Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Stav Unie v roce 2017: V novém kodexu chování zpřísňuje předseda Komise Juncker etická pravidla pro komisaře

Brusel 13. září 2017

U příležitosti dnešního projevu o stavu Unie v roce 2017 Jean-Claude Juncker oznámil nový kodex chování pro členy Komise.

1

U příležitosti dnešního projevu o stavu Unie v roce 2017 Jean-Claude Juncker oznámil nový kodex chování pro členy Komise. Tato modernizovaná pravidla stanoví nové etické normy pro Evropu. Dnešním oznámením pokračuje předseda Juncker v prosazování větší transparentnosti, která od samého počátku charakterizuje jeho mandát a v jejímž duchu také nedávno předložil návrh na prodloužení zákazu výkonu určitých činností po odchodu z funkce (tzv. cooling off) ze současných 18 měsíců na dva roky u bývalých komisařů a na tři roky u předsedy Komise. Dnes navržené změny kodexu stanoví ještě jasnější pravidla a přísnější etické normy a v řadě oblastí zavádí zvýšenou transparentnost. Stávají etický výbor ad hoc bude nahrazen nově vytvořeným nezávislým etickým výborem, který bude mít pevnější postavení a jehož úkolem bude zesílit kontrolu dodržování etických norem a poskytovat v této oblasti poradenství.

Kodex chování členů Komise se novým návrhem mění zejména v těchto oblastech:

  • Činnosti po skončení funkčního období: Jak již bylo oznámeno v dopise Evropskému parlamentu v listopadu 2016, nový kodex chování prodlužuje tzv. období cooling-off ze současných 18 měsíců na dva roky u bývalých komisařů a tři roky u předsedy Komise. Během tohoto období musí bývalí členové Komise před tím, než přijmou nové pracovní místo, uvědomit Komisi. Rovněž se na ně bude vztahovat omezení týkající se výkonu určitých činností, např. v oblasti lobbingu nebo v řadách zaměstnanců Komise.
  • Zamezení střetu zájmů: Nový kodex chování poprvé definuje termín střet zájmů a jako zásadu stanoví nejen to, že se komisaři musí střetu zájmů vyvarovat, ale rovněž se musí vyhýbat všem situacím, které by mohly jako střet zájmů působit. V případě, že bývalí komisaři budou chtít pracovat v oblastech, jež předtím spadaly do jejich portfolia, budou nejdříve muset konzultovat nezávislý etický výbor. Od nynějška také budou jak rozhodnutí Komise, tak stanoviska výboru související s těmito rozhodnutími zveřejňována.
  • Finanční zájmy: Přísnější pravidla se budou dále vztahovat na finanční zájmy komisařů. Komisaři budou muset přiznávat veškeré investice nad 10 000 eur bez ohledu na to, zda mohou střet zájmů představovat či nikoli. V případě, že se střet zájmů v případě konkrétního majetku prokáže, bude moci předseda komisaře požádat, aby tento majetek odprodal nebo převedl do fondu typu blind trust. Povinností komisařů pak bude svá přiznání na začátku každého roku aktualizovat, což ostatně činí již dnes.
  • Transparentnost a odpovědnost: Komisaři jsou ti nejlepší velvyslanci Evropské unie v jednotlivých členských státech i na mezinárodní scéně, a proto je předseda Komise Juncker vybízí, aby byli v této oblasti neustále aktivní. Jejich pracovní cesty však musí být z hlediska nákladů co nejefektivnější. Informace o cestovních výdajích jednotlivých komisařů budou zveřejňovány každé dva měsíce.
  • Prosazování pravidel: V případě nejasností při uplatňování kodexu se komisaři budou moci obrátit na nezávislý etický výbor, který získal nové pravomoci a který bude moci poskytovat poradenství ve všech etických otázkách a vydávat doporučení týkající se kodexu. V případě porušení kodexu, které nebude vyžadovat předložení věci Soudnímu dvoru, bude moci Komise udělit komisaři důtku a případ zveřejnit. Jedná se o novinku, kterou Juckerova Komise nedávno použila a která bude nyní zakotvena do nových pravidel.

Součástí nových pravidel je i Junckerův návrh z listopadu minulého roku, jenž komisařům, kteří chtějí kandidovat do Evropského parlamentu, umožňuje, aby byli ze své funkce na čas uvolněni.

Další postup:

Předseda Komise Juncker nyní na základě rámcové dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí konzultuje věc s Parlamentem. Navrhovaný kodex chování vstoupí v platnost 1. února 2018. Poté začne platit pro všechny současné členy Junckerovy Komise.

V zájmu transparentnosti a odpovědnosti bude Komise zveřejňovat výroční zprávy o uplatňování kodexu.

Další informace:

– Kodex chování komisařů z roku 2017

Článek 245

Kodex chování komisařů z roku 2011

Odkaz na tiskovou zprávu, která se týká dopisu předsedy Komise Junckera předsedovi Evropského parlamentu Schulzovi o čekacím (cooling-off) období a kampaních v rámci voleb do EP

IP/17/3167

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar