Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Unió helyzetéről szóló 2017. évi beszéd – Demokrácia javaslatcsomag: Az európai polgári kezdeményezés és a politikai pártok finanszírozásának reformja

Brüsszel, 2017. szeptember 15.

.

1

Szeptember 13-án Jean-Claude Juncker elnök az Unió helyzetéről szóló éves beszédében kijelentette: „Uniónknak a demokrácia terén komoly előrelépést kell tennie. Túlságosan gyakran fordul elő, hogy az uniós szintű választások pusztán a nemzeti szintű kampányokról szólnak. Az európai demokrácia jobbat érdemel. Az európai pártoknak forrásokat kell biztosítanunk annak érdekében, hogy jobban megszervezhessék magukat.”

A demokratikus legitimáció növelése az EU-ban az európai polgári kezdeményezés erősítése révén a Juncker elnök vezette Bizottság tíz prioritásának egyike (10. prioritás – demokratikus változás). Az Európai Bizottság e kötelezettségvállalás előmozdítása érdekében két jogalkotási javaslatot fogadott el az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet és az európai politikai pártokról és alapítványokról szóló rendelet módosításáról.

Frans Timmermans első alelnök a következőket nyilatkozta: „E javaslatok révén lehetővé tesszük az európaiak számára, hogy részt vegyenek a demokratikus folyamatban. Hozzáférhetőbbé akarjuk tenni az európai polgári kezdeményezést valamennyi európai számára, és azáltal, hogy a korhatárt leszállítottuk 18 évről 16-ra, 10 millió fiatalabb európait hívtunk meg arra, hogy lépjenek elő és segítsenek az EU politikai napirendjének kialakításában. Ugyanakkor a politikai pártokra irányuló reformunk biztosítani fogja, hogy az európaiak jobb tájékoztatást kapjanak a nemzeti és az európai pártok közötti kapcsolatokról, továbbá azt, hogy a pártok finanszírozása jobban tükrözze az uniós polgároknak az európai választások során hozott demokratikus döntéseit.

Az európai polgári kezdeményezés felhasználóbarátabbá formálása

A Lisszaboni Szerződés óta az európai polgári kezdeményezés lehetővé teszi, hogy egymillió uniós állampolgár felkérje az Európai Bizottságot új uniós jogszabály beterjesztésére. Noha az elmúlt öt év során már több mint nyolcmillió uniós állampolgár támogatott kezdeményezéseket és formálta az EU politikai menetrendjét, ez az eszköz további lehetőségeket rejt magában. A jelenlegi rendelet reformjára irányuló javaslatunk a digitális lehetőségek alaposabb kiaknázása és az akadályok felszámolása révén egyszerűbbé fogja tenni az uniós állampolgárok számára, hogy kezdeményezéseket indítsanak és támogassanak. Tizenhat éves kortól lehetővé fogja tenni a fiatalabb európaiak számára is, hogy kezdeményezéseket támogassanak.

A Juncker elnök vezette Bizottság 2014. novemberi beiktatása óta gyakorlati lépéseket tett annak érdekében, hogy ez az eszköz jobban működjön. Az új megközelítés azt jelenti, hogy a biztosi testület politikai szinten döntéseket hoz, és egyes esetekben engedélyezi kezdeményezések részleges nyilvántartásba vételét. Ennek eredményeképp a Juncker elnök vezette Bizottság csak egy kezdeményezést utasított el, a „Stop Brexit”-et, amelynek tárgya egyértelműen a rendelet hatályán kívül esett. A Bizottság ugyanakkor felülvizsgálta saját korábbi, a „Stop TTIP” kezdeményezés nyilvántartásba vételének elutasítására vonatkozó döntését, miután azt az Európai Bíróság megsemmisítette. A mai jogalkotási javaslatok a jelenleg hatályos rendelet potenciális hatását korlátozó akadályok kiküszöbölésére irányulnak.

Az európai polgári kezdeményezések szervezésének egyszerűsítése érdekében a Bizottság szorosabban együtt fog működni a szervezőkkel, hogy kérelmük biztosan támogatható legyen. Ingyenes online adatgyűjtési szolgáltatást és a kezdeményezés támogatásához az elektronikus személyazonosító használatának lehetőségét is kínálni fogjuk a szervezők számára, valamint a kezdeményezések lefordítását valamennyi uniós nyelvre. A kezdeményezések támogatásának egyszerűsítése érdekében a Bizottság szűkíteni fogja az ehhez kért adatok körét. A szervezőknek csak kétféle támogatási formanyomtatványt kell majd használniuk a jelenlegi tizenhárom modell helyett, amelyek az eltérő nemzeti szabályok miatt léteznek. A Bizottság javaslata továbbá lecsökkenti a kezdeményezés támogatásának alsó korhatárát 18-ról 16 évre, 10 millió új potenciális támogató előtt nyitva meg ezáltal a kapukat. A sikeres kezdeményezések hatásának erősítése érdekében javítani fogunk a nyomonkövetési folyamaton, hogy az elősegítse a Bizottság válaszát megelőző érdemi vitát. Amennyiben kérik, az uniós állampolgárok tájékoztatást is fognak kapni azon kezdeményezések sorsáról, melyeket aláírtak.

Az európai politikai pártok finanszírozása

A javasolt módosítások az átláthatóság növelését célozzák, hogy az emberek tudják, hogy kire szavaznak, növekedjen a demokratikus legitimáció és erősödjön a végrehajtás, hogy fel lehessen lépni a visszalépések ellen és vissza lehessen fizettetni a finanszírozást. Ezeket a javaslatokat a 2019-es európai választások előtt el kell fogadni és hatályba kell léptetni.

Az európai politikai pártok létfontosságú szerepet játszanak az uniós polgárok és az európai politikai rendszer közötti közvetlen kapcsolat megteremtésében, ezáltal növelve az Európai Unió legitimitását. Valódi európai dimenzióval rendelkező európai pártokra van szükségünk, amelyek képesek változásokat elérni.

Az európai politikai pártok és alapítványok javasolt reformja választ ad az Európai Parlament ismételt, az európai adófizetők pénzével való visszaélésekhez vezető kiskapuk bezárására vonatkozó követeléseire. Bizonyos esetekben ugyanazon nemzeti pártok egyes tagjai különféle európai pártok létrehozását támogatják. Továbbá az európai politikai pártok számára rendelkezésre álló uniós finanszírozás jelenlegi elosztási módja nem kellően arányos az európai választások során elért képviseleti eredménnyel. Végül a pártok nehezen tudnak eleget tenni az ilyen finanszírozás feltételéül szolgáló társfinanszírozási követelménynek.

A Bizottság javaslata szorosabb kapcsolatot teremt a tényleges képviselet és a finanszírozás között azáltal, hogy a ténylegesen kapott szavazatok alapján járó finanszírozás arányát 85 %-ról 95 %-ra emeli. A jelenlegi rendszer szerint a finanszírozás 15 %-a az összes párt között oszlik el, függetlenül attól, hogy ténylegesen hány szavazót képviselnek.

A javaslat átláthatóbbá fogja tenni az uniós állampolgárok számára az európai és a nemzeti pártok közötti kapcsolatot azáltal, hogy a nemzeti pártok számára előírja, hogy a honlapjukon egyértelműen tüntessék fel annak az európai pártnak a logóját és politikai programját, amelynek tagjai. A pártok képviselői közötti nemi arányt is fel kell majd tüntetni.

Végezetül az adófizetők pénze jobb kezelésének biztosítása érdekében a javasolt reform bezárja azokat a kiskapukat, amelyek lehetővé teszik a pártok számára, hogy visszaéljenek a rendszerrel azáltal, hogy több európai szervezetet hoznak létre, amelyek mindegyike jogosult extra finanszírozásra.

Következő lépések: A Bizottság által ma bemutatott két jogalkotási javaslatot most rendes jogalkotási eljárás során el kell fogadnia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ahhoz, hogy azok hatályba lépjenek. A Bizottság zökkenőmentes és konstruktív vitára számít annak érdekében, hogy ezek az Uniónk demokratikus életét érintő fontos változások mielőbb hatályba léphessenek.

Háttér-információk

Az európai polgári kezdeményezések intézményét a Lisszaboni Szerződés vezette be. Ezzel 2012 áprilisában, az európai polgári kezdeményezésről szóló – a Szerződés rendelkezéseit kiegészítő – rendelet hatálybalépésekor olyan eszköz került a polgárok kezébe, amelynek segítségével elérhetik egyes kérdések napirendre tűzését.

Az európai polgári kezdeményezés – hivatalos nyilvántartásba vétele után – lehetővé teszi, hogy egymillió – és a tagállamok legalább egynegyedéből származó – polgár felkérje az Európai Bizottságot jogi aktusokra vonatkozó javaslatok előterjesztésére a hatáskörébe tartozó területeken. Amennyiben egy kezdeményezés megkapja a szükséges támogatást, a Bizottságnak közleményben kell kifejtenie, hogy tervez-e lépéseket tenni és miért.

Az európai politikai pártok megjelennek az Európai Unióról szóló szerződésben, amely úgy fogalmaz, hogy „az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához”. Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról 2014-ben elfogadott rendelet növelte az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványok láthatóságát, elismertségét, hatásosságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát.

A bizonyos feltételeknek eleget tevő politikai pártok és alapítványok lehetőséget kapnak arra, hogy európai szinten történő bejegyzés révén európai jogi személyekké váljanak, ezáltal növelve esélyüket az európai pénzügyi támogatáshoz való hozzáférésre. E feltételek közé tartozik a megfelelően nagy számú tagállamban való képviselet, valamint az EU alapértékeinek tiszteletben tartása mind programjukban, mind tevékenységük során.

További információk:

Az Unió helyzetét értékelő 2017. évi beszéd

Az Unió helyzetét értékelő beszéd 2017. évi ismertetője

Jogszabályjavaslat: Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet felülvizsgálata

Jogszabályjavaslat: Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásának és finanszírozásának módosításáról

Kérdések és válaszok az európai polgári kezdeményezéssel és a politikai pártok finanszírozásával kapcsolatban

IP/17/3187

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar