Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

První léto bez poplatků za roaming – Evropané nové výhody oceňují

Brusel 26. září 2017

První léto bez roamingových poplatků ukázalo, že Evropané jsou si nových pravidel vědomi a začínají své návyky při cestě do jiné země Unie měnit.

Podle dnes zveřejněného bleskového průzkumu Eurobarometru si velká většina Evropanů nových výhod cení. Díky novým předpisům EU ohledně roamingu, které začaly platit 15. června 2017, mohou spotřebitelé používat mobilní telefon při zahraničních cestách po EU, jako by byli stále doma, tzn. aniž by museli platit dodatečné poplatky. Podle výsledků průzkumu si je 71 % Evropanů vědomo, že poplatky za roaming jsou již minulostí, a 72 % si myslí, že z toho budou mít oni, nebo někdo, koho znají, prospěch. U těch, kteří po 15. červnu již v zahraničí byli, dosáhla informovanost o nových pravidlech až 86 %.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Je jasně vidět, že lidé chtějí na cestách do zahraničí využívat svůj telefon stejně jako doma bez obav z toho, že budou muset platit horentní sumy. Mobilní operátoři proto investují do svých sítí, aby zvýšenou poptávku uspokojili. Nové telekomunikační předpisy EU tyto investice podpoří. Evropský parlament a členské státy by je měly přijmout co nejdříve.

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová podotkla: „Na tomto příkladu je jasně vidět, jak EU zlepšuje život evropských občanů. Roaming za domácích podmínek funguje. Zákazníci to oceňují, zvýšila se spotřeba mobilních služeb a poptávka po nich při cestách po EU je velmi vysoká. Výhody z toho plynou všem: zákazníkům i operátorům.“

Lidé na cestách začínají měnit své návyky

Bleskový průzkum Eurobarometru o roamingu se uskutečnil po skončení hlavního období dovolených koncem srpna. Výsledky ukazují, že během prvního léta, kdy není nutné platit roamingové poplatky navíc, lidé na cestách po území EU začali při používání mobilních telefonů v zahraničí měnit své návyky:

  • Podíl těch, kteří při roamingu používají mobilní přenos dat tak často jako doma, se u těch, kdo do zahraničí cestovali po 15. červnu 2017, ve srovnání s těmi, kdo vycestovali dříve, zdvojnásobil (z 15 % na 31 %). 
  • Podíl cestujících, kteří mobilní přenos dat v zahraničí nikdy nepoužívají, se po 15. červnu 2017 ve srovnání s předchozími měsíci snížil o polovinu (ze 42 % na 21 %).
  • Obecně platí, že omezené používání mobilních telefonů v zahraničí se snižuje, jelikož telefon v zahraničí vypnulo méně cestujících (12 % ve srovnání s 20 % před 15. červnem).
  • Nicméně ve srovnání s používáním mobilního telefonu doma 60 % lidí omezilo jeho používání při cestě do jiné země EU i po 15. červnu 2017.

Dopad zrušení roamingových poplatků na používání telefonu v zahraničí je ještě markantnější, porovnáme-li ho s průzkumem Eurobarometr z roku 2014. V něm se zřetelně ukazuje, jak omezené bylo používání roamingu před 15. červnem 2017.

Operátoři zaznamenali nárůst datového roamingu a počtu hovorů

Mobilní operátoři již zaznamenali, jak lidé na cestách do zahraničí začínají měnit své chování. Několik z nich hlásilo významné zvýšení počtu datových přenosů od zahraničních turistů oproti roku 2016 (často 3 až 6krát, v některých případech i vícekrát). I když část tohoto navýšení odráží obecný meziroční růst objemu dat na domácím trhu, podstatnou část lze přičíst novým roamingovým pravidlům. Důležitý je také nárůst počtu roamingových hovorů, třebaže je méně výrazný. Mobilní operátoři v turistických oblastech proto chtějí do svých sítí výrazně investovat, aby tak využili zvýšenou poptávku po mobilních službách.

Komise bude i nadále provádění předpisů sledovat

Po skončení prvního léta bez roamingových poplatků lze konstatovat, že mobilní operátoři nová pravidla všeobecně dodržují. Komise bude v úzké spolupráci s vnitrostátními regulačními orgány, které jsou za zajištění provádění předpisů přímo odpovědné, vývoj na trzích mobilních služeb v členských státech i nadále sledovat. Jen tak bude možné zajistit, aby se operátoři řídili novými pravidly a spotřebitelé měli z ukončení roamingových poplatků prospěch.

Souvislosti

Od 15. června 2017 mohou Evropané při cestě do jiné země Unie používat svůj mobilní telefon (hlasové volání, SMS a datové služby), aniž by museli platit dodatečné poplatky za roaming. To znamená, že cestující mohou používat svůj mobilní telefon v cizině stejně jako doma bez obav, že by museli zaplatit vysoké poplatky.

Celých deset let Evropská komise postupně snižovala poplatky, které telekomunikační operátoři svým zákazníkům účtovali pokaždé, když během dovolené nebo na služební cestě překročili hranice a používali své mobilní zařízení. Snahou Komise vždy bylo nakonec tyto poplatky zrušit úplně. Mezi lety 2007 a 2016 se roamingové poplatky snížily o více než 90 % a poslední pokles nastal v dubnu 2016. Na základě návrhu Evropské komise se v roce 2015 Evropský parlament a Rada dohodly na úplném zrušení roamingových poplatků na území EU. K naplnění tohoto kroku Komise v souladu s mandátem Evropského parlamentu a Rady přijala v prosinci 2016 tzv. politiku přiměřeného využívání a mechanismu udržitelnosti, a předložila návrhy na nové velkoobchodní ceny za roaming.

Další informace

Roaming online
Společné prohlášení tří institucí EU
Časté otázky
Všeobecný informační přehled o zrušení roamingových poplatků
Podrobný přehled – Jak to funguje?
#roaming

IP/17/3241

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar