Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Unió helyzete 2017-ben – Kereskedelmi csomag: az Európai Bizottság javaslatot tesz a közvetlen külföldi befektetések átvilágításának keretére

Brüsszel, 2017. szeptember 14.

Az Unió helyzete 2017-ben – Kereskedelmi csomag: az Európai Bizottság javaslatot tesz a közvetlen külföldi befektetések átvilágításának keretére

1

Az Unió helyzetéről szóló, szeptember 13-án tartott idei éves beszédében Jean-Claude Juncker a következőket mondta: „Hadd jelentsem ki egyszer és mindenkorra: nem vagyunk a szabadkereskedelem naiv hívei. Európának mindig meg kell védenie stratégiai érdekeit. Ezért nyújtjuk be a mai napon a befektetések átvilágításának új európai keretére irányuló javaslatunkat. Ha egy állami tulajdonban lévő külföldi vállalat európai kikötőt, energia-infrastruktúránk részét képező létesítményt vagy védelmi technológiai céget kíván megvásárolni, erre csak teljes átláthatóság mellett, vizsgálatot és vitát követően kerülhet sor. Politikai felelősségünk tisztában lenni azzal, mi is történik saját területünkön, hogy szükség esetén megvédhessük közös biztonságunkat.”

Az Európai Bizottság a mai napon nyilvánosságra hozta javaslatait az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések európai átvilágítási keretének létrehozására. A Bizottság ezzel egyidejűleg megkezdi az EU-ba irányuló közvetlen külföldi befektetési folyamatok részletes elemzését, és a tagállamokkal együtt koordinációs csoportot állít fel, hogy elősegítse a közvetlen külföldi befektetések terén jelentkező közös stratégiai aggályok és a megoldások azonosítását.

Jyrki Katainen alelnök a következőket nyilatkozta: „Az EU a világ egyik legnyitottabb beruházási rendszere, és az is fog maradni. A közvetlen külföldi befektetések a növekedés, a munkahelyteremtés és az innováció jelentős forrásai. Ugyanakkor nem hunyhatunk szemet afelett, hogy a külföldi felvásárlások bizonyos esetekben sérthetik az érdekeinket.

Az EU kereskedelempolitikáért felelős biztosa, Cecilia Malmström kijelentette: „Javaslatunk célja, hogy az EU továbbra is nyitott legyen a külföldi befektetések előtt, és megkülönböztetésmentes, átlátható és kiszámítható kerettel rendelkezzen. A közvetlen külföldi befektetések átvilágításának európai kerete lehetővé teszi a közös válaszintézkedéseket és Európa stratégiai érdekeinek megóvását, ha azok veszélybe kerülnek.”

Az EU rendelkezik a világ egyik legnyitottabb beruházási rendszerével. A külföldi befektetések előtti nyitottságot az uniós Szerződésekbe is belefoglalták. Egyes esetekben azonban előfordulhat, hogy a külföldi befektetők olyan stratégiai jelentőségű vagyoni eszközök megszerzésére törekednek, amelyek révén ellenőrzésük vagy befolyásuk alá vonhatják a biztonságunk és közrendünk szempontjából kritikus fontosságú európai cégeket. Ide tartoznak a kritikus technológiák, infrastruktúra, termelési inputok vagy különleges adatok működtetésével vagy biztosításával kapcsolatos tevékenységek. E stratégiai területeken a külföldi állami tulajdonban vagy ellenőrzés alatt álló vállalatok általi felvásárlások lehetőséget teremthetnének arra, hogy harmadik országok az EU technológiai előnyének csökkentésére használják a szóban forgó eszközöket vagy akár veszélyeztessék biztonságunkat vagy közrendünket.

A Bizottság olyan új jogi keretre tesz javaslatot, amely segítségével Európa meg tudja védeni alapvető érdekeit. Ez a következőkre terjed ki:

  • A közvetlen külföldi befektetések átvilágításának európai kerete, amelyet a tagállamok biztonsági vagy közrendi okokból (beleértve az átláthatósági kötelezettségeket) alkalmazhatnak, a különböző származású külföldi befektetések közötti egyenlő bánásmódra vonatkozó szabállyal, valamint azzal a kötelezettséggel, hogy megfelelő jogorvoslati lehetőségeket kell biztosítani az e felülvizsgálati mechanizmusok alapján elfogadott határozatok tekintetében.
  • A tagállamok és Bizottság közötti együttműködési mechanizmus. A mechanizmus akkor aktiválható, ha valamely, egy vagy több tagállamba irányuló konkrét külföldi befektetés hatással lehet egy másik tagállam biztonságára vagy közrendjére.
  • Az Európai Bizottság által végzett, biztonsági vagy közrendi okokon alapuló átvilágítás olyan esetekben, amikor a tagállamokban eszközölt közvetlen külföldi befektetés uniós érdekű projekteket vagy programokat érinthet. Többek között a kutatás (Horizont 2020), az űrkutatás (Galileo), a közlekedés (Transzeurópai közlekedési hálózat, TEN-T), az energia (TEN-E) és a távközlés terén zajló projektek és programok tartoznak ezek közé.

Az új, uniós szintű befektetés-átvilágítási keret garantálni fogja az átláthatóságot és a kiszámíthatóságot a befektetők és a nemzeti kormányok számára. A keret a 12 tagállamban már működő nemzeti felülvizsgálati mechanizmusokra[1] épül, és nem érinti az uniós tagállamoknak azt a lehetőségét, hogy új felülvizsgálati mechanizmusokat fogadjanak el vagy pedig továbbra se alkalmazzanak ilyen nemzeti mechanizmusokat. Ami a közvetlen külföldi befektetésre vonatkozó döntéseket illeti, az európai keret megőrzi a szükséges nemzeti rugalmasságot. Bármely befektetés-átvilágítás tekintetében továbbra is a tagállamokat illeti az utolsó szó.

Az Európai Parlamentnek, valamint a Tanácsban képviselt uniós tagállamoknak jóvá kell hagyniuk az EU-ba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágításáról szóló rendeletjavaslatot (rendes jogalkotási eljárás). Az időveszteség elkerülése érdekében a Bizottság ezért egyidejűleg javaslatot tesz két kiegészítő intézkedés haladéktalan elfogadására.

Először is a Bizottság a nem rezidensek belföldi közvetlentőke-befektetéseivel foglalkozó koordinációs csoportot hoz létre, amely amellett, hogy a javasolt átvilágítási rendelet hatálya alá tartozó összes kérdést megtárgyalja, tágabb eszmecserék fórumaként is szolgál majd. Széles hatásköre kiterjed a biztonság és a közrend tekintetében stratégiai jellegű ágazatok és eszközök és/vagy a nemzeti, határon átnyúló vagy európai szempontból döntő fontosságú eszközök azonosítására. A csoport a Bizottság elnökletével működik és a tagállamok képviselői alkotják.

A csoport kicseréli a közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó információkat, bevált módszereket és elemzéseket. Megvitatja a közös aggodalomra okot adó kérdéseket, például a harmadik országok stratégiai felvásárlásokat segítő támogatásait és egyéb gyakorlatait.

Másodsorban a Bizottság 2018 végéig alapos elemzést készít az EU-ba irányuló közvetlen külföldi befektetési folyamatokról, azokra a stratégiai ágazatokra (pl. energetika, űrkutatás, közlekedés) és eszközökre (kulcstechnológiák, kritikus infrastruktúra, különleges adatok) összpontosítva, amelyek ellenőrzése biztonsági vagy közrendi okokból aggályokat vethet fel. Ez különösen arra az esetre vonatkozik, ha a befektető harmadik ország tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, vagy jelentős állami támogatásban részesül. A Bizottság a tagállamokkal együtt részletes adatokat gyűjt, elemzi a tendenciákat, és többek között esettanulmányok révén elemzi a befektetéseket hatását.

Háttér-információk

Az EU a világ egyik legnyitottabb beruházási rendszere, és az uniós tagállamok együttvéve a világon a legkisebb mértékben korlátozzák a közvetlen külföldi befektetéseket (kkb). Az OECD kifejezetten elismerte ezt a kkb szabályozási korlátozásaira vonatkozó mutatójában, amely a külföldi befektetés előtt álló törvényi akadályokat méri fel több mint 60 országban.

A globalizáció előnyünkre fordításáról szóló, 2017. május 10-i bizottsági vitaanyag elismerte, hogy egyre több az aggodalom a tekintetében, hogy külföldi befektetők stratégiai felvásárlásokat végeznek a kulcstechnológiákkal rendelkező európai vállalatok körében. Ezek az aggályok kétségessé teszik, hogy a hatályos szabályozási keret képes orvosolni a problémákat.

Az Európai Tanács 2017. júniusban üdvözölte a globalizáció előnyünkre fordításáról szóló bizottsági kezdeményezést, és kifejezetten a stratégiai ágazatokba irányuló, harmadik országokból származó befektetések elemzését.

Az Európai Parlament a maga részéről felhívta a Bizottságot és a tagállamokat „annak közös átvilágítására, hogy harmadik országok mely közvetlen külföldi befektetéseket hajtottak végre az EU stratégiai ágazataiba, infrastruktúrájába, a jövőben kulcsfontosságúvá váló technológiákba és más, a hozzáférés biztonsága és védelme szempontjából fontos érdekeket képviselő területekre”.

További információk

A Bizottság javaslatát bemutató tájékoztató

A javasolt rendelet

Közlemény a közvetlen külföldi befektetések üdvözléséről, az alapvető érdekek védelme mellett

Szolgálati munkadokumentum

A Bizottság vitaanyaga a globalizáció előnyünkre fordításáról

Az Európai Tanács következtetései a globalizáció előnyünkre fordításáról, valamint a stratégiai ágazatokba irányuló, harmadik országokból származó befektetések elemzéséről

 

[1] Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország.

IP/17/3183

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar