Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Starea Uniunii 2017: Președintele Juncker întărește normele etice pentru membrii Comisiei în noul Cod de conduită

Bruxelles, 13 septembrie 2017

În discursul privind starea Uniunii 2017 susținut astăzi de președintele Juncker, acesta a anunțat un nou Cod de conduită pentru membrii Comisiei.

1

În discursul privind starea Uniunii 2017 susținut astăzi de președintele Juncker [hyperlink], acesta a anunțat un nou Cod de conduită pentru membrii Comisiei. Regulile modernizate stabilesc noi standarde pentru normele etice în Europa. Anunțul de astăzi vine în continuarea demersului legat de asigurarea unei mai mari transparențe, pentru care președintele Juncker a militat încă de la începutul mandatului său, și a recentei sale propuneri de a mări perioada existenței stării de incompatibilitate de la 18 luni la 2 ani pentru foștii comisari și la 3 ani pentru președintele Comisiei. Modernizarea propusă astăzi merge și mai departe, prin stabilirea unor norme mai clare și a unor standarde etice mai înalte într-o serie de domenii. Modernizarea prevede, de asemenea, crearea unui Comitet independent de etică, ce va înlocui actualul Comitet ad hoc și va avea un statut consolidat, va aplica un control mai strict și va oferi consiliere privind standardele etice.

Noul Cod de conduită pentru membrii Comisiei aduce următoarele îmbunătățiri principale:

  • Activitățile desfășurate după încheierea mandatului: După cum s-a anunțat în noiembrie 2016 într-o scrisoare adresată Parlamentului European, noul Cod de conduită mărește perioada existenței stării de incompatibilitate de la 18 luni cât este în prezent, la 2 ani pentru foștii comisari și la 3 ani pentru președintele Comisiei. Pe parcursul acestei perioade, foștii membrii ai Comisiei trebuie să informeze Comisia înainte de a accepta un nou post și să se supună, de asemenea, unor restricții în cazul anumitor activități (de exemplu, în ceea ce privește intervențiile pe lângă membrii sau personalul Comisiei).
  • Prevenirea conflictelor de interese: Noul Cod de conduită definește, pentru prima dată, „conflictul de interese” și stabilește ca principiu faptul că nu doar situațiile de acest tip trebuie să fie evitate de către comisari, ci și cele care ar putea fi considerate ca atare. În cazul în care foștii comisari intenționează să lucreze în domenii care au legătură cu fostele lor portofolii, trebuie consultat mai întâi Comitetul independent de etică. Începând din acest moment, vor fi făcute publice atât deciziile Comisiei, cât și avizele Comitetului în legătură cu respectivele decizii.
  • Interesele financiare: Și intereselor financiare ale comisarilor li se vor aplica reguli mai stricte. Aceștia vor trebuie să declare investițiile de peste 10 000 EUR, indiferent dacă ele ar putea să implice sau nu un conflict de interese. În cazul unui conflict de interese legat de un anumit activ al unui comisar, președintele va putea să solicite cesionarea sau încredințarea acestuia unui „blind trust” (o structură care se ocupă de administrarea exclusivă a activului respectiv și asupra căreia comisarul nu are niciun control). La fel ca și în prezent, comisarii vor trebui să își actualizeze declarațiile la începutul fiecărui an.
  • Transparența și răspunderea: Comisarii sunt cei mai buni ambasadori ai Uniunii Europene în statele membre și în lume, motiv pentru care președintele Juncker îi încurajează să continue să călătorească. Ei trebuie să facă acest lucru în cel mai eficient mod din punctul de vedere al costurilor. Datele privind costurile de călătorie ale fiecărui comisar vor fi publicate la fiecare 2 luni.
  • Asigurarea respectării normelor: În aplicarea Codului, Colegiul va fi asistat de un nou Comitet independent consolidat de etică, ce va putea să ofere consiliere în acest domeniu și să facă recomandări legate de Cod. În cazul unei încălcări a Codului pentru care nu se justifică trimiterea în fața Curții de Justiție, Comisia poate face și publica o mustrare. Aceasta este o noutate utilizată recent de Comisia Juncker, care va fi acum inclusă în noile norme.

Propunerea președintelui Juncker din luna noiembrie de a le permite comisarilor să candideze la alegerile pentru Parlamentul European fără a fi nevoiți să își ia concediu a fost, de asemenea, integrată în noile norme.

Etapele următoare:

În baza Acordului-cadru dintre Parlamentul European și Comisie, președintele Juncker consultă în prezent Parlamentul European. Codul de conduită propus va intra în vigoare la 1 februarie 2018, dată de la care acesta se va aplica tuturor membrilor actuali ai Comisiei Juncker.

În spiritul transparenței și al responsabilității, Comisia va publica rapoarte anuale privind aplicarea acestui Cod.

Pentru informații suplimentare:

Codul de conduită pentru comisari din 2017

- Textul articolului 245

- Codul de conduită pentru comisari din 2011

- Link către comunicatul de presă cu privire la scrisoarea adresată de președintele Juncker președintelui Schulz în legătură cu perioada existenței stării de incompatibilitate și cu campaniile electorale pentru Parlamentul European

IP/17/3167

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar