni operaterji na turističnih območjih poročajo, da so se odzvali z velikimi naložbami v svoja omrežja, da bi izkoristili priložnost, ki jo ponuja povečano povpraševanje potnikov.

Komisija še naprej spremlja izvajanje

Po prvem poletju brez dodatnih stroškov gostovanja je mogoče opaziti, da mobilni operaterji na splošno spoštujejo nova pravila. Komisija bo v tesnem sodelovanju z nacionalnimi regulatorji, ki so neposredno odgovorni za zagotavljanje izvajanja, še naprej spremljala razvoj mobilnih trgov v državah članicah, da se zagotovi, da bodo operaterji še naprej spoštovali nova pravila, potrošniki pa imeli koristi od odprave stroškov gostovanja.

Ozadje

Evropejci in Evropejke lahko od 15. junija 2017 med potovanji znotraj EU uporabljajo svoje mobilne telefone (klice, sporočila SMS in podatke), ne da bi za to plačevali dodatne stroške gostovanja. To pomeni, da lahko potniki svoje telefone med potovanjem v tujini uporabljajo natanko tako kot doma, ne da bi jih pri tem skrbela višina računa za telefon.

Predtem si je Komisija s ciljem njihove končne odprave že desetletje prizadevala zmanjšati dodatne stroške gostovanja, ki so jih telekomunikacijski operaterji svojim uporabnikom zaračunali vsakič, ko so na počitnicah ali poslovnem potovanju v tujini uporabili svojo mobilno napravo. V obdobju od 2007 do 2016 so cene gostovanja padle za več kot 90 %, še zadnjič pa so se cene znižale aprila 2016. Leta 2015 sta se Evropski parlament in Svet na podlagi predloga Komisije strinjala z odpravo stroškov gostovanja za tiste, ki potujejo znotraj EU. Komisija je v skladu s pooblastilom Evropskega parlamenta in Sveta v ta namen decembra 2016 sprejela politiko poštene uporabe in trajnostni mehanizem ter podala predloge v zvezi z veleprodajnimi cenami gostovanja.

Več informacij

Gostovanje na spletu
Skupna izjava treh institucij EU
Pogosto zastavljena vprašanja
Splošni informativni pregled odprave stroškov gostovanja
Podroben informativni pregled: kako deluje?
#roaming

IP/17/3241

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar