Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Starea Uniunii 2017 – Pachetul privind democrația: reforma inițiativei cetățenești și a finanțării partidelor politice

Bruxelles, 15 septembrie 2017

.

1

În data de 13 septembrie, în discursul său anual privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Uniunea noastră trebuie să facă un salt înainte democratic. Prea des, alegerile europene au însemnat doar suma campaniilor naționale. Democrația europeană merită mai mult. Ar trebui să oferim partidelor europene mijloacele pentru a se organiza mai bine.

Sporirea legitimității democratice în UE prin consolidarea participării cetățenilor este una dintre cele zece priorități ale Comisiei Juncker (prioritatea 10 – O Uniune a schimbărilor democratice). Pentru a-și onora în continuare acest angajament, Comisia Europeană a adoptat propuneri legislative de revizuire a două regulamente: Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană și Regulamentul privind partidele și fundațiile politice europene.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Prin aceste propuneri, le oferim europenilor pârghiile de acțiune prin care pot participa la procesul democratic. Dorim ca inițiativa cetățenească europeană să fie mai accesibilă pentru toți cetățenii europeni, iar prin reducerea vârstei-limită de la care un cetățean european poate susține o inițiativă – de la 18 la 16 de ani – invităm peste 10 milioane de tineri europeni să își facă auzită vocea și să contribuie la modelarea agendei politice a UE. Totodată, prin reforma finanțării partidelor politice, vom veghea ca cetățenii europeni să fie mai bine informați cu privire la legătura dintre partidele naționale și cele europene și ca finanțarea acestor partide să reflecte mai fidel alegerile democratice făcute de cetățeni în cadrul scrutinului european.

Transformarea inițiativei cetățenești europene într-un instrument mai ușor de utilizat

De la instituirea sa prin Tratatul de la Lisabona, inițiativa cetățenească europeană dă unui număr de un milion de cetățeni posibilitatea de a solicita Comisiei Europene să propună noi acte legislative ale UE. Peste opt milioane de cetățeni și-au exprimat deja susținerea față de diverse inițiative și au modelat agenda politică a UE în ultimii cinci ani, însă potențialul instrumentului nu a fost încă valorificat pe deplin. Propunerea noastră de reformare a regulamentului existent va permite cetățenilor să lanseze și să susțină cu mai mare ușurință astfel de inițiative, printr-o utilizare mai largă a posibilităților digitale și prin eliminarea cerințelor împovărătoare. Propunerea va oferi, de asemenea, tinerilor europeni posibilitatea de a susține o inițiativă încă de la vârsta de 16 ani.

De când și-a preluat mandatul, în noiembrie 2014, Comisia Juncker a luat măsuri practice pentru ca acest instrument să dea rezultate mai bune. În cadrul noii abordări, deciziile vor fi luate la nivel politic de către colegiul comisarilor, iar în anumite cazuri se permite și înregistrarea parțială a inițiativelor. Ca urmare, o singură inițiativă a fost refuzată de Comisia Juncker, o solicitare „Stop Brexit” care clar nu se încadra în domeniul de aplicare al regulamentului. În același timp, Comisia a revenit asupra deciziei sale anterioare de a nu înregistra inițiativa „Stop TTIP” după ce aceasta a fost anulată de Curtea de Justiție a UE. Propunerea legislativă de astăzi abordează și alte neajunsuri ale regulamentului actual, care îi limitează potențialul.

Pentru a facilita organizarea unei inițiative cetățenești, Comisia va colabora mai strâns cu organizatorii de inițiative, astfel încât să asigure admisibilitatea cererilor lor de înregistrare. De asemenea, vom pune la dispoziția organizatorilor de inițiative un serviciu online gratuit de colectare a datelor, vom oferi posibilitatea de utilizare a identificării electronice pentru susținerea unei inițiative și vom asigura traducerea tuturor inițiativelor în toate limbile UE. Pentru a facilita susținerea unei inițiative, Comisia va reduce volumul de date cerute; organizatorii vor trebui să lucreze doar cu două tipuri de formulare de susținere, în locul celor 13 modele utilizate în prezent din cauza diferențelor dintre normele naționale. Propunerea Comisiei va reduce, de asemenea, vârsta de la care tinerii pot susține o inițiativă de la 18 la 16 ani, deschizând astfel ușa pentru 10 milioane de noi potențiali susținători. Pentru a se spori impactul inițiativelor reușite, se va îmbunătăți procesul de urmărire a felului în care se dă curs inițiativelor, favorizându-se purtarea unor dezbateri utile înainte de formularea unui răspuns de către Comisie. Dacă doresc acest lucru, cetățenii vor fi, la rândul lor, informați cu privire la rezultatul inițiativelor pe care le-au susținut.

Finanțarea partidelor politice europene

Modificările propuse vizează sporirea transparenței, astfel încât cetățenii să știe pentru cine votează, îmbunătățirea legitimității democratice, astfel încât finanțarea să reflecte mai fidel electoratul european, și consolidarea respectării normelor, astfel încât abuzurile să poate fi pedepsite, iar fondurile, recuperate. Aceste propuneri ar trebui să fie adoptate și să intre în vigoare înainte de alegerile europene din 2019.

Partidele politice europene joacă un rol esențial în crearea unei legături directe între cetățeni și sistemul politic european, sporind legitimitatea Uniunii Europene. Avem nevoie de partide europene cu o reală dimensiune europeană și cu mijloacele necesare pentru a antrena schimbări efective.

Propunerea de reformă a partidelor și a fundațiilor politice europene vine în urma solicitărilor repetate ale Parlamentului European de a acoperi lacunele legislative care fac posibilă utilizarea abuzivă a banilor contribuabililor europeni. În unele cazuri, membrii aceluiași partid național sponsorizează înființarea a diferite partide europene. Mai mult, metoda de repartizare utilizată în prezent pentru finanțarea de către UE a partidelor politice europene nu este proporțională cu reprezentarea obținută de acestea în cadrul alegerilor europene. În sfârșit, partidelor le este greu să îndeplinească cerința de cofinanțare, necesară pentru obținerea de fonduri din partea UE.

Propunerile Comisiei vor asigura o legătură mai strânsă între reprezentarea reală și finanțare, prin mărirea, de la 85 % la 95 %, a procentului de finanțare care este alocată pe baza procentului efectiv de voturi primite. În cadrul sistemului actual, un procent de 15 % din finanțare este repartizat între toate partidele, indiferent de numărul de votanți pe care îi reprezintă.

Propunerile vor aduce, de asemenea, o mai mare transparență pentru cetățenii europeni cu privire la legăturile dintre partidele europene și cele naționale, prin impunerea obligației ca partidele naționale i) să afișeze cu claritate pe site-urile lor internet sigla și programul politic al partidului european la care sunt afiliate și ii) să indice distribuția pe sexe a deputaților europeni din rândul membrilor partidului.

În cele din urmă, pentru a asigura o mai bună gestionare a banilor contribuabililor, reforma propusă va acoperi lacunele legislative care permit partidelor să abuzeze de sistem prin crearea mai multor entități europene, care pot solicita finanțare suplimentară.

Etapele următoare: Pentru a intra în vigoare, cele două propuneri legislative prezentate astăzi de către Comisie trebuie să fie adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Comisia speră că dezbaterea va fi rapidă și constructivă, astfel încât aceste schimbări importante în viața democratică a Uniunii noastre să se poată produce cât mai curând posibil.

Context

Inițiativele cetățenești europene au fost introduse de Tratatul de la Lisabona, fiind lansate ca instrumente prin care cetățenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru în aprilie 2012, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, care pune în aplicare dispozițiile din tratat.

După ce a fost înregistrată în mod oficial, o inițiativă cetățenească europeană permite ca un milion de cetățeni din cel puțin un sfert din statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună adoptarea unui act legislativ în domeniile în care Comisia are competența de a legifera. Dacă o inițiativă atinge pragul de susținere impus, Comisia are obligația de a explica în cadrul unei comunicări dacă intenționează să dea curs inițiativei respective și de a-și justifica poziția.

Partidele politice europene sunt prevăzute în Tratatul privind Uniunea Europeană, în care se precizează că „partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii”. Regulamentul privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene, adoptat în 2014, sporește vizibilitatea, recunoașterea, eficacitatea, transparența și răspunderea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene afiliate acestora.

Partidelor și fundațiilor politice care îndeplinesc o serie de condiții li se oferă posibilitatea de a deveni entități juridice europene prin înregistrarea la nivel european, ceea ce le asigură un acces îmbunătățit la sprijinul financiar european. Printre aceste condiții se numără reprezentarea într-un număr suficient de mare de state membre ale UE și respectarea, atât în programul, cât și în activitățile lor, a valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană.

Pentru informații suplimentare:

Discursul privind starea Uniunii – 2017

Broșura privind starea Uniunii – 2017

Propunere de regulament: Site-ul internet consacrat revizuirii Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană

Propunere de regulament: Modificarea statutului și a finanțării partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

Întrebări și răspunsuri referitoare la inițiativa cetățenească europeană și la finanțarea partidelor politice

IP/17/3187

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar