Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Stāvoklis Savienībā 2017. gadā: Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers jaunā rīcības kodeksā padara stingrākus Komisijas locekļu ētikas noteikumus

Briselē, 2017. gada 13. septembrī

Priekšsēdētājs Ž. K. Junkers 2017. gada runā par stāvokli Savienībā šodien paziņoja par jaunu rīcības kodeksu Komisijas locekļiem.

1

Priekšsēdētājs Ž. K. Junkers 2017. gada runā par stāvokli Savienībā šodien [hipersaite] paziņoja par jaunu rīcības kodeksu Komisijas locekļiem. Uzlabotie noteikumi paredz jaunus standartus ētikas noteikumiem Eiropā. Ar šodienas paziņojumu priekšsēdētājs Ž. K. Junkers turpina kopš savu pilnvaru termiņa sākuma iesākto darbu, lai panāktu lielāku pārredzamību un pildītu savu neseno priekšlikumu pagarināt nogaidīšanas periodu no pašreizējiem 18 mēnešiem līdz diviem gadiem bijušajiem Komisijas locekļiem un līdz trim gadiem — Komisijas priekšsēdētājam. Šodien ierosinātie uzlabojumi paredz vēl skaidrākus noteikumus un augstākus ētikas standartus, kā arī ievieš lielāku pārredzamību vairākās jomās. Tie arī paredz, ka tiks izveidota neatkarīga ētikas komiteja, kas aizstās pašreizējo ad hoc ētikas komiteju, un tiks nostiprināts tās statuss, tās kontrole kļūs stingrāka un tā sniegs konsultācijas par ētikas standartiem.

Jaunajā Komisijas locekļu rīcības kodeksā ir paredzēti šādi uzlabojumi.

  • Aktivitātes pēc amata pilnvaru beigām. Kā paziņots 2016. gada novembra vēstulē Eiropas Parlamentam, jaunajā rīcības kodeksā ir pagarināts nogaidīšanas periods: no pašreizējiem 18 mēnešiem līdz diviem gadiem bijušajiem Komisijas locekļiem un līdz trim gadiem — Komisijas priekšsēdētājam. Nogaidīšanas periodā bijušajiem Komisijas locekļiem pirms stāšanās jaunā amatā par to ir jāinformē Komisija un uz viņiem arī attieksies noteiktu aktivitāšu ierobežojumi, piemēram, Komisijas locekļu vai darbinieku lobēšana.
  • Interešu konfliktu novēršana. Jaunajā rīcības kodeksā pirmo reizi ir definēts, kas ir “interešu konflikts”, un ir noteikts princips, ka komisāri izvairās ne tikai no interešu konflikta situācijām, bet arī no situācijām, kuras varētu uztvert kā interešu konfliktu. Ja bijušie Komisijas locekļi plāno darboties jomās, kuras ir saistītas ar viņu iepriekšējo darbības jomu, iepriekš ir jāapspriežas ar neatkarīgo ētikas komiteju. Tagad gan Komisijas lēmumi, gan komiteju atzinumi saistībā ar šādiem lēmumiem tiks publicēti.
  • Finansiālās intereses. Stingrāki noteikumi attieksies arī uz Komisijas locekļu finansiālajām interesēm. Viņiem būs jādeklarē ieguldījumi, kas pārsniedz 10 000 eiro, neatkarīgi no tā, vai varētu pastāvēt interešu konflikts. Ja kāds Komisijas loceklim piederošs aktīvs izraisa interešu konfliktu, priekšsēdētājs varēs prasīt tā atsavināšanu vai nodošanu tā dēvētajā “aklajā trastā” (blind trust). Komisijas locekļiem katra gada sākumā būtu jāatjaunina savas deklarācijas, kā tas jau notiek pašlaik.
  • Pārredzamība un pārskatatbildība. Komisijas locekļi ir vislabākie Eiropas Savienības vēstnieki dalībvalstīs un visā pasaulē, tādēļ priekšsēdētājs Ž. K. Junkers atbalsta to, lai viņi arī turpmāk ceļotu. Tikai viņiem tas jādara izmaksu ziņā lietderīgi. Informācija par katra Komisijas locekļa ceļošanas izdevumiem tiks publicēta ik pēc diviem mēnešiem.
  • Noteikumu izpilde. Piemērojot kodeksu, kolēģijai palīdzēs jaunā, nostiprinātā neatkarīgā ētikas komiteja, kura varēs sniegt konsultācijas par visiem ētikas jautājumiem un dot ieteikumus saistībā ar kodeksu. Kodeksa pārkāpuma gadījumā, kas nedod pamatu ar attiecīgo lietu vērsties Tiesā, Komisija var izteikt rājienu un to publicēt. Tas ir jauninājums, ko nesen izmantoja Ž. K. Junkera vadītā Komisija un ko tagad ietvers jaunajos noteikumos.

Arī Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera priekšlikums no novembra ļaut Komisijas locekļiem kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās bez pienākuma ņemt atvaļinājumu ir ietverts jaunajos noteikumos.

Turpmākie pasākumi

Tagad priekšsēdētājs Ž. K. Junkers, pamatojoties uz Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām, apspriežas ar Eiropas Parlamentu. Ierosinātais rīcības kodekss stāsies spēkā 2018. gada 1. februārī. Pēc tam tas būs jāpiemēro visiem pašreizējiem Ž. K. Junkera vadītās Komisijas locekļiem.

Komisija pārredzamības un pārskatatbildības garā katru gadu publicēs ziņojumus par kodeksa piemērošanu.

Papildu informācija

2017. gada Komisijas locekļu rīcības kodekss

- 245. panta teksts

- 2011. gada Komisāru rīcības kodekss

- Saite uz paziņojumu presei par Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera vēstuli Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Martinam Šulcam par nogaidīšanas periodu un par EP vēlēšanu kampaņām

IP/17/3167

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar