Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Consumenteninstanties en de Europese Commissie sporen Volkswagen aan om de reparaties te voltooien van alle auto's die bij het emissieschandaal zijn betrokken

Brussel, 7 september 2017

De consumenteninstanties in de EU en de Europese Commissie hebben vandaag een gezamenlijke brief naar de CEO van Volkswagen gestuurd waarin het concern wordt aangespoord om haast te maken met het repareren van alle auto's die bij het "dieselgate"-schandaal zijn betrokken.

Deze brief maakt deel uit van een gecoördineerde actie van de consumenteninstanties in de EU om ervoor te zorgen dat het Volkswagen-concern in de nasleep van het schandaal het consumentenrecht in acht neemt en de betrokken consumenten proactief benadert. Consumenteninstanties in de hele EU blijven aanwijzingen krijgen dat veel van de betrokken auto's nog altijd op reparatie wachten.

Na gesprekken met EU-commissaris Jourová in 2016 heeft Volkswagen toegezegd alle betrokken auto's uiterlijk in de herfst van 2017 te repareren. Vandaag roepen de consumenteninstanties in de EU onder leiding van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) Volkswagen op om dit voornemen binnen één maand te bevestigen. Ze eisen volledige transparantie in dit proces en een gedetailleerd overzicht van datgene wat is gedaan en nog moet worden gedaan. Volkswagen moet alle eventuele problemen oplossen die na de reparatie ontstaan. De Commissie heeft immers gevraagd om alle betrokken Volkswagens volledig in overeenstemming te brengen met de regels inzake de typegoedkeuring van voertuigen.

Commissaris Jourová: "Het verheugt me dat consumenteninstanties, als handhavers van het EU-recht, gezamenlijk tegen Volkswagen optreden en erop aandringen dat onze eisen in acht worden genomen. Door samen in te grijpen, kunnen consumenteninstanties ervoor zorgen dat het EU-consumentenrecht in de hele Unie wordt nageleefd. Dit is met name van belang bij de aanpak van pan-Europese problemen, zoals de Volkswagen-zaak die meer dan 8 miljoen consumenten in verschillende lidstaten heeft getroffen. Het gezamenlijke standpunt dat vandaag wordt uitgedragen, toont dat zowel de consumenteninstanties in de lidstaten als de Europese Commissie de kant kiezen van de consument en dat er geen genoegen zal worden genomen met halve maatregelen."

Het netwerk voor samenwerking op het gebied van consumentenbescherming verwacht onder meer feedback van Volkswagen op de volgende punten:

  • Transparantie en communicatie: Volkswagen moet iedere consument zo snel mogelijk over de reparatie informeren. Volkswagen moet consumenten genoeg informatie geven zodat zij een gefundeerd besluit kunnen nemen. Overeenkomstig de richtlijn oneerlijke handelspraktijken moet de informatie onder meer het volgende bevatten:

o de precieze en duidelijke redenen waarom de auto moet worden gerepareerd;

o wat de reparatie inhoudt;

o wat consumenten moeten doen om hun auto te laten repareren;

o wat er kan of zal gebeuren als hun auto niet kan worden gerepareerd;

o in welke lidstaten niet-gerepareerde auto's niet langer geschikt voor het verkeer zijn en vanaf wanneer dat zo is.

  • Informeren van eigenaars van tweedehands auto's en consumenten die niet naar een Volkswagen-dealer gaan: Volkswagen zou zijn uiterste best moeten doen om eigenaars van auto's die niet bij een Volkswagen-dealer zijn gekocht of die daar niet worden onderhouden (b.v. tweedehands auto's of auto's die direct van een importeur worden gekocht) van informatie te voorzien.
  • Maatregel om het vertrouwen terug te winnen: Consumenteninstanties waren blij met het nieuws dat consumenten een garantie krijgen na de reparatie, een maatregel waarmee Volkswagen het vertrouwen hoopt terug te winnen. Het netwerk voor samenwerking op het gebied van consumentenbescherming heeft Volkswagen gevraagd om alle betrokkenen hierover actief te informeren, de garantie niet te beperken tot bepaalde onderdelen van de auto of een bepaalde tijdsduur en een juridisch bindende garantie te geven dat de algehele prestatie van de auto's na de reparatie behouden blijft.
  • Steun voor autodealers in het reparatieproces: Hoewel de fabrikant verantwoordelijk is voor de typegoedkeuring, is op grond van de richtlijn betreffende verkoop en garanties de verkoper verantwoordelijk voor gebreken op het moment dat de goederen worden afgeleverd. De instanties verzoeken Volkswagen alle mogelijke middelen in te zetten om het werk van autodealers makkelijker te maken.
  • Verlenging van het reparatieproces: De consumenteninstanties in de EU vragen Volkswagen om de termijn te bevestigen waarbinnen alle auto's zullen zijn gerepareerd. Als het reparatieproces langer duurt dan de herfst van 2017, moet Volkswagen zich ertoe verbinden de periode waarin de software gratis wordt gerepareerd, net zo lang te verlengen totdat het concern zijn verplichting nakomt om alle auto's in lijn met het consumentenrecht van de EU te brengen.

Volgende stappen

De consumenteninstanties in de EU vragen Volkswagen binnen één maand antwoord te geven op hun vragen en op Europees niveau de dialoog aan te gaan. Het is aan iedere afzonderlijke lidstaat om de volgende stappen te bepalen als Volkswagen niet op dit gezamenlijk standpunt reageert of als er geen overeenstemming kan worden bereikt. De instanties kunnen al naargelang de lokale omstandigheden maatregelen nemen, inclusief eventueel noodzakelijke handhavingsmaatregelen.

Achtergrond

De verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming brengt nationale consumenteninstanties samen in een Europees netwerk voor consumentenbescherming. Dankzij dit kader kan een nationale autoriteit in het ene EU-land de hulp inschakelen van haar collega in het andere EU-land bij grensoverschrijdende inbreuken op het consumentenrecht van de EU.

De samenwerking heeft betrekking op verschillende onderdelen van het consumentenrecht, zoals de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, de richtlijn consumentenrechten en de richtlijn betreffende verkoop en garanties.

In het kader van dit samenwerkingsverband bestuderen de instanties regelmatig kwesties die van algemeen belang zijn voor de bescherming van consumenten in de eengemaakte markt en coördineren zij het markttoezicht en eventuele handhavingsmaatregelen. De Commissie faciliteert de uitwisseling van informatie tussen instanties en hun onderlinge samenwerking.

Meer informatie

Consumentenbeleid van de EU

IP/17/3102

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar