Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Pranešimas apie Sąjungos padėtį 2017 m.: „Pasigaukime burėmis vėją“

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 13 d.

Pranešimas apie Sąjungos padėtį 2017 m.: „Pasigaukime burėmis vėją“

1

 

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris šiandien Strasbūre Europos Parlamento nariams perskaitė 2017 m. pranešimą apie Sąjungos padėtį. Jis pristatė ateinančių metų prioritetus ir išdėstė savo viziją, kokia ES galėtų būti 2025 m. (žr. visą pranešimą). Jis taip pat pateikė Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Europos Sąjungos kūrimo planą (žr. informacijos suvestinę).

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris šiandien sakė: „Vėl pučia Europai palankus vėjas. Bet jei jo nepasigausime, niekur nenuplauksime (...) Turėtume nubrėžti ateities kursą. Kaip rašė Markas Tvenas, po daugelio metų būsime labiau nusivylę dėl to, ko nepadarėme, nei dėl to, ką padarėme. Tad metas kurti vieningesnę, stipresnę ir demokratiškesnę 2025 m. Europą.

Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio Europos Parlamente skaitomą pranešimą papildė Europos Komisijos priimtos konkrečios iniciatyvos (prekybos, investicijų atrankos, kibernetinio saugumo, pramonės, duomenų srities ir demokratijos) – taip nuo žodžių išsyk pereita prie darbų.

Kai kurie pagrindiniai Komisijos Pirmininko pranešimo aspektai išsamiau išnagrinėti šiandien paskelbtose informacijos suvestinėse.

Pagrindinės 2017 m. pranešimo apie Sąjungos padėtį mintys

Pučia palankus vėjas

Praėjus dešimčiai metų nuo krizės pradžios, Europos ekonomika pagaliau atsigauna. Kartu atgauname pasitikėjimą ir mes. 27 ES valstybių narių vadovai, Parlamentas ir Komisija mūsų Sąjungai grąžina Europą. Drauge mūsų Sąjungai grąžiname Sąjungą.

Nenukrypkime nuo kurso

„Žvelgdami į ateitį, negalime sau leisti nukrypti nuo kurso (…) Privalome užbaigti tai, ką pradėjome Bratislavoje.“

Prekyba. „Viso pasaulio partneriai ėmė rikiuotis prie mūsų durų, kad su mumis sudarytų prekybos susitarimus (...) Šiandien siūlome pradėti derybas dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija.

Norėčiau kartą ir visiems laikams pasakyti, kad nesame naivūs laisvosios prekybos šalininkai. Europa turi visuomet ginti savo strateginius interesus. Todėl šiandien siūlome naują ES investicijų atrankos sistemą.

Pramonė.Didžiuojuosi mūsų automobilių pramone. Tačiau esu sukrėstas, kad vartotojai sąmoningai ir apgalvotai apgaudinėjami. Todėl raginu automobilių pramonę būti švarią, skaidrią ir elgtis teisingai.“

„Šiandien mūsų pristatoma naujoji pramonės politikos strategija padės mūsų pramonės įmonėms ir toliau dominuoti arba tapti dominuojančiomis pasaulyje inovacijų diegimo, skaitmeninimo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srityse.

Kova su klimato kaita. „Žlugus Jungtinių Amerikos Valstijų ambicijoms, Europa užtikrins, kad mūsų planeta vėl taptų didi. Tai bendras visos žmonijos paveldas.

Kibernetinis saugumas. „Kibernetiniai išpuoliai demokratijos ir ekonomikos stabilumui gali kelti didesnį pavojų nei ginklai ir tankai (...) Kad galėtume apsiginti, šiandien mums Komisija siūlo naujų priemonių, tarp jų – Europos kibernetinio saugumo agentūra.

Migracija. „Europa yra ir privalo būti solidarus žemynas, kuriame bėgantieji nuo persekiojimo gali rasti prieglobstį.

Turime bendras sienas, tačiau valstybės narės, kurioms dėl geografinės padėties tenka didžiausia našta, negali būti paliktos vienos. Bendros sienos reiškia ir bendrą jų apsaugą.“

Kalbėdamas apie migraciją, negaliu nepareikšti ypatingos padėkos Italijai už nenuilstamą ir kilnų darbą (...) Italija gina Europos garbę Viduržemio jūros regione.“

Europos solidarumo korpusas (žr. informacijos suvestinę). „Aš ypač didžiuojuosi Europos jaunuoliais (...), kurie užsiregistravo mūsų naujajame Europos solidarumo korpuse. Jie įgyvendina Europos solidarumo principą.

Afrika (žr. informacijos suvestinę). „Turime būti solidarūs su Afrika.Ji yra didingas jaunas žemynas, žmonijos lopšys. Mūsų 2,7 mlrd. EUR vertės ES skubios pagalbos Afrikai patikos fondas suteikia užimtumo galimybių visoje Afrikoje.

Pakelkime bures

Metas padaryti pirmąsias išvadas po diskusijų [apie Europos ateitį]. Laikas nuo apmąstymų pereiti prie veiksmų, nuo diskusijų – prie sprendimų. Šiandien norėčiau Jums pristatyti, koks būtų mano įsivaizduojamas „šeštasis scenarijus“, jei galima taip pavadinti.

„Man Europa reiškia ne vien bendrąją rinką, pinigus ar eurą. Ji pirmiausia reiškia vertybes.

Nuo rytų iki vakarų. „Europa driekiasi nuo Vigo iki Varnos. Nuo Ispanijos iki Bulgarijos. Nuo rytų iki vakarų: Europa turi kvėpuoti visais plaučiais, kitaip mūsų žemynui pristigs oro.

Darbuotojų komandiravimas (žr. informacijos suvestinę). „Sąjungoje, kur visi lygūs, negali būti antrarūšės darbo jėgos. Už tą patį darbą toje pačioje vietoje visiems turi būti mokama tiek pat.

Europos darbo institucija (žr. informacijos suvestinę). „Absurdiška, kad bendrojoje rinkoje turime bankininkystės instituciją kontroliuoti, kad būtų laikomasi bankininkystės standartų, bet neturime bendros darbo institucijos teisingumui užtikrinti. Mes tą instituciją įsteigsime.

Dvejopos kokybės maisto produktai (žr. informacijos suvestinę). „Sąjungoje, kur visi lygūs, negali būti antrarūšių vartotojų. Man nepriimtina, kad vienose Europos šalyse vartotojams parduodami prastesnės kokybės maisto produktai nei kitose šalyse (...) Slovakai nenusipelnė gauti mažiau žuvies savo žuvies piršteliuose. Vengrai – mažiau mėsos savo patiekaluose. Čekai – mažiau kakavos savo šokolade.

Teisinės valstybės principas. „Europoje teisės įstatymai pakeitė jėgos įstatymus (...) Teisinės valstybės principas Europos Sąjungoje – ne pasirenkamasis dalykas. Tai privaloma sąlyga.

Visi privalo laikytis Teisingumo Teismo sprendimų. Nepaisydami jų arba ribodami nacionalinių teismų laisvę iš piliečių atimame jų pagrindines teises.

Šengeno erdvė. „Jei norime sustiprinti savo išorės sienų apsaugą, turime nedelsdami Šengeno erdvę atverti Bulgarijai ir Rumunijai. Taip pat turime leisti Kroatijai tapti visateise Šengeno nare, kai ji įvykdys visus kriterijus. “

Euro zona (žr. informacijos suvestinę). Jei norime, kad euras mūsų žemyną vienytų, o ne skaldytų, jis turi būti daugiau nei vien rinktinių šalių grupės valiuta. Euras turi būti bendra visos Europos Sąjungos valiuta.

Plėtra. „Privalome suteikti patikimą plėtros perspektyvą Vakarų Balkanų šalims (...) Akivaizdu, kad [šios] per šią kadenciją kitos plėtros nebus (...) Bet per kitą Europos Sąjungoje bus daugiau nei 27 narės.“

Turkija. „Turkija jau kurį laiką labai tolo nuo Europos".

Žurnalistų vieta – žinių tarnybose, o ne kalėjimuose. Jų vieta ten, kur karaliauja žodžio laisvė.

Kreipiuosi į Turkijos valdžią: paleiskite mūsų žurnalistus.

Balsavimas dėl mokesčių kvalifikuota balsų dauguma. „Labai pritariu tam, kad kvalifikuotos balsų daugumos balsavimas būtų taikomas sprendimams dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės, PVM, sąžiningų skaitmeninės pramonės mokesčių ir finansinių sandorių mokesčio.

Europos ekonomikos ir finansų ministras (žr. informacijos suvestinę). „Mums reikia Europos ekonomikos ir finansų ministro pareigybės: Europos ministro, kuris remia ir skatina mūsų valstybių narių struktūrines reformas.

Mums nereikia lygiagrečių struktūrų (...) Euro zonos parlamentas yra Europos Parlamentas.

Kova su terorizmu. „Raginu įsteigti Europos žvalgybos padalinį, kuris užtikrintų, kad žvalgybos tarnybos ir policija automatiškai dalytųsi duomenimis, susijusiais su teroristais ir užsienio kovotojais.“

Stipresnė pasaulio veikėja. „Norėčiau, kad valstybės narės apsvarstytų, kurie užsienio politikos sprendimai galėtų būti priimami kvalifikuota balsų dauguma, o nebe vienbalsiai. Sutartis tą jau numato.“

Geresnis reglamentavimas (žr. informacijos suvestinę). „Neturime kištis į savo piliečių kasdienį gyvenimą (...) Neturime jų užversti naujomis iniciatyvomis ar siekti vis didesnės kompetencijos. Kompetenciją, kai prasminga, turime grąžinti valstybėms narėms.“

Šį mėnesį įsteigsiu Subsidiarumo ir proporcingumo darbo grupę, kad labai kritiškai pažvelgtų į visas politikos sritis siekdama užtikrinti, kad veiktume tik ten, kur ES teikia didesnę naudą.“

Institucinė reforma. „Europa veiktų geriau, jei sujungtume Europos Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkų pareigybes. Europą būtų galima lengviau suprasti, jei laivą vairuotų vienas kapitonas (...) Turėdami vienintelį pirmininką geriau atskleistume tikrąjį Europos Sąjungos, kaip valstybių sąjungos ir piliečių sąjungos, pobūdį.

„Jei norite, kad Europoje klestėtų demokratija, negalite apgręžti demokratinio progreso, kurio pavyzdys – pagrindinių kandidatų (vok. Spitzenkandidaten) iškėlimas.

Veiksmų planas

Mūsų ateitis negali likti scenarijus (…) Rytojaus Sąjungą turime parengti šiandien.

2019 m. kovo 30 d. būsime 27 valstybių narių Sąjunga. Siūlau visai 27 narių Sąjungai ir ES institucijoms tam gerai pasirengti.

Viliuosi, kad 2019 m. kovo 30 d. europiečius vienys Sąjunga, kurioje mes visi giname savo vertybes, kur visos valstybės narės deramai laikosi teisinės valstybės principo, (…) kur būsime pakloję tvirtus ekonominės ir pinigų sąjungos pamatus, kad galėtume gandų ir negandų laikais apsaugoti savo bendrą valiutą neprašydami pagalbos iš šalies, (…) ir kur Komisijai ir Europos Vadovų Tarybai vadovauja visoje Europoje demokratiškai išrinktas vienintelis pirmininkas (…) Toks mano „šeštasis scenarijus“.

Pradėjome taisyti stogą ir dabar turime baigti darbus, kol tebešviečia saulė (...) Tad nusimeskime pančius. Palikime saugų uostą. Pasigaukime palankų vėją.

Pagrindiniai faktai

Kasmet rugsėjo mėn. Europos Komisijos pirmininkas Europos Parlamente skaito pranešimą apie Sąjungos padėtį. Jis apžvelgia praėjusių metų laimėjimus ir pristato ateinančių metų prioritetus. Pirmininkas taip pat išdėsto, kaip Komisija spręs skubiausius Europos Sąjungai kilusius uždavinius. Po pranešimo plenariniame posėdyje vyksta diskusijos. Taip prasideda dialogas su Europos Parlamentu ir Taryba siekiant parengti ateinančių metų Komisijos darbo programą.

Be to, Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris ir pirmasis jo pavaduotojas F. Timmermansas Europos Parlamento Pirmininkui ir Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei šiandien pateikė ketinimų raštą, kuriame išsamiai išdėstyti Komisijos veiksmai – teisės aktai ir kitos iniciatyvos, kurių ji ketina imtis iki kitų metų (šiuo atveju 2018 m.) pabaigos. Tai konkrečiai numatyta 2010 m. Pagrindų susitarime dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių.

Daugiau informacijos

2017 m. pranešimo apie Sąjungos padėtį brošiūra, kurioje pateikiama:

  • Oficialus pranešimas apie Sąjungos padėtį
  • Ketinimų raštas
  • Dešimties politinių Komisijos prioritetų įgyvendinimo pažangos ataskaita
  • Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Europos Sąjungos kūrimo planas

Pranešimo apie Sąjungos padėtį 2017 m. interneto svetainė

10 politinių Europos Komisijos prioritetų

 

IP/17/3164

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar