Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Správa o stave únie 2017: Chyťme vietor do našich plachiet

Brusel 13. september 2017

Správa o stave únie 2017: Chyťme vietor do našich plachiet

1

 

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes predniesol pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu svoju správu o stave Únie v roku 2017, v ktorej predstavil svoje priority na budúci rok a načrtol svoju víziu toho, ako by sa Európska únia mohla vyvíjať do roku 2025 (pozri celý prejav). Predložil Plán na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie (pozri prehľad o Pláne).

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes povedal: „Do európskych plachiet znova duje priaznivý vietor. Nedostaneme sa však nikam, ak tento vietor nechytíme. (…) Mali by sme si vytýčiť smerovanie do budúcna. Slovami Marka Twaina, po rokoch nás bude viac mrzieť to, čo sme nespravili, než to, čo sme spravili. Nastal čas vybudovať do roku 2025 jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Európu.

Prejav predsedu Junckera v Európskom parlamente sprevádzali konkrétne iniciatívy prijaté Európskou komisiou, ktoré sa týkajú obchodu, preverovania investícií, kybernetickej bezpečnosti, priemyslu, údajov a demokracie. Jeho slová tak okamžite sprevádzali činy.

Niekoľko prehľadov z dnešného dňa takisto rozvíja niektoré kľúčové prvky, ktorých sa predseda vo svojom prejave dotkol.

Kľúčové posolstvá zo správy o stave Únie v roku 2017

Vietor v našich plachtách

Desať rokov po tom, ako Európu zasiahla kríza, sa európske hospodárstvo konečne spamätáva. A spolu s ním aj naša sebadôvera. Lídri našej EÚ-27 spolu s Parlamentom a Komisiou prinavracajú Európu do našej Únie. Spoločne vraciame do našej Únie jednotu.

Udržme si kurz

Pri pohľade do budúcnosti nesmieme dopustiť, aby sme sa vychýlili z kurzu. (…) Musíme dokončiť prácu začatú v Bratislave.

Obchod: „Pred našimi dverami sa začal tvoriť zástup partnerov z rôznych kútov zemegule, ktorí chcú s nami uzatvoriť obchodné dohody. (…) Dnes navrhujeme začať obchodné rokovania s Austráliou a Novým Zélandom.

Dovoľte mi povedať raz a navždy: nie sme naivní zástancovia voľného obchodu. Európa musí vždy brániť svoje strategické záujmy. Práve preto dnes navrhujeme nový rámec EÚ pre preverovanie investícií.

Priemysel:Som hrdý na náš automobilový priemysel. Som však šokovaný, keď spotrebiteľov vedome a zámerne zavádzajú. A vyzývam automobilový priemysel, aby sa očistil a situáciu napravil.“

Nová stratégia pre priemyselnú politiku, ktorú dnes predkladáme, pomôže naším priemyselným odvetviam zachovať si náskok alebo sa stať lídrom z hľadiska inovácií, digitalizácie a dekarbonizácie.

Boj proti klimatickej zmene: „Po rozplynutí sa ambícií v Spojených štátoch, Európa zaručí, že z našej planéty urobíme znova skvelé miesto. Je spoločným dedičstvom celého ľudstva.

Kybernetická bezpečnosť: „Kybernetické útoky môžu byť pre stabilitu demokracií a hospodárstiev nebezpečnejšie než pušky a tanky. (…) Na pomoc pri obrane proti takýmto útokom Komisia dnes navrhuje nové nástroje, ktorých súčasťou je európska agentúra pre kybernetickú bezpečnosť.

Migrácia: „Európa je a musí zostať kontinentom solidarity, kde ľudia utekajúci pred prenasledovaním nájdu útočisko.

Máme spoločné hranice, ale členské štáty, ktoré sú z geografického hľadiska prvé na rane, nesmú zostať osamotené pri ich ochrane. Spoločné hranice a ich spoločná ochrana musia ísť ruka v ruke.

Keď hovorím o migrácii, nemôžem nevzdať veľký hold Taliansku za jeho neúnavné a ušľachtilé úsilie. (…) Taliansko v Stredozemí zachraňuje česť Európy.

Európsky zbor solidarity (pozri prehľad): „Som mimoriadne hrdý na mladých Európanov, (…) ktorí pôsobia v našom novozriadenom Európskom zbore solidarity. Svojím konaním stelesňujú európsku solidaritu.

Afrika (pozri prehľad): „Musíme ukázať aj solidaritu s Afrikou. Afrika je vznešený a mladý kontinent, kolíska ľudstva. Trustový fond EÚ pre Afriku s rozpočtom 2,7 miliardy eur vytvára pracovné príležitosti na celom kontinente.

Čas vyraziť z prístavu

Nastal čas urobiť prvé závery z tejto diskusie (o budúcnosti Európy). Čas posunúť sa od úvah k akcii. Od diskusií k rozhodnutiu. Dnes by som Vám chcel predstaviť môj pohľad na vec: môj vlastný ,šiesty scenár‘, ak ho tak môžem nazvať.

V mojich očiach je Európa viac než len jednotný trh. Viac ako peniaze, viac ako euro. Vždy bola o hodnotách.

Od východu po západ: „Európa sa rozprestiera od Viga po Varnu. Od Španielska po Bulharsko. Od východu po západ: obe časti Európy musia dýchať jednými pľúcami. Inak náš kontinent bude lapať po dychu.“

Vysielanie pracovníkov (pozri prehľad): „V Únii rovných nie je priestor pre pracovníkov druhej triedy. Pracovníci majú za rovnakú prácu na rovnakom mieste dostať rovnakú odmenu.

Spoločný orgán práce (pozri prehľad): „Máme európsky orgán pre bankovníctvo, ktorý dohliada na bankové normy, ale z nejakého absurdného dôvodu nemáme spoločný orgán práce, ktorý by garantoval spravodlivosť na našom jednotnom trhu. Preto ho vytvoríme.

Dvojaká kvalita potravín (pozri prehľad): „V Únii rovných nie je priestor pre spotrebiteľov druhej triedy. Nebudem tolerovať, aby sa v niektorých častiach Európy občanom predávali potraviny nižšej kvality ako v iných krajinách (…) Nie je dôvod, aby Slováci mali menší obsah rybacieho mäsa v rybích prstoch, Maďari menší podiel mäsa v hotových jedlách a Česi menej kakaa v čokoláde.

Zásady právneho štátu: „V Európe moc zákonov nahradila zákony mocných (…) Rešpektovanie zásad právneho štátu nie je v Európskej únii voliteľné. Je to povinnosť.

Rozsudky súdu musia rešpektovať všetci. Ak ich niekto spochybňuje alebo ak spochybňuje nezávislosť vnútroštátnych súdov, porušuje základné práva občanov.

Schengenský priestor: „Ak chceme posilniť ochranu našich vonkajších hraníc, musíme schengenský priestor okamžite otvoriť Bulharsku a Rumunsku. Aj Chorvátsku by sme mali umožniť, aby sa stalo plnoprávnym členom „Schengenu“, keď splní všetky kritériá.

Eurozóna (pozri prehľad): „Ak chceme, aby euro zjednocovalo a nerozdeľovalo náš kontinent, potom by nemalo byť len menou vybranej skupiny krajín. Euro má byť jednotnou menou Európskej únie ako celku.

Rozširovanie: „Pre krajiny západného Balkánu musíme udržať dôveryhodnú perspektívu rozšírenia (…) Je zrejmé, že počas (terajšieho) mandátu nedôjde k žiadnemu ďalšiemu rozšíreniu (…) Potom však Európska únia bude mať viac ako 27 členov.

Turecko: „Turecko už istý čas míľovými krokmi vzďaľuje od Európskej únie.“

„Novinári patria do redakcií, nie do väzení. Patria tam, kde vládne sloboda prejavu.

Výzva, ktorú adresujem ľuďom vládnucim v Turecku, znie takto: prepustite na slobodu našich novinárov.

Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou o daniach: „Som rozhodne za to, aby sme prešli k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou pri rozhodnutiach o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb, o DPH, spravodlivých daniach pre digitálny priemysel a o dani z finančných transakcií.

Európsky minister hospodárstva a financií (pozri prehľad): „Potrebujeme európskeho ministra hospodárstva a financií – európskeho ministra, ktorý presadzuje a podporuje štrukturálne reformy v našich členských štátoch.“

„Nepotrebujeme žiadne paralelné štruktúry. (…) Parlamentom eurozóny je Európsky parlament.

Boj proti terorizmu: „Volám po vytvorení európskej spravodajskej jednotky, ktorá zabezpečí, aby si spravodajské služby a polícia automaticky vymieňali údaje o teroristoch a zahraničných bojovníkoch.

Silnejší globálny aktér: „Chcem, aby členské štáty zvážili, ktoré zahraničnopolitické rozhodnutia by sa mohli namiesto jednomyseľného súhlasu prijímať kvalifikovanou väčšinou. Zmluva s takouto možnosťou počíta.

Lepšia právna regulácia (pozri prehľad): „Nemali by sme sa miešať do každodenných životov európskych občanov (…) Nemali by sme chrliť nové iniciatívy ani snažiť sa zväčšovať si kompetencie. Tam, kde to má zmysel, by sme kompetencie mali vrátiť členským štátom.“

Tento mesiac zriadim osobitnú skupinu pre otázky subsidiarity a proporcionality, ktorá už tento mesiac začne veľmi dôkladne preskúmavať všetky oblasti politiky, aby sme sa uistili, že konáme len tam, kde EÚ prináša pridanú hodnotu.

Inštitucionálna reforma: „Európa by fungovala lepšie, keby sme zlúčili funkcie predsedov Európskej komisie a Európskej rady (…) Európu by bolo ľahšie pochopiť, keby loď kormidloval jeden kapitán (…) Pozícia jediného predsedu by lepšie odrážala skutočný charakter našej Európskej únie ako únie štátov aj únie občanov.

„Ak chceme posilniť európsku demokraciu, nesmieme zvrátiť demokratický pokrok dosiahnutý vytvorením vedúcich kandidátov – tzv. spitzenkandidátov.“

Plán

Naša budúcnosť však nemôže zostať v rovine scenára (…) Úniu zajtrajška musíme pripraviť už dnes.

Od 30. marca 2019 budeme Úniou 27 štátov. Navrhujem, aby sme sa na túto chvíľu dobre pripravili, tak v rámci dvadsaťsedmičky, ako aj v inštitúciách EÚ.

Dúfam, že 30. marca 2019 sa Európania zobudia v Únii, v ktorej budeme všetci vyznávať naše hodnoty. V ktorej budú všetky členské štáty dôsledne rešpektovať zásady právneho štátu. (…) V ktorej sme spevnili základy našej hospodárskej a menovej únie, aby sme vedeli brániť našu jednotnú menu v dobrých aj zlých časoch bez potreby žiadať o pomoc zvonka. (…) V ktorej prácu Komisie a Európskej rady vedie jeden predseda zvolený po demokratickej celoeurópskej volebnej kampani.

Začali sme s opravou strechy. Dokončiť ju však musíme teraz, keď svieti slnko, pokým ešte svieti. (…)Tak zdvihnime kotvy. Vyplávajme z prístavu. A chyťme pasát do našich plachiet.

Súvislosti

Predseda Európskej komisie každý rok v septembri vystupuje v Európskom parlamente s prejavom o stave Únie, v ktorom hodnotí výsledky dosiahnuté v uplynulom roku a predstavuje priority na budúci rok. Predseda Komisie v príhovore zároveň načrtáva, ako bude Komisia riešiť najpálčivejšie výzvy, ktorým čelí Európska únia. Po prejave nasleduje rozprava v pléne. Prejav o stave Únie je východiskovým bodom dialógu s Európskym parlamentom a Radou na prípravu pracovného programu Komisie na nasledujúci rok.

Okrem toho predseda a prvý podpredseda zaslali predsedovi Európskeho parlamentu a predsedníctvu Rady vyhlásenie o zámere, v ktorom podrobne opísali opatrenia, ktoré má Komisia v úmysle prijať v podobe právnych predpisov a iných iniciatív do konca nasledujúceho roka (v tomto prípade do konca roka 2018). Tento postup je špecificky zakotvený v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou z roku 2010.

Ďalšie informácie

Brožúra Stav Únie 2017, ktorej súčasťou je:

  • Autorizovaná Správa o stave Únie 2017
  • Vyhlásenie o zámere
  • Pokrok v desiatich prioritách Komisie
  • Plán na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Európskej únie

Webová stránka k Správe o stave Únie 2017

Desať politických priorít Európskej komisie

 

IP/17/3164

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar