Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Stanje v Uniji 2017: predsednik Juncker v novem kodeksu ravnanja okrepil etična pravila za člane Komisije

Bruselj, 13. septembra 2017

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je ob današnjem govoru o stanju v Uniji 2017 napovedal nov kodeks ravnanja za člane Komisije.

1

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je ob današnjem govoru o stanju v Uniji 2017 napovedal nov kodeks ravnanja za člane Komisije. Posodobljena pravila postavljajo nove standarde za etična pravila v Evropi. Današnja napoved predsednika Junckerja je nadaljevanje njegovih prizadevanj za večjo preglednost od začetka njegovega mandata in njegovega nedavnega predloga o podaljšanju obdobja „mirovanja“ s sedanjih 18 mesecev na dve leti za nekdanje komisarje in na tri leta za predsednika Komisije. Danes predlagana posodobitev poleg tega določa jasnejša pravila in višje etične standarde ter uvaja večjo preglednost na številnih področjih. Prav tako vzpostavlja neodvisen odbor za etiko, ki bo nadomestil sedanji ad hoc odbor za etiko, in krepi njegov status, da bi se s tem okrepila nadzor in svetovanje na področju etičnih standardov.

Novi kodeks ravnanja za člane Komisije vsebuje zlasti naslednje izboljšave:

  • Dejavnosti po prenehanju mandata: Kot je bilo napovedano novembra 2016 v pismu Evropskemu parlamentu, novi kodeks ravnanja podaljšuje obdobje „mirovanja“ s sedanjih 18 mesecev na dve leti za nekdanje komisarje in na tri leta za predsednika Komisije. V obdobju mirovanja morajo Komisijo njeni nekdanji člani obvestiti, preden se zaposlijo na novem delovnem mestu, zanje pa veljajo tudi omejitve glede opravljanja nekaterih dejavnosti, kot sta lobiranje ali položaj uslužbenca Komisije.
  • Preprečevanje navzkrižja interesov: Novi kodeks ravnanja prvič opredeljuje pomen „navzkrižja interesov“, in določa načelo, po katerem naj se komisarji ne bi izogibali le navzkrižja interesov, temveč tudi okoliščin, ki bi lahko dajale tovrsten vtis. Če nameravajo nekdanji komisarji delati na področjih, ki so povezana z njihovimi nekdanjimi portfelji, se morajo najprej posvetovati z neodvisnim odborom za etiko. Odslej bodo odločitve Komisije in mnenja odbora glede takih odločitev objavljeni.
  • Finančni interesi: Strožja pravila bodo veljala tudi za finančne interese komisarjev. Prijaviti bodo morali naložbe nad 10 000 evrov, ne glede na to, ali bi lahko prišlo do navzkrižja interesov ali ne. V primeru navzkrižja interesov zaradi konkretnega premoženja komisarja bo lahko predsednik zahteval, da ga ta odproda ali ga da v upravljanje v t. i. slepi sklad (blind trust). Komisarji naj bi svoje izjave, tako kot že doslej, posodobili na začetku vsakega leta.
  • Preglednost in odgovornost: Komisarji so najboljši ambasadorji Evropske unije v državah članicah in po svetu, zato jih predsednik Juncker spodbuja, naj še naprej potujejo. To pa morajo početi na najbolj stroškovno učinkovit način. Informacije o potnih stroških posameznih komisarjev bodo objavljene vsaka dva meseca.
  • Izvrševanje pravil: Pri uporabi kodeksa bo kolegiju pomagal nov okrepljen neodvisen odbor za etiko, ki bo lahko svetoval glede etičnih vprašanj in podajal priporočila v zvezi s kodeksom. V primeru kršitve kodeksa, za katero ne bo upravičena predložitev zadeve Sodišču Evropske unije, bo lahko Komisija izrekla opomin in ga objavila. To je novost, ki jo je nedavno uporabila Junckerjeva Komisija in ki bo zdaj zapisana v novih pravilih.

Del novih pravil je tudi novembrski predlog predsednika Junckerja, da se komisarjem dovoli kandidatura na volitvah v Evropski parlament, ne da bi za to morali vzeti dopust.

Nadaljnji koraki:

Predsednik Juncker se zdaj na podlagi okvirnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Komisijo posvetuje z Evropskim parlamentom. Predlagani kodeks ravnanja bo začel veljati 1. februarja 2018. Odtlej bo veljal za vse sedanje člane Junckerjeve Komisije.

V duhu preglednosti in odgovornosti bo Komisija objavljala letna poročila o uporabi kodeksa.

Več informacij:

– Kodeks ravnanja komisarjev iz leta 2017

Besedilo člena 245

Kodeks ravnanja komisarjev iz leta 2011

Povezava na sporočilo za javnost o pismu predsednika Junckerja predsedniku Schulzu o obdobju mirovanja in kampanjah za volitve v Evropski parlament

IP/17/3167

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar