Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila 2017: Tuulta purjeisiin

Bryssel 13. syyskuuta 2017

Unionin tila 2017: Tuulta purjeisiin

1

 

Euroopan komission puheenjohtaja piti tänään unionin tilaa vuonna 2017 koskevan puheensa Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Hän esitteli puheessaan tulevan vuoden painopisteet ja visionsa siitä, miten Euroopan unioni voisi kehittyä vuoteen 2025 mennessä (ks. puhe kokonaisuudessaan). Hän esitteli samalla etenemissuunnitelman kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa unionia (ks. etenemissuunnitelman tietosivu).

Euroopan komission puheenjohtajaJean-Claude Juncker totesi tänään, että Euroopan purjeissa on taas tuulta. ”Mutta emme pääse minnekään, ellemme suuntaa purjeitamme oikein. (…) Meidän on kartoitettava, mihin suuntaan kuljemme tulevaisuudessa. Kuten Mark Twain kirjoitti, kun katsomme vuosien päästä taaksepäin, kadumme tekemättä jätettyjä emmekä tehtyjä asioita. Nyt on aika rakentaa yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi Eurooppa vuosimallia 2025.

Puheenjohtaja Junckerin Euroopan parlamentissa pitämään puheeseen liittyy Euroopan komission konkreettisia aloitteita, jotka koskevat kauppaa, sijoitusten seurantaa, kyberturvallisuutta, teollisuutta, tietosuojaa sekä demokratiaa ja joilla sanat muutetaan välittömästi teoiksi.

Tänään julkaistiin myös tietosivuja, joissa esitellään joitakin puheenjohtajan puheessaan käsittelemiä keskeisiä kysymyksiä tarkemmin.

Unionin tilaa vuonna 2017 käsittelevän puheen keskeiset viestit

Tuulta purjeissamme

Kymmenen vuotta talouskriisin alkamisesta Euroopan talous on vihdoin pääsemässä jaloilleen. Ja sen mukana meidän itseluottamuksemme. EU27-maiden johtajat, parlamentti ja komissio asettavat Euroopan takaisin unioniimme. Yhdessä me teemme unionistamme jälleen unionin.

Pysymme valitsemallamme tiellä

Kun ajattelemme tulevaisuutta, emme voi sallia, että mikään suistaa meitä valitsemaltamme kurssilta. Meidän on (…) saatettava loppuun se, mikä Bratislavassa pantiin alulle.

Kauppa: ”Kumppanit ympäri maailmaa ovat alkaneet jonottaa ovellamme voidakseen tehdä kauppasopimuksia kanssamme. (…) Tänään ehdotamme, että aloitamme kauppasopimusneuvottelut Australian ja Uuden Seelannin kanssa.

Sanon tämän nyt hyvin painokkaasti: me emme ole sinisilmäisiä vapaakauppiaita. Euroopan on aina puolustettava strategisia etujaan. Siksi me ehdotamme tänään uusia EU:n puitteita sijoitusten seuraamiseksi.”

Teollisuus:Olen ylpeä Euroopan autoteollisuudesta. Mutta olen järkyttynyt, kun kuluttajia johdetaan tietoisesti ja tahallaan harhaan. Siksi kehotankin autoteollisuutta kertomaan totuuden ja korjaamaan tilanteen.”

Uusi teollisuuspoliittinen strategia, jonka komissio esittelee tänään, auttaa teollisuuttamme pysymään maailman huipulla tai pääsemään sinne innovaatioiden, digitalisoinnin ja vähähiilisten ratkaisujen suhteen.

Ilmastonmuutoksen torjunta: ”Kun Yhdysvaltojen kunnianhimo näyttää hävinneen, Euroopan tehtäväksi jää varmistaa, että teemme planeetastamme jälleen suurenmoisen. Kyseessä on koko ihmiskunnan yhteinen perintö.

Kyberturvallisuus: ”Kyberhyökkäykset voivat olla demokratian ja talouden vakauden kannalta vaarallisempia kuin aseet ja panssarivaunut. (…) Komissio antaa tänään ehdotuksen uusista välineistä, joiden avulla voimme puolustautua tällaisia hyökkäyksiä vastaan. Yksi näistä välineistä on Euroopan kyberturvallisuusvirasto.

Muuttoliike: ”Eurooppa on nyt ja sen on oltava vastaisuudessakin solidaarisuuden manner, josta vainoa pakenevat voivat löytää suojan.

"Meillä on yhteiset rajat, mutta jäsenvaltioita, jotka ovat maantieteellisesti lähinnä, ei voi jättää yksin suojaamaan niitä. Yhteisten rajojen ja yhteisen suojan on kuljettava käsi kädessä.

En voi puhua muuttoliikkeestä ilmaisematta syvää kunnioitustani italialaisille heidän väsymättömän ja jalon toimintansa vuoksi. (…) Italia pelastaa Euroopan kunnian Välimerellä.

Euroopan solidaarisuusjoukot (ks. tietosivu): ”Olen erityisen ylpeä eurooppalaisista nuorista, (...) jotka palvelevat uusissa Euroopan solidaarisuusjoukoissa. He toteuttavat eurooppalaista solidaarisuutta käytännössä.

Afrikka (ks. tietosivu): ”Meidän on myös osoitettava solidaarisuutta Afrikalle. Afrikka on uljas ja nuori manner, se on ihmiskunnan kehto. EU:n 2,7 miljardin euron Afrikka-hätärahasto luo työllistymismahdollisuuksia eri puolilla Afrikkaa.

Nostetaan purjeet

Nyt on aika vetää ensimmäiset johtopäätökset tästä [Euroopan tulevaisuutta koskevasta] keskustelusta. On aika siirtyä pohdinnasta toimintaan, keskustelusta päätöksiin. Haluan esittää teille tänään oman näkemykseni: oman ”kuudennen skenaarioni”.”

Eurooppa on ollut minulle aina enemmän kuin pelkät sisämarkkinat. Enemmän kuin rahaa, enemmän kuin pelkkä euro. Kyse on aina ollut arvoista.

Idästä länteen: ”EU ulottuu Vigosta Varnaan saakka. Espanjasta Bulgariaan. Idästä länteen: Euroopan on hengitettävä molemmilla keuhkoillaan. Muutoin se joutuu haukkomaan henkeään.”

Työntekijöiden lähettäminen (ks. tietosivu): ”Tasa-arvoisten kumppaneiden unionissa ei voi olla toisen luokan työntekijöitä. Työntekijöiden tulisi saada samalla työpaikalla samasta työstä sama palkka.”

Euroopan työviranomainen (ks. tietosivu): ”Ei tunnu järkevältä, että pankkinormien noudattamista valvoo pankkiviranomainen, mutta sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuutta varmistamassa ei ole yhteistä työviranomaista. Luomme siis sellaisen.

Elintarvikkeiden laatuerot (ks. tietosivu): ”Tasa-arvoisten kumppaneiden unionissa ei voi olla toisen luokan kuluttajia. En hyväksy sitä, että joissakin osissa Eurooppaa myynnissä olevien elintarvikkeiden laatu on heikompi kuin toisissa (...) Eivät slovakialaiset ole ansainneet sitä, että heidän kalapuikoissaan on vähemmän kalaa kuin muualla. Tai unkarilaisten aterioissa vähemmän lihaa. Tai tšekkiläisten suklaassa vähemmän kaakaota.

Oikeusvaltioperiaate: ”Euroopassa vallitsee lain voima, ei voiman laki. (…)Oikeusvaltioperiaate ei ole Euroopan unionissa valinnainen asia.. Se on välttämättömyys.

Kaikkien on kunnioitettava tuomioistuimen tuomioita. Niiden ylenkatsominen tai kansallisten tuomioistuinten riippumattomuuden heikentäminen merkitsee perusoikeuksien viemistä kansalaisilta.

Schengen-alue: ”Jos haluamme lujittaa ulkorajojemme suojaa, meidän on avattava Schengen-alue Bulgarialle ja Romanialle välittömästi. Lisäksi olisi sallittava Kroatian liittyä täysivaltaiseksi Schengen-alueen jäseneksi, kun se täyttää kaikki edellytykset.

Euroalue (ks. tietosivu): ”Jos haluamme, ettei euro ole Eurooppaa jakava vaan sitä yhdistävä asia, sen olisi oltava enemmän kuin tietyn maaryhmän valuutta. Euron on tarkoitus olla koko Euroopan unionin yhteinen raha.

Laajentuminen: ”Meidän olisi pidettävä yllä Länsi-Balkanin uskottavia jäsenyysnäkymiä.(…) On selvää, ettei tämän toimikauden aikana todennäköisesti tapahdu uusia laajentumisia (…) Mutta myöhemmin Euroopan unionissa on jäseniä enemmän kuin 27.”

Turkki: ”Turkki on loitonnut jättiharppauksin Euroopan unionista jo jonkin aikaa.

”Lehtimiehet kuuluvat uutishuoneisiin eivätkä vankilaan. He kuuluvat sinne, missä ilmaisunvapaus vallitsee.

Turkin vallanpitäjille haluan sanoa tämän: päästäkää toimittajamme vapaaksi.”

Määräenemmistöpäätöksenteko veroasioissa: ”Kannatan vahvasti siirtymistä määräenemmistöön yhteistä yhteisöveropohjaa, arvonlisäveroa, digiteollisuuden oikeudenmukaista verotusta ja finanssitransaktioveroa koskevissa päätöksissä.

Euroopan talous- ja finanssiministeri (ks. tietosivu): ”Tarvitsemme Euroopan talous- ja finanssiministerin, eurooppalaisen ministerin, joka edistää ja tukee rakenneuudistuksia jäsenvaltioissa.”

Emme tarvitse päällekkäisiä rakenteita. (...) Euroalueen parlamentti on Euroopan parlamentti.

Terrorismintorjunta: ”Peräänkuulutan eurooppalaista tiedusteluyksikköä, joka huolehtii siitä, että tiedot terroristeista ja vierastaistelijoista jaetaan automaattisesti tiedustelupalvelujen kesken ja poliisille.

Vahvempi maailmanlaajuinen toimija: ”Haluan, että jäsenvaltiot miettivät, mitkä ulkopolitiikan päätökset voitaisiin tehdä yksimielisyyden sijaan määräenemmistöllä. Tämä on jo mahdollista perussopimusten nojalla.

Parempi sääntely (ks. tietosivu): ”Meidän ei pitäisi sekaantua Euroopan kansalaisten jokapäiväiseen elämään (…) Meidän ei pitäisi olla esittämässä isoa tukkua uusia aloitteita tai hankkimassa itsellemme aina vain suurempaa toimivaltaa. Meidän olisi annettava toimivalta takaisin jäsenvaltioille silloin kun se on järkevää.”

Perustan tässä kuussa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän, joka arvioi hyvin kriittisesti kaikkia politiikan aloja, jotta voimme varmistaa, että toimimme ainoastaan siellä, missä EU tuottaa lisäarvoa.

Institutionaalinen uudistus: ”Eurooppa toimisi paremmin, jos yhdistäisimme Euroopan komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajat (…) Eurooppaa olisi helpompi ymmärtää, jos ruorissa olisi yksi kapteeni.(…) Yksi puheenjohtaja vastaisi paremmin Euroopan unionin luonnetta sekä valtioiden että kansalaisten unionina.

”Jos haluamme vahvistaa Euroopan demokratiaa, emme voi kääntää demokraattisen kehityksen pyörää taaksepäin. Kärkiehdokasjärjestelmä (”Spitzenkandidaten”) luotiin tämän kehityksen edistämiseksi.”

Etenemissuunnitelma

Tulevaisuus ei kuitenkaan voi jäädä pelkäksi skenaarioksi.(…) Meidän on valmisteltava tulevaisuuden unionia jo tänään.

Meillä on 30. maaliskuuta 2019 unioni, jossa on 27 jäsenvaltiota. Ehdotan, että valmistaudumme tuohon hetkeen hyvin, sekä 27 jäsenvaltion kesken että EU:n toimielimissä.

Toivon, että 30. maaliskuuta 2019 eurooppalaiset heräävät unionissa, jossa me kaikki pidämme arvoistamme kiinni. Jossa kaikki jäsenvaltiot noudattavat tiukasti oikeusvaltioperiaatetta. (...) Jossa olemme vahvistaneet talous- ja rahaliittomme perustuksia niin, että voimme puolustaa yhteistä rahaamme niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina joutumatta turvautumaan ulkopuoliseen apuun. (...) Jossa komission ja Eurooppa-neuvoston työtä johtaa yksi puheenjohtajaa, ja hänet on valittu vaaleilla demokraattisen Euroopan laajuisen vaalikampanjan jälkeen.

Olemme alkaneet korjata kattoa. Mutta nyt meidän täytyy saada työ valmiiksi niin kauan kuin aurinko vielä paistaa. (...) Irrotetaan siis keulaköydet. Purjehditaan ulos satamasta. Ja annetaan pasaatituulten puhaltaa purjeisiimme.

Tausta

Euroopan komission puheenjohtaja pitää aina syyskuussa puheen unionin tilasta Euroopan parlamentissa. Hän kartoittaa puheessaan kuluneen vuoden saavutuksia ja esittelee tulevan vuoden painopisteet. Puheenjohtaja kertoo myös, miten komissio aikoo vastata Euroopan unionin kiireellisimpiin haasteisiin. Puhetta seuraa täysistuntokeskustelu. Tästä käynnistyy Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa käytävä vuoropuhelu, jonka pohjalta laaditaan komission seuraavan vuoden työohjelma.

Puheenjohtaja Juncker ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans lähettivät lisäksi Euroopan parlamentin puhemiehelle ja neuvoston puheenjohtajavaltiolle kirjeen niiden toimien esittelemiseksi yksityiskohtaisesti, joita komissio aikoo toteuttaa lainsäädäntöteitse ja muilla aloitteilla seuraavan vuoden loppuun mennessä (tässä tapauksessa vuonna 2018). Tästä määrätään erityisesti Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista vuonna 2010 tehdyssä puitesopimuksessa.

Lisätietoja

Unionin tila vuonna 2017 -esite, johon sisältyvät seuraavat osat:

  • Puhe unionin tilasta vuonna 2017 (virallinen versio)
  • Aiekirje
  • Edistyminen Euroopan komission 10 painopisteen toteuttamisessa
  • Etenemissuunnitelma kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa Euroopan unionia

Unionin tila 2017 -verkkosivu

Euroopan komission 10 painopistettä

 

IP/17/3164

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar