Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sąjungos padėtis 2017 m. Naujajame Elgesio kodekse Europos Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris griežtina Komisijos nariams taikomas etikos taisykles

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 13 d.

Šiandien skaitydamas 2017 m. pranešimą apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė apie naują Komisijos narių elgesio kodeksą.

1

Šiandien skaitydamas 2017 m. pranešimą apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė apie naują Komisijos narių elgesio kodeksą. Atnaujintomis taisyklėmis Europoje nustatomi nauji etikos taisyklių standartai. Šiandien paskelbta žinia toliau įgyvendinamas Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio kadencijos pradžioje nubrėžtas tikslas siekti didesnio skaidrumo ir jo neseniai pateiktas pasiūlymas veiklos pertraukos laikotarpį pailginti nuo 18 mėnesių iki dvejų metų pareigas baigusiems eiti Komisijos nariams ir iki trejų metų – pareigas baigusiam eiti Komisijos pirmininkui. Šiandien pateiktas pasiūlymas yra dar vienas žingsnis nustatant aiškesnes taisykles bei aukštesnius etikos standartus ir užtikrinant didesnį skaidrumą įvairiose srityse. Taip pat bus sukurtas Nepriklausomas etikos komitetas, pakeisiantis dabar veikiantį Ad hoc etikos komitetą, kad būtų sustiprintas jo statusas, sugriežtinta priežiūros funkcija ir teikiamos rekomendacijos dėl etikos standartų.

Naujajame Komisijos narių elgesio kodekse visų pirma numatytos šios pataisos:

  • Veikla baigus eiti pareigas: Kaip paskelbta 2016 m. lapkričio mėn. rašte Europos Parlamentui, naujuoju Elgesio kodeksu veiklos pertraukos laikotarpis pailginamas nuo dabartinių 18 mėnesių iki dvejų metų pareigas baigusiems eiti Komisijos nariams ir iki trejų metų – pareigas baigusiam eiti Komisijos pirmininkui. Šiuo laikotarpiu pareigas baigę eiti Komisijos nariai prieš imdamiesi naujo darbo turi apie tai informuoti Komisiją; be to, jiems turi būti taikomi tam tikros veiklos, pavyzdžiui, su Komisijos nariais arba darbuotojais susijusios lobizmo veiklos, apribojimai.
  • Interesų konfliktų prevencija: Naujajame Elgesio kodekse pirmą kartą apibrėžiama, kas yra interesų konfliktas, ir ne tik nustatoma, kad Komisijos nariai turi vengti interesų konfliktų, bet ir numatomos situacijos, kurias galima laikyti keliančiomis interesų konfliktą. Kai pareigas eiti baigę Komisijos nariai ketina dirbti su jų ankstesne kompetencijos sritimi susijusiose srityse, pirmiausia reikia pasikonsultuoti su Nepriklausomu etikos komitetu. Nuo šiol su tokiais sprendimais susiję Komisijos sprendimai ir komiteto nuomonės bus skelbiami viešai.
  • Finansiniai interesai: Griežtesnės taisyklės bus taikomos ir Komisijos narių finansiniams interesams. Jie turės deklaruoti 10 000 EUR viršijančias investicijas, nepriklausomai nuo to, ar jos gali kelti interesų konfliktą. Jei kyla interesų konfliktas dėl Komisijos nario konkretaus turto, Komisijos pirmininkas gali prašyti jį perleisti arba pervesti į nepriklausomą patikos fondą. Komisijos nariai deklaracijas turėtų atnaujinti kiekvienų metų pradžioje, kaip to reikalaujama ir dabar.
  • Skaidrumas ir atskaitomybė: Komisijos nariai yra geriausi Europos Sąjungos ambasadoriai visose valstybėse narėse ir visame pasaulyje, todėl Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris ragina juos ir toliau lankytis įvairiose šalyse. Jie privalo tai daryti kuo ekonomiškiau. Informacija apie kiekvieno Komisijos nario kelionių išlaidas bus skelbiama kas du mėnesius.
  • Taisyklių vykdymo užtikrinimas: Taikyti kodeksą Komisijos nariams padės naujas sustiprintas Nepriklausomas etikos komitetas, kuris galės patarti bet kokiais etikos klausimais ir teikti su Elgesio kodeksu susijusias rekomendacijas. Jeigu dėl kodekso pažeidimo kreiptis į Teisingumo Teismą nereikia, Komisija gali pareikšti ir viešai paskelbti papeikimą . Šią naujovę neseniai pritaikė J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija ir ji nuo šiol bus įtvirtinta naujosiose taisyklėse.

Į naujas taisykles taip pat įtrauktas lapkričio mėn. Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pateiktas pasiūlymas leisti Komisijos nariams kandidatuoti Europos Parlamento rinkimuose neišeinant atostogų.

Tolesni veiksmai:

Vadovaudamasis Europos Parlamento ir Komisijos pagrindų susitarimu, šiuo metu Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris konsultuojasi su Europos Parlamentu. Siūlomas Elgesio kodeksas įsigalios 2018 m. vasario 1 d. Tada jis bus taikomas visiems dabartiniams J. C. Junckerio vadovaujamos Komisijos nariams.

Vadovaudamasi skaidrumo ir atskaitomybės principais, Komisija skelbs metines Elgesio kodekso taikymo ataskaitas.

Daugiau informacijos:

2017 m. Komisijos narių elgesio kodeksas

- 245 straipsnio tekstas

- 2011 m. Komisijos narių elgesio kodeksas

- Nuoroda į pranešimą spaudai dėl Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio rašto Pirmininkui M. Schulzui dėl veiklos pertraukos laikotarpio ir Europos Parlamento rinkimų kampanijų

IP/17/3167

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar