Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Starea Uniunii 2017 - Pachetul Comerț: Comisia Europeană propune un cadru de examinare a investițiilor străine directe

Bruxelles, 14 septembrie 2017

Starea Uniunii 2017 - Pachetul Comerț: Comisia Europeană propune un cadru de examinare a investițiilor străine directe

1

La 13 septembrie, în discursul său anual privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Permiteți-mi să spun o dată pentru totdeauna: nu suntem naivi în ceea ce privește politica noastră de liber schimb. Europa trebuie să își apere întotdeauna interesele strategice, și de aceea astăzi propunem un nou cadru al UE de examinare a investițiilor. În cazul în care o întreprindere străină, de stat, dorește să achiziționeze un port european, o parte din infrastructura noastră energetică sau o firmă care produce tehnologii de apărare, ar trebui să poată efectua achiziția numai dacă există transparență și în urma unui control și a unei dezbateri. Este o responsabilitate politică să știm ce se întâmplă în ograda proprie, astfel încât să ne putem proteja securitatea colectivă, dacă este necesar.”

Comisia Europeană a prezentat astăzi propuneri de creare a unui cadru european de examinare a investițiilor străine directe în Uniunea Europeană. În paralel, Comisia va demara o analiză detaliată a fluxurilor de investiții străine directe în UE și va institui un grup de coordonare cu statele membre pentru a contribui la identificarea preocupărilor și soluțiilor strategice comune în domeniul investițiilor străine directe.

Vicepreședintele Jyrki Katainen a declarat: „UE este și va rămâne unul dintre cele mai deschise regimuri de investiții din lume. Investițiile străine directe reprezintă o sursă importantă de creștere economică, de locuri de muncă și de inovare. Cu toate acestea, nu putem ignora faptul că, în anumite cazuri, achizițiile străine de companii pot fi în detrimentul intereselor noastre.

Comisarul pentru comerț al UE, Cecilia Malmström, a declarat: „Scopul propunerii noastre este de a menține o Uniune Europeană deschisă la investițiile străine, cu un cadru nediscriminatoriu, transparent și previzibil. Un cadru european de examinare a investițiilor străine directe ne va permite să răspundem în mod colectiv și să apărăm interesele noastre europene strategice atunci când acestea sunt amenințate.”

UE deține unul dintre cele mai deschise regimuri de investiții din lume. Deschiderea la investițiile străine este de altfel consacrată în tratatele UE Cu toate acestea, în unele cazuri, investitorii străini ar putea încerca să achiziționeze active strategice care să le permită să controleze sau să influențeze companii europene ale căror activități sunt fundamentale pentru siguranța și ordinea publică. Printre acestea se numără activități legate de exploatarea sau furnizarea de tehnologii, infrastructură și factori de producție critici sau de informații sensibile. Achizițiile în aceste domenii strategice efectuate de companii străine deținute sau controlate de stat pot permite țărilor terțe să folosească aceste active nu numai în detrimentul avansului tehnologic al UE, ci și pentru a pune în pericol siguranța sau ordinea noastră publică.

Comisia propune un nou cadru legal care să permită Europei să își păstreze interesele esențiale. Acesta include:

  • Un cadru european de examinare a investițiilor străine directe de către statele membre din considerente de siguranță sau de ordine publică; acesta prevede inclusiv obligații în materie de transparență, regula egalității de tratament în ceea ce privește investițiile străine de origine diferită și obligația de a asigura căi de atac corespunzătoare în ceea ce privește deciziile adoptate în temeiul acestor mecanisme de revizuire.
  • Un mecanism de cooperare între statele membre și Comisie. Mecanismul poate fi activat atunci când o anumită investiție străină în unul sau mai multe state membre poate aduce atingere siguranței sau ordinii publice dintr-un alt stat membru.
  • O examinare efectuată de Comisia Europeană din considerente de siguranță sau de ordine publică pentru cazurile în care investițiile străine directe în statele membre pot afecta proiecte sau programe de interes pentru Uniune. Printre ele se numără proiecte și programe din domeniul cercetării (Orizont 2020), din domeniul spațial (Galileo), al transporturilor (Rețele transeuropene de transport - TEN-T), al energiei (TEN-E) și al telecomunicațiilor.

Noul cadru de examinare a investițiilor la nivelul UE va garanta transparența și previzibilitatea pentru investitori și pentru guvernele naționale. El se va baza pe mecanisme naționale de revizuire deja existente în 12 state membre[1] și nu va afecta capacitatea statelor membre ale UE de a adopta noi mecanisme de revizuire sau de a rămâne fără astfel de mecanisme naționale. În ceea ce privește deciziile privind investițiile străine directe, cadrul european va menține flexibilitatea necesară la nivel național. Statele membre au ultimul cuvânt în ceea ce privește examinarea investițiilor.

Propunerea de regulament privind examinarea investițiilor străine directe în UE are nevoie de aprobarea Parlamentului European și a statelor membre ale UE în cadrul Consiliului (procedură legislativă ordinară). Prin urmare, pentru a nu pierde timpul, Comisia Europeană propune, în paralel, adoptarea imediată a două măsuri suplimentare.

În primul rând, Comisia va institui un grup de coordonare privind investițiile străine directe, care va acoperi toate aspectele incluse în domeniul de aplicare al propunerii de regulament privind examinarea, dar care va constitui, de asemenea, un forum pentru dezbateri mai ample. Sfera largă de competențe a acestui grup va include și identificarea sectoarelor și a activelor cu implicații strategice din punctul de vedere al siguranței, al ordinii publice și/sau al controlului activelor critice la nivel național, transfrontalier sau european. Grupul va fi prezidat de Comisie și va fi alcătuit din reprezentanți ai tuturor statelor membre.

El va face schimb de informații și de bune practici, precum și de analize privind investițiile străine directe. Grupul va dezbate chestiuni de interes comun, cum ar fi subvențiile și alte practici utilizate de țările terțe care facilitează achizițiile strategice.

În al doilea rând, până la sfârșitul anului 2018, Comisia va efectua o analiză aprofundată a fluxurilor de investiții străine directe din UE, concentrându-se pe sectoare (energie, spațiu, transporturi) și active (tehnologii-cheie, infrastructură critică, date sensibile) strategice, al căror control poate suscita preocupări din punctul de vedere al siguranței sau al ordinii publice. Acest lucru este valabil, în special, atunci când investitorul este deținut sau controlat de o țară terță sau beneficiază de importante subvenții de stat. În cooperare cu statele membre, Comisia va colecta date detaliate, va analiza tendințe și va evalua impactul investițiilor, inclusiv prin intermediul unor studii de caz.

Context

UE are unul dintre cele mai deschise regimuri de investiții din lume, iar statele membre ale UE impun, în mod colectiv, cele mai puține restricții din lume în ceea ce privește investițiile străine directe (ISD). OCDE a recunoscut acest lucru în mod expres în Indicele privind restricțiile reglementare referitoare la ISD, care măsoară barierele statutare în calea investițiilor străine în peste 60 de țări.

Documentul de reflecție al Comisiei din 10 mai 2017 privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare a recunoscut preocupările crescânde legate de achizițiile strategice de companii europene cu tehnologii-cheie efectuate de investitorii străini. Aceste preocupări au dat curs îndoielilor cu privire la capacitatea cadrului de reglementare actual de a le soluționa.

În iunie 2017, Consiliul European a salutat inițiativa Comisiei privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare și, mai precis, privind analizarea investițiilor din țări terțe în sectoare strategice.

La rândul său, Parlamentul European a invitat Comisia, împreună cu statele membre, „să monitorizeze investițiile străine directe efectuate de țări terțe în industriile strategice, în infrastructura și tehnologiile-cheie de viitor din UE, precum și alte domenii importante, în folosul securității acestora și al protecției accesului la acestea”.

Informații suplimentare

Fișă informativă care prezintă propunerea Comisiei

Propunere de regulament

Comunicare privind încurajarea investițiilor străine directe, asigurându-se totodată protejarea intereselor esențiale

Document de lucru al serviciilor Comisiei

Document de reflecție al Comisiei privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare

Concluziile Consiliului European privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare și analizarea investițiilor din țările terțe în sectoare strategice

 

[1] Austria, Danemarca, Germania, Finlanda, Franța, Letonia, Lituania, Italia, Polonia, Portugalia, Spania și Regatul Unit.

IP/17/3183

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar