Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Første sommer uden roaminggebyrer: Europæerne ser fordelene ved de nye regler

Bruxelles, den 26. september 2017

Den første sommer uden roaminggebyrer viser, at europæerne kender de nye regler og er begyndt at ændre vaner, når de rejser til et andet EU-land.

Ifølge Eurobarometers Flash-undersøgelse, som blev offentliggjort i dag, ser et stort flertal af europæerne fordelene ved roaming uden gebyrer. Takket være de nye EU-regler om roaming, der blev indført den 15. juni 2017, kan forbrugerne bruge deres mobiltelefoner, når de rejser til et andet EU-land, uden at betale mere end i deres hjemland. Ifølge undersøgelsen er 71 % af europæerne klar over, at det er slut med roaminggebyrer. 72 % mener, at de selv eller nogen, de kender, vil drage fordel af afskaffelsen. 86 % af dem der har rejst siden 15. juni, kender de nye regler.

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, har udtalt: "Vi kan se, at folk gerne bruger deres telefoner på samme måde som derhjemme uden at frygte en kæmperegning, når de rejser rundt i EU. Mobiloperatørerne investerer også i netværk for at imødekomme den øgede efterspørgsel. Vores nye EU-regler om telekommunikation vil tilskynde sådanne investeringer, og disse regler bør vedtages så hurtigt som muligt af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne."

Kommissæren med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel, har udtalt: "Dette er et eksempel på, at EU virkelig forbedrer de europæiske borgeres liv. Roaming til hjemmetakst virker: Kunderne sætte pris på de nye regler, forbruget stiger og efterspørgslen efter mobiltjenester på rejser i EU er meget høj. Reglerne er til fordel for både forbrugere og operatører."

Rejsende er ved at ændre vaner

Flash-undersøgelsen fra Eurobarometer om roaming blev gennemført i slutningen af august efter den primære ferieperiode. Resultaterne fra denne første sommer uden roaminggebyrer for rejsende i EU viser, at folk er begyndt at ændre adfærd, når de bruger deres mobiltelefoner i udlandet:

  • Den andel af rejsende, som benyttede mobildata under roaming lige så ofte som i hjemlandet, fordobledes i månederne efter den 15. juni 2017 (31 %) sammenlignet med andelen af rejsende, som benyttede mobildata i månederne før (15 %) 
  • Andelen af rejsende som aldrig brugte mobildata i udlandet faldt til halvdelen efter den 15. juni 2017 fra 42 % til 21 % i månederne efter denne dato
  • Overordnet set er begrænset anvendelse af mobiltelefoner i udlandet faldende, idet 12 % af rejsende nu slukker telefonen mod 20 % før den 15. juni
  • Dog begrænser 60 % af de rejsende stadigvæk deres anvendelse af mobiltelefonen, når man sammenligner deres anvendelse i et andet EU-land med anvendelsen i hjemlandet efter den 15. juni 2017.‏

En Eurobarometer-undersøgelse fra 2014 af rejsendes brug af deres telefon i udlandet viser, at afskaffelsen af roaminggebyrerne har påvirket forbrugsmønstrene, da de var endnu lavere i 2014 end i månederne op til den 15. juni 2017.

Operatørerne ser en stigning i dataroaming og roamingopkald

Allerede i dag kan mobiloperatørerne aflæse i deres netværk, at de rejsendes adfærd har ændret sig. Adskillige operatører oplyser om væsentlig mere datatrafik pga. rejsende. Den er steget så meget som 3-6 gange (og i nogle tilfælde endnu mere) denne sommer sammenlignet med trafikken i sommerperioden 2016. Selv om en del af denne stigning afspejler den generelle årlige vækst i dataforbruget på de indenlandske markeder, skyldes en betydelig del af stigningen de nye roamingregler. Stigningen i roamingopkald er også signifikant, selv om den er mindre udpræget. For at imødekomme den øgede efterspørgsel fra rejsende, har mobiloperatører i turistområder benyttet lejligheden til at foretage vigtige investeringer i deres netværk.

Kommissionen holder fortsat øje med gennemførelsen af reglerne

Den første sommer uden gebyrer på roaming viser, at mobiloperatørerne overordnet følger de nye regler. Kommissionen arbejder tæt sammen med de nationale myndigheder, der er direkte ansvarlige for gennemførelsen af reglerne, for at holde et fortsat øje med udviklingen på mobilmarkederne i medlemsstaterne med henblik på at sikre, at mobiloperatørerne fortsat følger de nye regler og, at forbrugerne fortsat drager fordel af afskaffelsen af roaminggebyrerne.

Baggrund

Siden den 15. juni 2017 har europæerne kunnet benytte deres mobiltelefoner til opkald, SMS og data, når de rejser i EU uden at skulle betale roaminggebyrer. Det betyder, at rejsende kan bruge deres telefon på præcis samme måde som derhjemme, når de er i udlandet, uden frygt for høje telefonregninger.

Forud for denne dato har Kommissionen i et årti arbejdet på at begrænse og i sidste ende afvikle de roaminggebyrer, som mobiloperatørerne pålagde deres kunder, hver gang de krydsede en grænse og brugte deres mobile udstyr på ferie- eller forretningsrejser. Fra 2007 til 2016 faldt roamingpriserne med mere end 90 %, og priserne faldt for sidste gang i april 2016. I 2015 blev Europa-Parlamentet og Rådet efter forslag fra Europa-Kommissionen enige om at afvikle roaminggebyrer for personer, der rejser inden for EU. I henhold til mandatet fra Europa-Parlamentet og Rådet vedtog Kommissionen i december 2016 politikker om rimeligt forbrug og bæredygtighed og fremlagde forslag om nye priser på engrosmarkedet for roaming.

Yderligere oplysninger

Roaming online
Fælles erklæring fra tre EU-institutioner
Ofte stillede spørgsmål
Generelt faktablad om afskaffelse af roamingafgifterne
Detaljeret faktablad: Hvordan fungerer det?
#roaming

IP/17/3241

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar