Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ensimmäinen kesä ilman verkkovierailumaksuja: eurooppalaiset näkevät uusien sääntöjen tuomat hyödyt

Bryssel 26. syyskuuta 2017

Ensimmäinen kesä ilman verkkovierailumaksuja osoittaa, että eurooppalaiset ovat tietoisia uusista säännöistä ja ovat alkaneet muuttaa tapojaan matkustaessaan EU:ssa.

Tänään julkaistun Flash-eurobarometrin mukaan eurooppalaisten suuri enemmistö tuntee verkkovierailumaksujen poistumisen edut. EU:n uudet verkkovierailusäännöt tulivat voimaan 15. kesäkuuta 2017. Niiden ansiosta kuluttajat voivat EU:ssa matkustaessaan käyttää matkapuhelintaan aivan kuten kotimaassaankin ilman lisämaksuja. Flash-eurobarometri osoittaa, että 71 prosenttia eurooppalaisista tietää verkkovierailumaksujen poistuneen ja 72 prosentin mielestä he tai heidän tuttunsa hyötyvät tästä. Uusista säännöistä tietoisten määrä on noussut niiden keskuudessa, jotka ovat matkustaneet 15. kesäkuuta jälkeen (86 %).

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan varapuheenjohtaja Andrus Ansipin mukaan ihmiset haluavat EU:n alueella matkustaessaan käyttää puhelimiaan samalla tavoin kuin kotimaassaan, ilman pelkoa suuresta laskusta. ”Matkaviestinoperaattorit investoivat verkkoihin vastatakseen lisääntyneeseen kysyntään. EU:n uudet televiestintäsäännöt kannustavat kyseisiin investointeihin, ja Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä ne mahdollisimman nopeasti, Ansip totesi.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan komission jäsenen Mariya Gabrielin mukaan tämä on esimerkki siitä, miten EU konkreettisesti parantaa Euroopan kansalaisten elämää. "Kotimaanhintaiset verkkovierailut toimivat: asiakkaat arvostavat sitä, kulutus on nousussa ja matkaviestinpalvelujen kysyntä EU:n alueella matkustettaessa on erittäin korkea. Siitä hyötyvät sekä kuluttajat että matkaviestinoperaattorit”, Gabriel totesi.

Matkustajat alkavat muuttaa tapojaan

Verkkovierailuja koskeva Flash-eurobarometri toteutettiin elokuun lopulla tärkeimmän lomakauden jälkeen. Tulokset osoittavat, että kansalaiset ovat alkaneet muuttaa matkapuhelimen käyttötapaansa ulkomailla tämän kesän aikana, joka oli ensimmäinen kesä ilman ylimääräisiä verkkovierailumaksuja EU:ssa matkustaville.

  • Niiden matkustajien osuus, jotka käyttivät mobiilidataa verkkovierailun aikana yhtä usein kuin kotona, oli kaksinkertainen 15. kesäkuuta 2017 jälkeen matkustaneiden keskuudessa (31 %) verrattuna niihin matkustajiin, jotka olivat matkustaneet edeltävien kuukausien aikana (15 %). 
  • Niiden matkustajien osuus, jotka eivät koskaan käyttäneet mobiilidataa ulkomailla, puolittui 15. kesäkuuta 2017 jälkeen (21 %) verrattuna kyseistä päivämäärää edeltäviin kuukausiin (42 %).
  • Yleensä ottaen voidaan todeta, että matkapuhelimen käytön rajoittaminen ulkomailla on vähentymässä, sillä yhä harvemmat matkustajat sulkevat puhelimensa verrattuna aikaan ennen 15. kesäkuuta (12 % verrattuna aikaisempaan 20 %:iin).
  • Verrattuna matkapuhelimen käyttöön kotimaassa 60 prosenttia matkustajista kuitenkin rajoitti matkapuhelimen käyttöä toisessa EU-maassa matkustaessaan vielä 15. kesäkuuta 2017 jälkeenkin.

Verkkovierailumaksujen poistumisen vaikutus matkustajien puhelimenkäyttöön ulkomailla vahvistuu myös tarkastelemalla vuoden 2014 Eurobarometriä. Siinä verkkovierailun käyttötavat osoittautuivat vielä rajoitetuimmiksi kuin mitä ne olivat kuukausina ennen 15. kesäkuuta 2017.

Matkaviestinoperaattorit ovat huomanneet verkkovierailudatan ja puhelujen lisääntyneen

Matkaviestinoperaattorit voivat jo nähdä matkustajien käyttäytymisen muutokset verkoissaan. Useat operaattorit ovat ilmoittaneet matkustajien aiheuttamasta dataliikenteen kasvusta. Dataliikenne on moninkertaistunut tänä kesänä verrattuna kesään 2016 (3–6 -kertaiseksi, joissain tapauksissa jopa enemmän). Vaikka osa tästä kasvusta voidaan selittää yleisellä kotimarkkinoiden datankulutuksen vuotuisella kasvulla, merkittävän osan voidaan katsoa johtuvan uusista verkkovierailusäännöistä. Myös verkkovierailupuhelut ovat lisääntyneet merkittävästi, vaikkakin vähemmässä määrin. Turistialueiden matkaviestinoperaattorit ovat ilmoittaneet huomattavista investoinneista verkkoihinsa voidakseen hyötyä matkailijoiden tuoman lisääntyneen kysynnän tarjoamista tilaisuuksista.

Komissio seuraa edelleen täytäntöönpanoa

Kun ensimmäinen kesä ilman verkkovierailumaksuja on päättynyt, voidaan todeta, että yleensä ottaen matkaviestinoperaattorit noudattavat uusia sääntöjä. Komissio seuraa edelleen matkaviestintämarkkinoiden kehitystä jäsenvaltioissa tiiviissä yhteistyössä täytäntöönpanosta suoraan vastuussa olevien kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa. Näin varmistetaan, että matkaviestinoperaattorit noudattavat edelleen uusia sääntöjä ja kuluttajat hyötyvät verkkovierailumaksujen poistumisesta.

Tausta

Eurooppalaiset ovat 15. kesäkuuta 2017 alkaen voineet käyttää matkapuhelimiaan (puhelut, tekstiviestit ja datapalvelut) ilman verkkovierailumaksuja matkustaessaan EU:ssa. Tämä merkitsee sitä, että matkustajat voivat käyttää puhelintaan ulkomailla aivan samalla tavalla kuin kotimaassa ilman pelkoa suurista puhelinlaskuista.

Tätä ennen komissio oli jo vuosikymmenen ajan pyrkinyt pienentämään lisämaksuja, joita teleoperaattorit veloittavat asiakkailtaan mobiililaitteiden käytöstä ulkomaanlomilla ja -työmatkoilla, ja viime kädessä poistamaan ne. Vuosina 2007–2016 verkkovierailumaksut laskivat yli 90 prosenttia, ja hinnat laskivat viimeisen kerran huhtikuussa 2016. Vuonna 2015 Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat komission ehdotuksen pohjalta, että liittymän käytöstä toisessa EU-maassa perittävät verkkovierailumaksut poistuvat. Euroopan parlamentin ja neuvoston valtuuttamana komissio hyväksyi joulukuussa 2016 kohtuullisen käytön politiikan ja kestävyysmekanismin, ja teki ehdotuksia uusista verkkovierailujen tukkuhinnoista.

Lisätietoja

Verkkovierailut verkossa
Kolmen EU:n toimielimen yhteinen julkilausuma
Usein kysyttyä
Yleinen tietosivu verkkovierailumaksujen poistamisesta
Yksityiskohtainen tietosivu: Miten se toimii?
#roaming

IP/17/3241

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar