Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Starea Uniunii 2017: Un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în UE

Bruxelles, 19 septembrie 2017

Starea Uniunii 2017: Un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în UE

1

Pentru a valorifica întregul potențial al economiei UE a datelor, Comisia propune un nou set de norme pentru reglementarea fluxului liber al datelor fără caracter personal în UE. Împreună cu normele existente privind datele cu caracter personal, noile dispoziții vor permite stocarea și prelucrarea datelor fără caracter personal pe întreg teritoriul Uniunii, ceea ce va contribui la stimularea competitivității întreprinderilor europene și la modernizarea serviciilor publice în cadrul unei reale piețe unice a UE pentru serviciile de date. Eliminarea restricțiilor legate de localizarea datelor este considerată a fi cel mai important factor care ar permite economiei datelor să își dubleze valoarea și să ajungă să reprezinte 4 % din PIB în 2020.

Andrus Ansip, vicepreședintele pentru piața unică digitală, a declarat: „Economia digitală a Europei este încă puternic divizată de-a lungul unor delimitări naționale închise. Acest lucru frânează creșterea globală a sectorului digital în Europa. Propunerea noastră, împreună cu normele de protecție a datelor cu caracter personal din UE, va permite libera circulație a tuturor tipurilor de date în cadrul pieței unice. Fluxul liber de date va favoriza, în cazul IMM-urilor și start-up-urilor, dezvoltarea unor noi servicii inovatoare și intrarea pe noi piețe.”

Mariya Gabriel, comisarul pentru economie digitală și societate digitală, a declarat: „Pentru a asigura succesul Europei în noua eră a economiei digitale, avem nevoie de norme solide și previzibile pentru circulația datelor. Pe măsură ce tot mai multe date vor deveni disponibile pentru inovarea bazată pe date, cetățenii și întreprinderile vor beneficia de produse și servicii mai bune. Înlăturarea obstacolelor din calea fluxurilor transfrontaliere de date este esențială pentru competitivitatea economiei europene a datelor.”

Fluxul liber al datelor fără caracter personal

Un cadru clar, cuprinzător și previzibil va contribui la o piață mai competitivă și mai integrată la nivel european pentru serviciile de stocare și de prelucrare de date. Cadrul propune:

  1. Principiul fluxului transfrontalier liber al datelor fără caracter personal: statele membre nu mai pot impune organizațiilor obligația de a stoca sau de a prelucra datele în interiorul frontierelor lor naționale. Astfel de restricții vor fi justificate numai din motive de siguranță publică. Statele membre vor avea obligația de a notifica Comisiei cerințele noi sau existente în materie de localizare a datelor. Fluxul liber al datelor fără caracter personal va face ca desfășurarea de activități transfrontaliere să fie mai ușoară și mai puțin costisitoare pentru întreprinderi, acestea nefiind nevoite să recurgă la replicarea sistemelor lor informatice și nici să salveze aceleași date în locuri diferite.

  2. Principiul disponibilității datelor pentru controlul reglementar: autoritățile competente vor fi în măsură să își exercite dreptul de acces la date indiferent unde în UE sunt stocate sau prelucrate datele respective. Fluxul liber al datelor fără caracter personal nu va aduce atingere obligațiilor care le revin întreprinderilor și altor organizații de a furniza anumite date în vederea controlului reglementar.

  3. Dezvoltarea unor coduri de conduită la nivelul UE pentru a elimina obstacolele care împiedică atât trecerea de la un furnizor de servicii de stocare în cloud la altul, cât și transferul datelor înapoi către sistemele informatice ale utilizatorilor.

Avantajele pentru întreprinderi și cetățeni

Noile norme vor spori securitatea juridică și vor favoriza un climat de încredere pentru întreprinderi și organizații. De asemenea, acestea vor deschide calea către o veritabilă piață unică a UE în domeniul stocării și prelucrării datelor, favorizând astfel dezvoltarea unui sector european al serviciilor de cloud competitiv, sigur și fiabil și la scăderea prețurilor pentru utilizatorii de servicii de stocare și de prelucrare a datelor. Întrucât obiectivul noilor norme este de a spori încrederea, se preconizează că întreprinderile vor recurge într-o mai mare măsură la serviciile de cloud și se vor simți mai în siguranță atunci când intră pe piețe noi. De asemenea, întreprinderile își vor putea muta resursele IT interne în locații mai rentabile din punctul de vedere al costurilor. Acest lucru va antrena în cele din urmă o creștere suplimentară estimată a PIB-ului UE cu 8 miliarde € pe an.

Noile măsuri vin în completarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, ca un pas suplimentar către un spațiu european comun al datelor cu adevărat funcțional.

Context

Abordarea piedicilor din calea fluxului liber al datelor fără caracter personal este una dintre acțiunile-cheie anunțate în evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală. Propunerea de față completează măsurile incluse în comunicarea Construirea unei economii europene a datelor, lansată în ianuarie 2017. De asemenea, această propunere se bazează pe revizuirea Cadrului european de interoperabilitate, care vizează o mai bună colaborare în domeniul digital între administrațiile publice din Europa.

În concluziile sale din decembrie 2016, Consiliul European a solicitat adoptarea de măsuri privind libera circulație a datelor. Solicitări similare au venit din partea președinției estone a Consiliului UE, acestea fiind exprimate în Documentul orientativ privind libera circulație a datelor, precum și din partea mai multor deputați din Parlamentul European.

Valorificarea oportunităților digitale, inclusiv a utilizării tehnologiilor și serviciilor bazate pe date, se numără și printre obiectivele strategiei cuprinzătoare privind politica industrială prezentate ieri.

Astăzi, Comisia a lansat, de asemenea, o consultare publică pentru a evalua punerea în aplicare a Directivei privind informațiile din sectorul public. Această consultare își propune să strângă puncte de vedere cu privire la modalitățile de îmbunătățire a accesibilității și a reutilizării datelor publice și a celor finanțate din fonduri publice, precum și cu privire la accesul la datele de interes public care sunt păstrate în sisteme private.

Pentru informații suplimentare

Un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în UE – întrebări și răspunsuri

Fișă informativă: Fluxul liber al datelor fără caracter personal

Fișă informativă: Construirea unei economii europene a datelor

Regulamentul privind fluxul liber al datelor fără caracter personal

Consultarea publică privind economia datelor: raport de sinteză

Piața unică digitală: studiu privind restricțiile legate de localizarea datelor

Comunicarea „Construirea unei economii europene a datelor” din ianuarie 2017

Comunicarea „Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața unică digitală” din mai 2017

#DataEconomy #freeflowofdata #dataflows #EUdataFF

IP/17/3190

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar