Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Potrošniški organi in Evropska komisija pozivajo Volkswagen, naj zaključi popravila vseh avtomobilov, povezanih s škandalom z emisijami

Bruselj, 7. septembra 2017

Danes so potrošniški organi EU in Evropska komisija predsedniku in generalnemu direktorju podjetja Volkswagen poslali skupni dopis, v katerem skupino pozivajo, naj čim prej zaključi popravila vseh avtomobilov, povezanih s t. i. škandalom „dieselgate“.

To je del usklajenega ukrepanja potrošniških organov EU, s katerim želijo zagotoviti, da skupina Volkswagen spoštuje zakonodajo o varstvu potrošnikov po škandalu in je proaktivna v svojem odnosu do prizadetih potrošnikov. Potrošniški organi po vsej EU še naprej prejemajo pritožbe, da številni zadevni avtomobili še niso popravljeni.

Volkswagen se je po pogovorih s komisarko Jourovo leta 2016 zavezal, da bo vse zadevne avtomobile popravil do jeseni 2017. Danes potrošniški organi EU pod vodstvom nizozemskega organa za varstvo potrošnikov in trge (ACM) Volkswagen pozivajo, naj v roku enega meseca potrdi, da bo spoštoval ta načrt. V tem procesu zahtevajo popolno preglednost, vključno s podrobnim opisom tega, kar je bilo doseženo, in tega, kar je še treba doseči. Volkswagen bo moral tudi zagotoviti, da bo rešil vse težave, ki bi nastale po popravilu, saj je Komisija zahtevala, da morajo biti vsi Volkswagnovi avtomobili popolnoma skladni s pravili o homologaciji.

Komisarka Jourová je dejala: „Vesela sem, da potrošniški organi kot tisti, ki uveljavljajo zakonodajo EU, skupaj ukrepajo proti Volkswagnu in vztrajajo, da spoštuje naše zahteve. Potrošniški organi lahko s skupnim ukrepanjem zagotovijo, da se povsod v Uniji spoštuje potrošniška zakonodaja. To je še zlasti pomembno pri reševanju vseevropskih problemov, kot je primer Volkswagna, ki je prizadel več kot 8 milijonov potrošnikov v različnih državah članicah. Potrošniki EU so lahko ob današnjem skupnem stališču prepričani, da so tako potrošniški organi kot Evropska komisija na njihovi strani in da ne bodo sprejeli nobenih polovičnih ukrepov.“

Organi za sodelovanje na področju varstva potrošnikov od Volkswagna pričakujejo povratne informacije, med drugim o naslednjih točkah:

  • Preglednost in obveščanje. Volkswagen bi moral vsakega posameznega potrošnika čim prej obvestiti o popravilu. Potrošnikom bi moral zagotoviti dovolj informacij, da lahko sprejmejo informirano odločitev. V skladu z direktivo o nepoštenih poslovnih praksah bi moral Volkswagen posredovati informacije, kot so:

o natančni in jasni razlogi, zaradi katerih je treba avtomobil popraviti;

o kaj popravilo zajema;

o kaj morajo narediti, da se avtomobil lahko popravi;

o kaj se lahko zgodi ali se bo zgodilo, če avtomobila ne dajo v popravilo;

o v katerih državah članicah nepopravljena vozila ne bodo več tehnično brezhibna in kdaj.

  • Obveščanje lastnikov rabljenih avtomobilov in potrošnikov, ki avtomobila niso kupili pri zastopnikih Volkswagna: Volkswagen bi si moral čimbolj prizadevati, da obvesti potrošnike, ki svojih avtomobilov niso kupili pri zastopnikih Volkswagna ali ga pri njih ne servisirajo (npr. rabljeni avtomobili, avtomobili, kupljeni neposredno od uvoznikov).
  • Ukrep za ustvarjanje zaupanja: Potrošniški organi so pozdravili napovedano zagotovilo skupine Volkswagen, da bodo vozila popravili, s čimer si skušajo povrnilti zaupanje potrošnikov. Organi za sodelovanje na področju varstva potrošnikov so danes Volkswagen zaprosili, naj o tem obvesti vse zadevne potrošnike, naj tega zagotovila ne omeji le na določene dele avtomobila niti na določeno časovno obdobje in naj bo zagotovilo, da bo splošno delovanje avtomobila ohranjeno tudi po popravilu, pravno zavezujoče.
  • Podpora prodajalcem vozil med popravili: Čeprav so za zagotavljanje homologacije vozil odgovorni proizvajalci, je v skladu z direktivo o prodaji potrošniškega blaga in garancijah za kakršno koli napako v času dobave blaga odgovoren prodajalec. Potrošniški organi Volkswagen pozivajo, naj uporabi vsa možna sredstva, s katerimi bi lahko olajšal delo prodajalcev avtomobilov.
  • Podaljšanje roka za popravilo: Potrošniški organi EU Volkswagen pozivajo, naj potrdi obdobje, v katerem bodo vsi avtomobili popravljeni. Če bodo popravila trajala dlje od jeseni 2017, se bo moral Volkswagen zavezati, da bo obdobje za brezplačno popravilo programske opreme podaljšal, za kolikor bo potrebno, in tako zagotovil, da bodo vsi avtomobili v skladu z zakonodajo EU o varstvu potrošnikov.

Naslednji koraki

Potrošniški organi EU so Volkswagen zaprosili, naj v enem mesecu odgovori na njihovo zahtevo in vzpostavi dialog na evropski ravni. Če Volkswagen ne bo odgovoril na to skupno stališče ali če ne bo mogoče doseči dogovora, se bo morala vsaka država članica sama odločiti, kako bo ukrepala naprej. Organi lahko sprejmejo ukrepe, ki so skladni z razmerami v njihovi državi, vključno z izvršilnimi ukrepi.

Ozadje

Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov v EU nacionalne potrošniške organe povezuje v vseevropsko mrežo za izvrševanje zakonodaje. Zahvaljujoč temu okviru lahko nacionalni organ v eni državi EU stopi v stik z ustreznimi organi v drugi državi EU in jih zaprosi za posredovanje v primeru čezmejne kršitve evropskih predpisov o varstvu potrošnikov.

Sodelovanje se uporablja za predpise o varstvu potrošnikov, ki zajemajo različna področja, kot so direktiva o nepoštenih poslovnih praksah, direktiva o pravicah potrošnikov ali direktiva o prodaji potrošniškega blaga in garancijah.

V okviru sodelovanja na področju varstva potrošnikov organi redno pregledujejo vprašanja skupnega pomena za varstvo potrošnikov na enotnem trgu ter usklajujejo njihov tržni nadzor in morebitne izvršilne ukrepe. Komisija lajša izmenjavo informacij med organi in njihovo usklajevanje.

Več informacij

Politika EU na področju varstva potrošnikov

IP/17/3102

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar