Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Govor o stanju Unije 2017. – Trgovinski paket: Komisija predstavlja inicijativu za uravnoteženu i naprednu trgovinsku politiku

Bruxelles, 14. rujna 2017.

Govor o stanju Unije 2017. – Trgovinski paket: Komisija predstavlja inicijativu za uravnoteženu i naprednu trgovinsku politiku

1.

U svojem godišnjem govoru o stanju Unije 13. rujna predsjednik Jean-Claude Juncker izjavio je: Želim da osnažimo svoj trgovinski program. Da, Europa je spremna poslovati, ali mora postojati reciprocitet. Moramo dobiti ono što dajemo. Trgovina nije apstraktni pojam. Ona otvara radna mjesta i stvara nove prilike za velika i mala europska poduzeća. Svakom dodatnom milijardom eura izvoza u Europi se omogućuje otvaranje 14 000 novih radnih mjesta. Trgovina znači izvoz naših standarda, bili oni društveni ili ekološki, ili bilo da je riječ o zahtjevima za zaštitu podataka i sigurnost hrane.

Nakon govora o stanju Unije predsjednika Jean-Claudea Junckera Komisija je danas predstavila opsežan paket prijedloga u području trgovine i ulaganja u okviru naprednog i ambicioznog trgovinskog programa. Prijedlozi uključuju osnivanje Europskog okvira za praćenje kako bi se osiguralo da se izravnim stranim ulaganjima ne ugrožavaju strateški interesi EU-a u pogledu sigurnosti i javnog reda te nacrtâ mandata za otvaranje trgovinskih pregovora s Australijom i Novim Zelandom. Kako bi trgovinsku politiku EU-a učinila najtransparentnijom i najuključivijom u svijetu, Komisija je odlučila osnovati Savjetodavnu skupinu za trgovinske sporazume EU-a i od danas objavljivati sve nove prijedloge pregovaračkih mandata. Konačno, među današnjim je prijedlozima i nacrt mandata za početak pregovora o osnivanju multilateralnog suda za ulaganja.

Prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans izjavio je: Za slobodnu i poštenu trgovinu moramo uspostaviti ravnotežu između otvaranja tržišta za trgovinu i ulaganja, što je ključan pokretač našeg prosperiteta, i međunarodnih pravila kojima se održavaju naši visoki standardi i zajedničke vrijednosti te štite naši interesi. Stoga u okviru trgovinskog paketa predlažemo osnivanje stalnog multilateralnog suda za ulaganja koji bi bio pošten i nepristran. Takav će nam sud omogućiti uspostavljanje ravnoteže između interesa država i ulagača te potreban demokratski legitimitet osiguravanjem neovisnosti, odgovornosti i transparentnosti.

Potpredsjednik Jyrki Katainen izjavio je: Potrebno je proaktivno oblikovati svjetsku trgovinu te njome upravljati tako da se osigura da bude poštena, da odražava naše vrijednosti te da je čvrsto ukorijenjena u sustavu koji se temelji na pravilima. Budući da raste prijetnja protekcionizma i da su veliki igrači sve manje predani upravljanju svjetskom trgovinom, EU mora preuzeti vodeću ulogu. Naš je pristup uravnotežen i odgovoran: otvaramo naša tržišta, ali pritom postavljamo stroga pravila i visoke standarde za upravljanje globalizacijom te osiguravamo ravnopravne uvjete tržišnog natjecanja. Trgovina omogućuje razvoj industrije EU-a te malim i srednjim poduzećima omogućuje izvoz i otvaranje radnih mjesta.

Povjerenica za trgovinu Cecilia Malmström izjavila je: U svijetu su potrebni vođe u području trgovine. EU je i dalje predvodnik slobodne i poštene trgovine te je na čelu skupine zemalja koje slično razmišljaju. Današnji paket prijedloga pokazuje to vodstvo na djelu. Pokazuje i našu odlučnost da trgovinsku politiku EU-a razvijemo na što otvoreniji i uključiviji način. U tjednima koji slijede blisko ću surađivati s Europskim parlamentom i, preko Vijeća EU-a, s vladama država članica EU-a kako bismo te prijedloge što prije proveli u djelo.

Ključni elementi tog paketa su:

  • Prijedlog osnivanja Europskog okvira za praćenje izravnih stranih ulaganja. Njime će se osigurati da strana ulaganja ostanu glavni izvor rasta u EU-u uz istodobnu zaštitu temeljnih interesa EU-a. Zakonodavni prijedlog popraćen je nizom dodatnih mjera koje odmah stupaju na snagu. One su detaljno opisane u posebnoj Komunikaciji o strateškoj potrebi za takvim praćenjem.
  • Preporuke Vijeću za otvaranje pregovora o trgovinskim sporazumima s Australijom i Novim Zelandom. Ti bi se sporazumi oslanjali na nedavne uspješne sporazume s Kanadom, Vijetnamom, Singapurom i Japanom, među ostalima, čime bi se proširio savez partnera koji se zalažu za napredna pravila u svjetskoj trgovini.
  • Preporuka Vijeću za otvaranje pregovora o osnivanju multilateralnog suda za rješavanje ulagačkih sporova. Ova velika novost u globalnom upravljanju još je jedan korak prema transparentnijem, dosljednijem i poštenijem postupanju s pritužbama poduzeća u okviru sporazumâ o zaštiti ulaganja.
  • Transparentniji nego ikada: uz objavu nacrtâ mandata za bilateralne trgovinske sporazume s Australijom i Novim Zelandom te za multilateralni sporazum o o rješavanju ulagačkih sporova Komisija je odlučila od sada objavljivati sve svoje preporuke za pregovaračke smjernice o trgovinskim sporazumima (poznato kao pregovarački mandati). Kad se podnesu Europskom parlamentu i Vijeću, ti će se dokumenti automatski slati i svim nacionalnim parlamentima te će biti dostupni općoj javnosti. Time bi se trebala omogućiti široka i uključiva rasprava o planiranim sporazumima od samoga početka. Komisija poziva države članice da u najranijoj mogućoj fazi osiguraju sudjelovanje relevantnih nacionalnih i regionalnih dionika u trgovinskim pregovorima.
  • Osnivanje Savjetodavne skupine za trgovinske sporazume EU-a. Komisija će preko te skupine moći surađivati s civilnim društvom i lakše prikupljati različita stajališta i uvide šire i uravnotežene skupine dionika, kao što su sindikati, organizacije poslodavaca, skupine potrošača i druge nevladine organizacije. Komisija tu skupinu osniva u okviru svojeg nastojanja da trgovinsku politiku učini što transparentnijom i uključivijom.

Pojedinosti o današnjem trgovinskom paketu navedene su u Komunikaciji „Napredna trgovinska politika za svladavanje globalizacije”. Priloženo joj je izvješće o napretku provedbe strategije trgovinske politike EU-a „Trgovina za sve” u protekle dvije godine.

Kontekst

Svjetska trgovina ostvaruje ključan doprinos konkurentnoj i prosperitetnoj Europskoj uniji u kojoj više od 30 milijuna radnih mjesta ovisi o europskom izvozu u ostatak svijeta. Izvan granica Europe bit će ostvareno 90 % budućega globalnog rasta. Stoga velika, mala i srednja europska poduzeća te europski građani, radnici i potrošači i dalje imaju koristi od globalno integriranoga gospodarstva.

Komisija je u listopadu 2015. predložila novu strategiju za trgovinu i ulaganja za Europsku uniju pod nazivom „Trgovina za sve: prema odgovornijoj trgovinskoj politici i politici ulaganja”. Današnja Komunikacija i pet inicijativa temelje se na toj strategiji u kontekstu Komisijina opširnijeg dokumenta za razmatranje o svladavanju globalizacije iz svibnja 2017.

Dodatne informacije

Komunikacija: Uravnotežena i napredna trgovinska politika za svladavanje globalizacije

Trgovina za sve – izvješće o provedbi

Priopćenje za medije o praćenju ulaganja

Informativni članak o praćenju ulaganja

Nacrt mandata za pregovore s Australijom

Nacrt mandata za pregovore s Novim Zelandom

Informativni članak o budućim pregovorima s Australijom i Novim Zelandom

Nacrt mandata za pregovore o osnivanju multilateralnog suda za ulaganja

Informativni članak o budućim pregovorima o multilateralnom sudu za ulaganja

Informativni članak o transparentnosti

Govor PREDSJEDNIKA JEAN-CLAUDEA JUNCKERA o stanju Unije 2017.

IP/17/3182

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar