Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Pirmą vasarą be tarptinklinio ryšio mokesčių Europos gyventojai įvertino naujų taisyklių privalumus

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 26 d.

Pirma vasara be tarptinklinio ryšio mokesčių parodė, kad Europos gyventojai žino apie naujas taisykles ir, keliaudami po kitas ES šalis, ima keisti savo įpročius.

Remiantis šiandien paskelbtais greitosios „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, didžioji dalis Europos gyventojų vertina neribojamo tarptinklinio ryšio privalumus. Pagal naujas ES tarptinklinio ryšio taisykles, kurios įsigaliojo 2017 m. birželio 15 d., vartotojai gali naudotis mobiliuoju ryšiu kitose ES šalyse, lyg būtų savo šalyje, nemokėdami papildomų mokesčių. Apklausos rezultatai rodo, kad 71 % Europos gyventojų žino, kad tarptinklinio ryšio mokesčių nebeliko, o 72 % respondentų nuomone, jie patys ar jų pažįstami pajus realią naudą. Apie naująsias taisykles žinojo 86 % respondentų, kurie leidosi į kelionę po birželio 15 d.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas: „Matome, kad žmonėms patinka keliaujant po kitas ES šalis naudotis savo telefonais taip pat, kaip ir savo šalyje, nesibaiminant gauti nelauktai didelę sąskaitą. Mobiliojo ryšio operatoriai investuoja į tinklus, kad patenkintų padidėjusią paklausą. Naujosios ES telekomunikacijų taisyklės paskatins tokias investicijas; Europos Parlamentas ir valstybės narės turėtų taisykles kuo greičiau patvirtinti.

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel: „Šis pavyzdys parodo, kaip ES konkrečiai gerina Europos piliečių gyvenimo kokybę. Tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis iniciatyva duoda vaisių: vartotojai ją vertina teigiamai, padidėjo vartojimas, o mobiliųjų paslaugų paklausa keliaujant ES yra labai didelė. Tai naudinga ir vartotojams, ir operatoriams.“

Keliaujantieji ima keisti savo įpročius

Greitoji „Eurobarometro“ apklausa apie tarptinklinį ryšį buvo atlikta rugpjūčio pabaigoje, pasibaigus pagrindiniam atostogų laikotarpiui. Rezultatai rodo, kad šią vasarą, kuri keliaujantiems Europos Sąjungoje buvo pirmoji be papildomų tarptinklinio ryšio mokesčių, žmonės ėmė keisti naudojimosi mobiliaisiais telefonais užsienyje įpročius:

  • keliautojų, kurie siuntėsi duomenis tarptinkliniu mobiliuoju ryšiu taip pat dažnai kaip ir savo šalyje, dalis po 2017 m. birželio 15 d. padvigubėjo (31 %) , palyginti su tokių keliautojų dalimi ankstesniais mėnesiais (15 %), 
  • keliautojų, niekada nesinaudojusių mobiliųjų duomenų siuntimosi paslaugomis užsienyje, dalis po 2017 m. birželio 15 d. sumažėjo perpus (21 %), palyginti su tokių keliautojų dalimi iki šios datos (42 %),
  • apskritai, ribotas naudojimasis mobiliuoju ryšiu užsienyje mažėja, nes vis mažiau keliautojų išsijungia savo telefonus (12 %), palyginti su padėtimi iki birželio 15 d. (20 %),
  • vis dėlto, lyginant su naudojimusi mobiliuoju ryšiu savo šalyje, net ir po 2017 m. birželio 15 d. 60 % asmenų, keliaudami po kitas ES šalis, vis dar ribojo savo naudojimąsi mobiliuoju telefonu.

Tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo poveikį keliautojų naudojimuisi telefonu užsienyje patvirtina ir palyginimas su „Eurobarometro“ apklausa 2014 m., per kurią paaiškėjo dar ribotesnio tarptinklinio ryšio naudojimo tendencijos, nei likus keliems mėnesiams iki 2017 m. birželio 15 d.

Operatoriai pastebi tarptinkliniu ryšiu perduodamo duomenų kiekio ir skambučių skaičiaus didėjimą

Mobiliojo ryšio operatoriai jau pastebi, kad jų tinklų paslaugomis besinaudojantys keliautojai ima keisti savo įpročius. Keli operatoriai pranešė, kad dėl keliaujančių asmenų naudojimosi jų paslaugomis pastebimai padidėjo perduodamų duomenų srautai. Šią vasarą, palyginti su 2016 m. vasara, jie išaugo kelis kartus (nuo 3 iki 6 kartų, o kai kuriais atvejais – dar daugiau). Nors tam tikra šio didėjimo dalis yra bendras kasmetinis duomenų siuntimo vietos rinkose augimas, likusį esminį didėjimą paskatino naujos tarptinklinio ryšio taisyklės. Skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu skaičiaus augimas buvo ne toks didelis, bet vis tiek reikšmingas. Į tai reaguodami mobiliojo ryšio operatoriai turizmo vietovėse investuoja į savo tinklų plėtrą, kad pasinaudotų galimybėmis, kurias atveria padidėjusi jų paslaugų paklausa tarp keliaujančių asmenų.

Komisija toliau stebės įgyvendinimą

Po pirmos vasaros be tarptinklinio ryšio mokesčių pastebima, kad apskritai mobiliojo ryšio operatoriai laikosi naujųjų taisyklių. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, kurios yra tiesiogiai atsakingos už įgyvendinimo užtikrinimą, toliau stebės pokyčius valstybių narių mobiliojo ryšio rinkose, siekdama užtikrinti, kad operatoriai ir toliau laikytųsi naujųjų taisyklių, o vartotojai naudotųsi tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo privalumais.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2017 m. birželio 15 d. Europos gyventojai gali naudotis savo mobiliojo ryšio telefonais (skambinti, siųsti SMS žinutes ir duomenis) kitose ES šalyse, nemokėdami papildomų tarptinklinio ryšio mokesčių. Tai reiškia, kad keliautojai užsienyje gali naudotis savo telefonais taip pat kaip ir savo šalyje, nesibaimindami didelių mobiliojo ryšio sąskaitų.

Prieš tai Europos Komisija beveik dešimtmetį stengėsi sumažinti, o vėliau ir visiškai panaikinti papildomus tarptinklinio ryšio mokesčius, kuriuos telekomunikacijų operatoriai savo klientams taikydavo kaskart, kai išvykę iš šalies atostogauti arba verslo reikalais jie naudodavosi savo mobiliaisiais įrenginiais. 2007–2016 m. tarptinklinio ryšio kainos sumažėjo daugiau nei 90 %, o 2016 m. balandžio mėn. jos buvo sumažintos paskutinį kartą. 2015 m., remdamiesi Europos Komisijos pasiūlymu, Europos Parlamentas ir Taryba susitarė visiškai panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius Europos Sąjungoje keliaujantiems žmonėms. Tuo tikslu Europos Komisija, gavusi Europos Parlamento ir Tarybos įgaliojimą, 2016 m. gruodžio mėn. priėmė sąžiningo naudojimo taisykles ir tvarumo priemonę ir pateikė pasiūlymus dėl naujų didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų kainų.

Daugiau informacijos

Tarptinklinis interneto ryšys
Bendras trijų institucijų pareiškimas
Dažnai užduodami klausimai
Bendroji informacijos apie tarptinklinio ryšio mokesčius suvestinė
Detalioji informacijos suvestinė. Kaip tai veikia?
#tarptinklinis ryšys

IP/17/3241

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar