Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Starea Uniunii 2017 – Pachetul Comerț: Comisia prezintă o serie de inițiative pentru o politică comercială echilibrată și progresistă

Bruxelles, 14 septembrie 2017

Starea Uniunii 2017 – Pachetul Comerț: Comisia prezintă o serie de inițiative pentru o politică comercială echilibrată și progresistă

1

La 13 septembrie, în discursul său anual privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Doresc să ne consolidăm agenda comercială europeană. Da, Europa este deschisă pentru comerț, dar trebuie să existe reciprocitate, și anume să obținem ceea ce oferim. Comerțul nu este ceva abstract. Comerțul înseamnă locuri de muncă și crearea de noi oportunități pentru întreprinderile europene, fie ele mari sau mici. Fiecare miliard de EUR în plus provenit din exporturi sprijină 14 000 de noi locuri de muncă în Europa. Comerțul înseamnă exportarea standardelor noastre, fie că este vorba de standarde sociale sau de mediu, ori de cerințe în materie de protecție a datelor sau de siguranță alimentară.”

După discursul privind starea Uniunii pronunțat de președintele Jean-Claude Juncker, Comisia a prezentat astăzi un pachet important de propuneri în materie de comerț și investiții, având în vedere un program comercial progresist și ambițios. Propunerile includ crearea unui cadru european de examinare pentru a se garanta că investițiile străine directe nu compromit interesele strategice ale UE în ceea ce privește siguranța și ordinea publică, precum și proiecte de mandate privind deschiderea unor negocieri comerciale cu Australia și cu Noua Zeelandă. În eforturile sale de transformare a politicii comerciale a UE în politica cea mai transparentă și mai favorabilă incluziunii la nivel mondial, Comisia a decis să creeze un grup consultativ privind acordurile comerciale ale UE și să publice, începând de astăzi, orice nouă propunere referitoare la mandate de negociere. În fine, propunerile de astăzi includ un proiect de mandat privind începerea negocierilor pentru crearea unei instanțe multilaterale dedicate investițiilor.

Dl Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat: „Pentru un comerț liber și echitabil, trebuie să menținem un echilibru între deschiderea piețelor pentru comerț și investiții, ca principal factor determinant al prosperității noastre, și reguli internaționale care să garanteze respectarea standardelor noastre ridicate și a valorilor noastre comune și care să ne protejeze interesele. Acesta este motivul pentru care propunem, în cadrul pachetului Comerț, crearea unei instanțe multilaterale permanente dedicate investițiilor, care să fie corectă și imparțială. Un astfel de sistem jurisdicțional ne va permite să obținem echilibrul corect între interesele statelor și ale investitorilor și legitimitatea democratică necesară, garantând independența, responsabilitatea și transparența.”

Vicepreședintele Jyrki Katainen a declarat: „Comerțul mondial trebuie să fie definit și gestionat în mod proactiv, astfel încât să fie echitabil, să promoveze valori și să rămână ferm ancorat într-un sistem bazat pe reguli. În fața amenințării tot mai mari reprezentate de protecționism și de slăbirea angajamentului marilor actori în ceea ce privește guvernanța comerțului mondial, UE trebuie să își intensifice eforturile pentru a își asuma rolul de lider. Abordarea noastră este echilibrată și responsabilă: deschidem piețe, dar fixăm, de asemenea, reguli și standarde ridicate pentru a reglementa globalizarea și ne asigurăm că există condiții de concurență echitabile. Comerțul permite industriei UE să prospere, creează oportunități de export pentru IMM-uri și le permite să creeze locuri de muncă.

Comisarul pentru comerț, dna Cecilia Malmström, a declarat: „Lumea are nevoie de lideri în domeniul comerțului. UE continuă să promoveze comerțul liber și echitabil, în fruntea unui grup de țări care împărtășesc aceeași viziune. Pachetul de propuneri de astăzi demonstrează acțiunea UE în acest rol de conducere. De asemenea, el arată hotărârea noastră de a elabora o politică comercială a UE cât se poate de deschisă și de favorabilă incluziunii. În următoarele săptămâni, voi lucra în strânsă colaborare cu Parlamentul European și cu guvernele statelor membre ale UE, prin intermediul Consiliului UE, pentru a realiza progrese în direcția acestor propuneri cât mai rapid posibil.

Principalele elemente ale pachetului de măsuri sunt următoarele:

  • O propunere privind un cadru european de examinare a investițiilor străine directe. Acest cadru va garanta că investițiile străine rămân o sursă majoră de creștere economică în UE, protejând, în același timp, interesele fundamentale ale UE. Propunerea legislativă este însoțită de un set de măsuri suplimentare care produc efecte imediate. Ele sunt detaliate într-o comunicare specială în care se prezintă necesitatea strategică a unei astfel de examinări.
  • Recomandările adresate Consiliului privind deschiderea de negocieri referitoare la acorduri comerciale cu Australia și cu Noua Zeelandă. Aceste acorduri ar urma să se bazeze pe acordurile recente încheiate cu succes cu țări precum Canada, Vietnam, Singapore și Japonia, care au extins alianța cu parteneri angajați în favoarea unor reguli progresiste în ceea ce privește comerțul mondial.
  • O recomandare adresată Consiliului privind deschiderea de negocieri în vederea stabilirii unei instanțe multilaterale pentru soluționarea litigiilor în materie de investiții. Această inovație majoră în materie de guvernanță mondială ar fi încă un pas către o abordare mai transparentă, mai coerentă și mai corectă pentru a da curs reclamațiilor întreprinderilor în cadrul acordurilor de protecție a investițiilor.
  • O transparență fără precedent: Odată cu publicarea proiectelor de mandate pentru acordurile comerciale bilaterale cu Australia și cu Noua Zeelandă, precum și pentru un acord multilateral privind soluționarea litigiilor în materie de investiții, Comisia a decis să publice de acum înainte toate recomandările sale de directive de negociere privind încheierea unor acorduri comerciale (cunoscute sub denumirea de mandate de negociere). În momentul transmiterii către Parlamentul European și către Consiliu, aceste documente vor fi trimise în mod automat, în paralel, tuturor parlamentelor naționale și vor fi puse la dispoziția publicului larg. Această măsură ar trebui să permită, încă de la început, o dezbatere amplă și incluzivă referitoare la acordurile prevăzute. Comisia solicită statelor membre să asigure implicarea părților interesate naționale și regionale relevante în negocierile comerciale într-un stadiu cât mai incipient.
  • Crearea unui grup consultativ privind acordurile comerciale ale UE. Acest grup va permite Comisiei să coopereze cu societatea civilă și să colecteze mai ușor diferite idei și perspective de la un grup larg și echilibrat de părți interesate, de la sindicate, de la organizații patronale și grupuri de consumatori, precum și de la alte organizații neguvernamentale. Crearea acestui grup reprezintă o continuare a eforturilor depuse de Comisie pentru ca politica comercială să devină mai transparentă și mai favorabilă incluziunii.

Detaliile pachetului de măsuri comerciale de astăzi sunt prezentate în comunicarea intitulată „O politică comercială progresistă privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare”. Comunicarea este însoțită de un raport intermediar privind strategia de politică comercială a UE intitulată „Comerț pentru toți”, la doi ani de la punerea sa în aplicare.

Context

Comerțul mondial își aduce o contribuție majoră la competitivitatea și la prosperitatea Uniunii Europene, peste 30 de milioane de locuri de muncă fiind asigurate de exporturile europene către restul lumii. În viitor, 90% din creșterea economică la nivel mondial va avea loc în afara frontierelor Europei. Prin urmare, o economie integrată la nivel mondial continuă să aducă beneficii atât întreprinderilor mari și întreprinderilor mici și mijlocii europene, cât și cetățenilor, lucrătorilor și consumatorilor europeni.

În octombrie 2015, Comisia a propus o nouă strategie comercială și de investiții pentru Uniunea Europeană, intitulată „Comerț pentru toți: Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă”. Comunicarea de astăzi și cele cinci inițiative sunt menite să consolideze această strategie în contextul documentului de reflecție mai amplu al Comisiei privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare, din mai 2017.

Pentru informații suplimentare

Comunicare: O politică comercială echilibrată și progresistă privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare

Raport privind punerea în aplicare a strategiei „Comerț pentru toți”

Comunicat de presă privind examinarea investițiilor

Fișă informativă privind examinarea investițiilor

Proiect de mandat pentru negocierile cu Australia

Proiect de mandat pentru negocierile cu Noua Zeelandă

Fișă informativă privind viitoarele negocieri cu Australia și cu Noua Zeelandă

Proiect de mandat pentru negocierile privind crearea unei instanțe multilaterale dedicate investițiilor

Fișă informativă privind viitoarele negocieri referitoare la o instanță multilaterală dedicată investițiilor

Fișă informativă privind transparența

Discursul din 2017 privind starea Uniunii al PREȘEDINTELUI JEAN-CLAUDE JUNCKER

IP/17/3182

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar