Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Unió helyzete 2017-ban: A nem személyes adatok szabad áramlásának Unión belüli kerete

Brüsszel, 2017. szeptember 19.

Az Unió helyzete 2017-ban: A nem személyes adatok szabad áramlásának Unión belüli kerete

1

Az uniós adatgazdaságban rejlő valamennyi lehetőség kiaknázása érdekében a Bizottság javaslatot tesz a nem személyes adatok EU-n belüli szabad áramlásának új szabályozására. Az új intézkedések a személyes adatokra vonatkozó, már meglévő szabályokkal együtt Unió-szerte lehetővé teszik a nem személyes adatok tárolását és kezelését annak érdekében, hogy fokozzák az uniós vállalkozások versenyképességét és korszerűsítsék az adatszolgáltatások hatékony uniós egységes piacán nyújtott közszolgáltatásokat. Az adatlokalizációs korlátozások megszüntetése tekinthető a legfontosabb tényezőnek ahhoz, hogy az adatgazdaság a GDP-n belüli részarányát megkettőzve 2020-ig elérje a 4%-os értéket.

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: Európa digitális gazdasága továbbra is erősen széttagolódik a zárt nemzeti határvonalak mentén. Ez visszafogja Európa szélesebb körű digitális növekedését. Javaslatunk – a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokkal együtt – lehetővé teszi az egységes piacon belül valamennyi típusú adat szabad mozgását. Az adatok szabad áramlása megkönnyíti a kkv-k és az induló vállalkozások számára, hogy új, innovatív szolgáltatásokat dolgozzanak ki és új piacokra lépjenek.”

Mariya Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos így fogalmazott: „A digitális gazdaság új szakaszában csak úgy biztosítható Európa sikere, ha szilárd és kiszámítható szabályokkal rendelkezünk az adatáramlásra vonatkozóan. A polgárok és a vállalkozások jobb termékekhez és szolgáltatásokhoz juthatnak majd hozzá, amint egyre több adat válik elérhetővé az adathalmazok elemzésén alapuló innováció számára. A határon átnyúló adatáramlás előtt álló akadályok megszüntetése alapvető fontosságú a versenyképes európai adatgazdaság kialakításához.”

A nem személyes adatok szabad áramlása

A világos, átfogó és kiszámítható keret elősegíti az adattárolási és adatkezelési szolgáltatások uniós piacának versenyképesebbé és integráltabbá válását. A keret az alábbi javaslatokat tartalmazza:

  1. A nem személyes adatok határon átnyúló szabad áramlásának elve: A tagállamok többé nem kötelezhetnek szervezeteket arra, hogy határaikon belül végezzék az adatok tárolását vagy kezelését. A korlátozásokat kizárólag közbiztonsági okok igazolják majd. A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot az új vagy meglévő adatlokalizálási követelményekről. A nem személyes adatok szabad áramlása megkönnyíti és olcsóbbá teszi a vállalkozások határon átnyúló működését anélkül, hogy meg kellene kettőzniük IT-rendszereiket vagy ugyanazokat az adatokat különböző helyeken is el kellene menteniük.

  2. A rendszeres ellenőrzés céljából történő adathozzáférhetőség elve: Az illetékes hatóságok élhetnek majd adathozzáférési jogaikkal, bárhol tárolják vagy dolgozzák is fel az adatokat az EU-n belül. A nem személyes adatok szabad áramlása nem érinti a vállalkozások és egyéb szervezetek azon kötelezettségeit, hogy rendszeres ellenőrzési célokból meg kell adniuk bizonyos adatokat.

  3. Uniós magatartási kódexek kidolgozása, hogy megszüntessék az akadályokat a felhőalapú tárolási szolgáltatók közötti váltás, és az adatoknak a felhasználók saját IT-rendszereire való visszavitele előtt.

A vállalkozásokat és az embereket érintő előnyök

Az új szabályok növelni fogják a jogbiztonságot, és a vállalkozások és egyéb szervezetek iránti bizalmat. Továbbá megteremtik majd a feltételeket az adattárolás és -kezelés valódi uniós egységes piacának létrejöttéhez, ami elvezet a versenyképes, biztonságos és megbízható európai számításifelhő-ágazat kialakulásához, valamint az adattárolási és -kezelési szolgáltatások felhasználói árainak csökkenéséhez. Mivel az új szabályoknak az a célja, hogy megszilárdítsák a bizalmat, a vállalkozások várhatóan több felhőszolgáltatást vesznek igénybe, és magabiztosan lépnek új piacokra. Emellett a leginkább költséghatékony helyszínekre tudják majd telepíteni a vállalaton belüli IT-erőforrásokat. Végül pedig ez becslések szerint az éves uniós GDP további 8 milliárd eurós növekedését eredményezheti.

Az új intézkedések kiegészítik a személyes adatok védelméről szóló jogszabályt, és újabb lépést jelentenek a valóban működőképes közös európai adattér kialakítása felé.

Háttér-információk

A nem személyes adatok szabad áramlása előtt álló akadályok lebontása a digitális egységes piaci stratégia félidős értékelésében bejelentett kulcsintézkedések közé tartozik. A mostani javaslat kiegészíti az európai adatgazdaság kiépítése érdekében, 2017 januárjában indított intézkedéseket. A javaslat emellett épít az európai interoperabilitási keret felülvizsgálatára, amelynek célja az európai közigazgatási szervek közötti digitális együttműködés javítása.

Az Európai Tanács 2016. decemberi következtetéseiben a szabad adatáramlásra vonatkozó intézkedéseket sürgetett. Hasonló felhívást fogalmaztak meg az Európai Parlament képviselői, valamint az EU Tanácsának észt elnöksége a szabad adatáramlásról szóló elképzeléseket összegző dokumentumában.

A tegnapi napon előterjesztett átfogó iparpolitikai stratégia egyik célja szintén a digitális lehetőségek, így az adatalapú technológiák és szolgáltatások kihasználása.

A Bizottság a mai napon nyilvános konzultációt is indított, hogy értékelje a közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelv végrehajtását. Ennek során azt kívánja feltérképezni, hogy a kialakult álláspontok szerint miként javítható a közszféra adataihoz, illetve az államilag finanszírozott adatokhoz való hozzáférés és azok további felhasználása, valamint a magántulajdonban lévő közérdekű adatokhoz való hozzáférés.

További információk

A nem személyes adatok szabad áramlásának Unión belüli kerete – Kérdések és Válaszok

Tájékoztató A nem személyes adatok szabad áramlása

Tájékoztató Az európai adatgazdaság kiépítése

A nem személyes adatok szabad áramlásáról szóló rendelet

Az adatgazdaságról szóló nyilvános konzultáció összefoglaló jelentés

Digitális egységes piac: tanulmány az adatlokalizációs korlátozásokról

„Az európai adatgazdaság kiépítése” című 2017. januári közlemény

„A digitális egységes piaci stratégia végrehajtásának félidős értékelése” című 2017. májusi közlemény

#DataEconomy #freeflowofdata #dataflows #EUdataFF

IP/17/3190

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar