Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Unió helyzete 2017-ben: Juncker elnök az új magatartási kódexben megszigorítja a Bizottság tagjaira vonatkozó etikai szabályokat

Brüsszel, 2017. szeptember 13.

Juncker elnök ma tartott, az Unió helyzetéről szóló 2017. évi beszéde alkalmából bejelentette a Bizottság tagjainak új magatartási kódexét.

1

Juncker elnök ma tartott, az Unió helyzetéről szóló 2017. évi beszéde [hiperlink] alkalmából bejelentette a Bizottság tagjainak új magatartási kódexét. A korszerűsített szabályok új európai etikai normákat határoznak meg. A mai bejelentés kapcsolódik Juncker elnöknek a megbízatása kezdete óta képviselt, az átláthatóság fokozására irányuló törekvéséhez, valamint az elnök azon közelmúltbeli javaslatához, hogy hosszabbítsák meg a várakozási időszakot az egykori biztosok esetében az eddigi 18 hónapról két évre, a Bizottság elnöke esetében pedig három évre. A mai korszerűsítési javaslat ennél is tovább lép azáltal, hogy világosabb szabályokat és szigorúbb etikai normákat határoz meg, valamint számos területen nagyobb átláthatóságot vezet be. Továbbá független etikai bizottságot hoz létre, amely felváltja a jelenlegi ad hoc etikai bizottságot, hogy megszilárdítsa annak jogállását, valamint hogy az megerősítse az ellenőrzést és az etikai normákra vonatkozó tanácsadást nyújtson.

A Bizottság tagjainak új magatartási kódexe elsősorban a következő javításokat tartalmazza:

  • Hivatali időt követő tevékenységek: Az Európai Parlamenthez intézett levélben 2016 novemberében bejelentetteknek megfelelően az új magatartási kódex a jelenlegi 18 hónapról két évre hosszabbítja a várakozási időszakot az egykori biztosok, három évre pedig a Bizottság elnöke esetében. A várakozási időszak alatt a Bizottság korábbi tagjainak tájékoztatniuk kell a Bizottságot mielőtt új munkát vállalnának, egyes tevékenységekre, pl. a Bizottság tagjainál vagy alkalmazottainál folytatott lobbizásra pedig korlátozások vonatkoznak.
  • Az összeférhetetlenségek megelőzése: Az új etikai kódex első alkalommal határozza meg, hogy mi értendő „összeférhetetlenség” alatt, és alapelvként leszögezi, hogy a biztosoknak nem csupán az összeférhetetlenséggel járó helyzeteket kell elkerülniük, hanem azokat is, amelyek esetleg ilyennek látszhatnak. Ha az egykori biztosok a korábbi portfóliójukhoz kapcsolódó területeken kívánnak tevékenykedni, először ki kell kérniük a független etikai bizottság véleményét. Mostantól nyilvánosságra hozzák a Bizottság ilyen ügyekben hozott határozatait és a bizottság ilyen határozatokra vonatkozó véleményeit.
  • Pénzügyi érdekeltségek: A biztosok pénzügyi érdekeltségeire szintén szigorúbb szabályok vonatkoznak majd. A biztosoknak nyilatkozatot kell tenniük a 10 000 eurót meghaladó befektetéseikről, függetlenül attól, hogy azok felvethetnek-e összeférhetetlenséget. Ha egy biztos valamely vagyoni érdekeltsége összeférhetetlennek bizonyul, az elnök előírhatja annak elidegenítését vagy bizalmi vagyonkezelés („blind trust”) alá helyezését. A biztosoknak minden év elején frissíteniük kell nyilatkozataikat hasonlóan ahhoz, ahogyan ez már jelenleg is történik.
  • Átláthatóság és elszámoltathatóság: A biztosok az Európai Unió legideálisabb nagykövetei a tagállamokban és világszerte, ezért Juncker elnök arra biztatja őket, hogy továbbra is tegyenek utazásokat. Ezt azonban a lehető legköltséghatékonyabb módon kell megvalósítaniuk. A Bizottság kéthavonta közzéteszi majd a biztosok utazási költségeire vonatkozó információkat.
  • A szabályok érvényre juttatása: A kódex alkalmazása során a biztosi testületet egy új, megerősített, független etikai bizottság fogja segíteni, amely tanácsot adhat valamennyi etikai kérdésben és a kódexszel kapcsolatos ajánlásokat fogalmazhat meg. A kódex megsértése esetén – ha nem indokolt a Bíróság elé terjeszteni az ügyet – a Bizottság megrovást alkalmazhat és az ügyet nyilvánosságra hozhatja. Az új szabályokban mostantól szerepelni fog ez az új elem, amelyet a Juncker-Bizottság már alkalmazott a közelmúltban.

Szintén beépül az új szabályok közé Juncker elnök novemberi javaslata, amely arra irányult, hogy a biztosoknak ne kelljen szabadságot kivenniük ahhoz, hogy jelöltként indulhassanak az európai parlamenti választásokon.

Következő lépések:

Juncker elnök most az Európai Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás alapján konzultációt folytat az Európai Parlamenttel. A javasolt magatartási kódex 2018. február 1-jén lép hatályba, ezután pedig a Juncker-Bizottság összes jelenlegi tagjára vonatkozik majd.

A Bizottság az átláthatóság és az elszámoltathatóság szellemében éves jelentéseket fog közzétenni a kódex alkalmazásáról.

További információk:

– A biztosok 2017. évi magatartási kódexe

A 245. cikk szövege

- A biztosok 2011. évi magatartási kódexe

A Juncker elnöknek Schultz elnökhöz intézett, a várakozási időről és az európai parlamenti kampányokról szóló levelére vonatkozó sajtóközleményre mutató link

IP/17/3167

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar