Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Stanje v Uniji v letu 2017 – trgovinski sveženj: Komisija predstavila pobude za uravnoteženo in progresivno trgovinsko politiko

Bruselj, 14. septembra 2017

Stanje v Uniji v letu 2017 – trgovinski sveženj: Komisija predstavila pobude za uravnoteženo in progresivno trgovinsko politiko

1

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je 13. septembra v letnem govoru o stanju v Uniji dejal: „Želim, da okrepimo evropsko trgovinsko agendo. Da, Evropa je odprta za poslovanje. Vendar pričakuje vzajemnost. Da dobimo to, kar dajemo. Trgovina ni nekaj abstraktnega. Trgovina pomeni delovna mesta in ustvarjanje novih priložnosti za mala in velika evropska podjetja. Vsaka dodatna milijarda evrov izvoza podpira 14 000 dodatnih delovnih mest v Evropi. Trgovina pomeni izvažanje naših standardov, najsi gre za socialne ali okoljske standarde, varstvo podatkov ali zahteve glede varnosti hrane.“

Po govoru predsednika Jeana-Clauda Junckerja o stanju v Uniji je Komisija danes predstavila pomemben sveženj trgovinskih in naložbenih predlogov za progresivno in ambiciozno trgovinsko agendo. Predlogi vključujejo vzpostavitev evropskega okvira za pregled, da se zagotovi, da neposredne tuje naložbe ne ogrožajo strateških interesov EU, ko gre za varnost in javni red, ter osnutka mandatov za začetek pogajanj z Avstralijo in Novo Zelandijo. Da bi bila trgovinska politika EU najpreglednejša in najbolj vključujoča na svetu, se je Komisija odločila ustanoviti svetovalno skupino o trgovinskih sporazumih EU in z današnjim dnem začeti objavljati vse nove predloge za pogajalske mandate. Poleg tega današnji predlogi vključujejo osnutek mandata za začetek pogajanj o ustanovitvi večstranskega sodišča za naložbe.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je povedal: „Za prosto in pravično trgovino moramo vzpostaviti ravnovesje med odpiranjem trgov za trgovino in naložbe kot ključnim gonilom za blaginjo ter mednarodnimi pravili, ki ohranjajo naše visoke standarde in skupne vrednote ter ščitijo naše interese. Zato v okviru trgovinskega svežnja predlagamo stalno večstransko sodišče za naložbe, ki je pravično in nepristransko. Tak sodni sistem nam bo z zagotavljanjem neodvisnosti, odgovornosti in preglednosti omogočil ustrezno ravnovesje med interesi držav in vlagateljev ter potrebno demokratično legitimnostjo.

Podpredsednik Jyrki Katainen je povedal: „Da bi bila svetovna trgovina pravična, odražala vrednote in ostala globoko zakoreninjena v sistemu, ki temelji na pravilih, je treba proaktivno sodelovati pri njenem oblikovanju in upravljanju. Zaradi vse večje grožnje protekcionizma in manjše zavezanosti velikih akterjev globalnemu trgovinskemu upravljanju mora EU okrepiti svoja prizadevanja in prevzeti vodilno vlogo. Naš pristop je uravnotežen in odgovoren: odpiramo trge, hkrati pa določamo visoko raven pravil in standardov za urejanje globalizacije ter zagotavljamo enake konkurenčne pogoje. Trgovina spodbuja razvoj industrije EU, ustvarja priložnosti za izvoz za MSP ter slednjim omogoča ustvarjanje delovnih mest.

Komisarka za trgovino Cecilia Malmström je povedala: „Svet potrebuje vodstvo na področju trgovine. EU se še naprej zavzema za prosto in pravično trgovino ter je na čelu skupine podobno mislečih držav. Današnji sveženj predlogov je praktičen primer tega vodstva. Poleg tega kaže našo odločenost, da se trgovinska politika EU razvija na čim bolj odprt in vključujoč način. V prihodnjih tednih bom tesno sodelovala z Evropskim parlamentom in vladami držav članic v okviru Sveta EU, da se zagotovi čim hitrejša obravnava teh predlogov.“

Glavni elementi svežnja so:

  • predlog o evropskem okviru za pregled neposrednih tujih naložb,ki bo zagotovil, da bodo tuje naložbe še naprej pomemben vir rasti v EU, hkrati pa zaščitil bistvene interese EU. Zakonodajnemu predlogu je priložen sklop dodatnih ukrepov, ki bodo začeli veljati takoj. Ti so podrobno opisani v posebnem sporočilu, ki opredeljuje strateško potrebo po takem pregledu;
  • priporočila Svetu za začetek pogajanj o trgovinskih sporazumih z Avstralijo in Novo Zelandijo. Sporazuma bi med drugim temeljila na nedavnih uspešnih sporazumih s Kanado, Vietnamom, Singapurjem in Japonsko ter bi razširila zavezništvo partnerjev, ki se zavzemajo za progresivna pravila v zvezi s svetovno trgovino;
  • priporočilo Svetu za začetek pogajanj o ustanovitvi večstranskega sodišča za reševanje naložbenih sporov.Ta pomembna novost pri globalnem upravljanju bi bila še en korak v smeri preglednejšega, bolj usklajenega in pravičnejšega pristopa k obravnavanju pritožb podjetij na podlagi sporazumov o zaščiti naložb;
  • največja preglednost doslej: z objavo osnutkov mandatov glede dvostranskih trgovinskih sporazumov z Avstralijo in Novo Zelandijo ter večstranskega sporazuma o reševanju naložbenih sporov se je Komisija odločila začeti objavljati vsa svoja priporočila za pogajalske smernice za trgovinske sporazume (t. i. pogajalski mandati). Ko bodo ti dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu, bodo hkrati samodejno poslani vsem nacionalnim parlamentom in javno objavljeni. To bi moralo omogočiti široko in vključujočo razpravo o načrtovanih sporazumih že od samega začetka. Komisija poziva države članice, naj zagotovijo udeležbo zadevnih nacionalnih in regionalnih deležnikov v trgovinskih pogajanjih na čim zgodnejši stopnji;
  • ustanovitev svetovalne skupine o trgovinskih sporazumih EU. Skupina bo Komisiji omogočila, da sodeluje s civilno družbo ter lažje zbira različna stališča in spoznanja iz široke in uravnotežene skupine deležnikov, med drugim sindikatov, organizacij delodajalcev, združenj potrošnikov in drugih nevladnih organizacij. Ustanovitev te skupine je nadaljevanje prizadevanj Komisije za še preglednejšo in bolj vključujočo trgovinsko politiko.

Podrobnosti današnjega trgovinskega svežnja so opisane v sporočilu o progresivni trgovinski politiki za izkoriščanje globalizacije. Priloženo mu je poročilo o napredku v zvezi s strategijo za trgovinsko politiko EU z naslovom „Trgovina za vse“, v katerem je proučeno njeno izvajanje po dveh letih.

Ozadje

Svetovna trgovina je ključnega pomena za konkurenčno in uspešno Evropsko unijo, saj evropski izvoz v druge dele sveta zagotavlja več kot 30 milijonov delovnih mest. 90 % prihodnje svetovne rasti bo zunaj Evrope. Zato svetovna povezanost gospodarstva še naprej koristi velikim in malim ali srednjim evropskim podjetjem ter evropskim državljanom, delavcem in potrošnikom.

Komisija je oktobra 2015 predlagala novo trgovinsko in naložbeno strategijo Evropske unije z naslovom „Trgovina za vse: za odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko.“ Današnje sporočilo in pet pobud temelji na tej strategiji v okviru širšega razmisleka Komisije o izkoriščanju globalizacije iz maja 2017.

Več informacij

Sporočilo: Uravnotežena in progresivna trgovinska politika za izkoriščanje globalizacije

„Trgovina za vse“ – poročilo o izvajanju

Sporočilo za medije o pregledu naložb

Informativno gradivo o pregledu naložb

Osnutek mandata za pogajanja z Avstralijo

Osnutek mandata za pogajanja z Novo Zelandijo

Informativno gradivo o prihodnjih pogajanjih z Avstralijo in Novo Zelandijo

Osnutek mandata za pogajanja o ustanovitvi večstranskega sodišča za naložbe

Informativno gradivo o prihodnjih pogajanjih o ustanovitvi večstranskega sodišča za naložbe

Informativno gradivo o preglednosti

Govor PREDSEDNIKA JEANA-CLAUDA JUNCKERJA o stanju v Uniji v letu 2017

IP/17/3182

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar