Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Stanje Unije 2017. – Paket mjera za demokraciju: Reforma građanske inicijative i financiranja političkih stranaka

Bruxelles, 15. rujna 2017.

.

1

U svojem godišnjem govoru o stanju Unije 13. rujna predsjednik Jean-Claude Juncker izjavio je: „Naša Unija treba napraviti demokratski korak naprijed. Europski izbori prečesto su se svodili na puki zbroj nacionalnih kampanja. Europska demokracija zaslužuje bolje. Europskim strankama moramo omogućiti sredstva kako bi se bolje organizirale.”

Povećanje demokratskog legitimiteta u EU-u putem većeg sudjelovanja građana jedan je od deset prioriteta Junckerove Komisije (Prioritet br. 10. – Demokratske promjene). Kako bi nastavila ispunjavati tu obvezu, Europska komisija donijela je dva zakonodavna prijedloga o reviziji Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi i Uredbe o europskim političkim strankama i zakladama.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Tim prijedlozima Europljanima omogućujemo da sudjeluju u demokratskom procesu. Europsku građansku inicijativu želimo učiniti pristupačnijom za sve Europljane te smo spuštanjem dobne granice sa 18 na 16 godina pozvali dodatnih 10 milijuna mladih Europljana da kažu što misle i pomognu u oblikovanju političkog programa EU-a. Istovremeno, reformom naših političkih stranaka osigurat ćemo bolju informiranost Europljana o vezi između nacionalnih i europskih političkih stranaka te da financiranje bolje odražava demokratski odabir građana na europskim izborima.”

Europska građanska inicijativa koja je prilagođenija korisnicima

Donošenjem Ugovora iz Lisabona omogućeno je da jedan milijun građana putem europske građanske inicijative zatraži od Komisije da predloži novi zakonodavni akt. Iako je u zadnjih pet godina više od osam milijuna građana već podržalo inicijative i utjecalo na oblikovanje političkog programa EU-a, taj instrument još uvijek ima dodatnog potencijala. Našim prijedlogom reforme postojeće Uredbe predviđa se olakšanje pokretanja i podržavanja inicijativa za građane zahvaljujući širokoj uporabi digitalnih mogućnosti i ukidanju opterećujućih zahtjeva. Prijedlogom se predviđa i mogućnost davanja potpore inicijativama za mlađe Europljane koji su napunili16 godina.

Od početka svojeg mandata u studenome 2014. Junckerova Komisija poduzela je konkretne mjere za poboljšanje tog instrumenta. Novi pristup znači da Kolegij povjerenika donosi odluke na političkoj razini i da su u određenim slučajevima odobrene djelomične registracije inicijativa. Kao rezultat toga, tijekom mandata Junckerove Komisije odbijena je samo jedna inicijativa, zahtjev „Zaustavite Brexit”, koji očito nije obuhvaćen područjem primjene Uredbe. Istovremeno, Komisija je revidirala svoju raniju odluku o odbijanju registracije inicijative „Zaustavimo TTIP” nakon što je Sud Europske unije tu odluku poništio. Današnjim zakonodavnim prijedlogom nastoji se riješiti i druge prepreke u postojećoj Uredbi koje ograničavaju njezin potencijal.

U cilju lakšeg organiziranja građanskih inicijativa Komisija će bliskije surađivati s organizatorima kako bi se osigurala prihvatljivost njihovih zahtjeva za registraciju. Ponudit ćemo i besplatan sustav internetskog prikupljanja namijenjen organizatorima, mogućnost upotrebe e-identifikacije pri davanju potpore za inicijativu i prijevod svih inicijativa na sve jezike EU-a. Kako bi olakšali davanje potpore za inicijative, Komisija će smanjiti količinu traženih podataka; organizatori će trebati raditi sa samo dvije vrste obrasca za izjavu o potpori za inicijativu, za razliku od sadašnjih 13 različitih obrazaca koji su posljedica različitih nacionalnih pravila. Prijedlogom Komisije predviđa se i spuštanje dobne granice za podupiranje inicijative sa 18 na 16 godina, čime bi se odmah otvorila vrata za 10 milijuna novih potencijalnih potpisnika. Kako bi se povećao učinak uspješnih inicijativa poboljšat će proces daljnjeg postupanja kako bi se potaknula smislena rasprava prije nego što Komisija da svoj odgovor. Građani će, ako to žele, biti obaviješteni i o daljnjem postupanju u pogledu inicijativa koje su potpisali.

Financiranje europskih političkih stranaka

Predloženim izmjenama želi se povećati transparentnost kako bi ljudi znali za koga glasaju, poboljšati demokratski legitimitet kako bi financiranje bolje odražavalo europsko biračko tijelo te ojačati provedba kako bi se suzbila zlouporaba i ostvario povrat sredstava. Predložene izmjene trebale bi se donijeti i stupiti na snagu prije europskih izbora 2019.

Europske političke stranke imaju ključnu ulogu u stvaranju izravne veze između građana i europskog političkog sustava, čime se jača legitimitet Europske unije. Trebaju nam europske stranke sa stvarnom europskom dimenzijom i sredstvima za postizanje konkretnih rezultata.

Predloženom reformom europskih političkih stranaka i zaklada odgovara se na uzastopne zahtjeve Europskog parlamenta da se uklone nedostaci koji mogu dovesti do zlouporabe novca europskih poreznih obveznika. U nekim slučajevima pojedini članovi iste nacionalne stranke sponzoriraju osnivanje različitih europskih stranaka. Nadalje, postojeća metoda raspodjele sredstava EU-a namijenjenih europskim političkim strankama nije u dovoljnoj mjeri proporcionalna zastupljenosti koju su ostvarile na europskim izborima. Naposljetku, stranke nailaze na poteškoće u ispunjavanju zahtjeva u pogledu sufinanciranja kako bi ostvarile pristup tim sredstvima.

Zahvaljujući Komisijinim prijedlozima uspostavit će se snažnija veza između zastupljenosti i financiranja, tako što će se udio financijskih sredstava koji se dodjeljuje na temelju stvarnog udjela glasova povećati sa 85 % na 95 %. U okviru sadašnjeg sustava 15 % sredstava dijeli se na sve stranke, neovisno o broju glasača koje predstavljaju.

Predloženim izmjenama postigla bi se i veća transparentnost za europske građane u pogledu veze između nacionalnih i europskih stranaka, tako što će se od nacionalnih stanaka zahtijevati da na svojim web-mjestima jasno objavljuju logotip i politički program europske stranke kojoj su pridružene. Prijedlogom se predviđa i objavljivanje informacija o zastupljenosti spolova među zastupnicima koji stranku zastupaju u Europskom parlamentu.

Naposljetku, kako bi se osiguralo da se novcem poreznih obveznika bolje upravlja, predloženom će se reformom ispraviti nedostatci kojima se strankama omogućuje da zloupotrebljavaju sustav osnivanjem više europskih subjekata od kojih je svaki prihvatljiv za dodatno financiranje.

Sljedeći koraci: Kako bi dva zakonodavna prijedloga koje je Komisija danas predstavila stupila na snagu, potrebno je da ih Europski parlament i Vijeće prihvate u okviru redovnog zakonodavnog postupka. Komisija računa na brzu i konstruktivnu raspravu kako bi te važne izmjene u demokratskom životu naše Unije što prije stupile na snagu.

Kontekst

Europske građanske inicijative uvedene su Ugovorom iz Lisabona te su u travnju 2012., nakon stupanja na snagu Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi, kojom se provode odredbe iz Ugovora, pokrenute kao instrument s pomoću kojeg građani mogu utjecati na politički program.

Ako europsku građansku inicijativu, nakon njezine službene registracije, podrži najmanje milijun građana iz barem četvrtine država članica EU-a, oni mogu pozvati Europsku komisiju da predloži pravni akt u područjima u kojima Komisija za to ima ovlasti. Ako inicijativa postigne traženu razinu potpore, Komisija u obavijesti mora objasniti namjerava li poduzeti daljnje mjere i obrazložiti zašto.

Europske političke stranke predviđene su Ugovorom o Europskoj uniji, u kojemu se navodi da „političke stranke na europskoj razini doprinose stvaranju europske političke svijesti i izražavanju volje građana Unije.” Uredbom o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada donesenom u 2014. povećava se vidljivost, prepoznatljivost, učinkovitost, transparentnost i odgovornost europskih političkih stranaka i njihovih pridruženih političkih zaklada.

Političkim strankama i zakladama koje ispunjavaju niz uvjeta nudi se prilika da registriranjem na europskoj razini postanu europski pravni subjekti, čime se poboljšava njihov pristup europskoj financijskoj potpori. Ti uvjeti uključuju zastupljenost u dovoljno velikom broju država članica EU-a te poštovanje, u njihovom programu i aktivnostima, vrijednosti na kojima se zasniva EU.

Dodatne informacije:

Govor o stanju Unije 2017.

Brošura o stanju Unije 2017.

Prijedlog uredbe: Revizija Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi

Prijedlog uredbe: Izmjena statuta i financiranja europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

Pitanja i odgovori o europskoj građanskoj inicijativi i financiranju političkih stranaka

IP/17/3187

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar