Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A fogyasztóvédelmi hatóságok és az Európai Bizottság a károsanyag-kibocsátási botránnyal érintett autók javításának lezárására sürgetik a Volkswagent

Brüsszel, 2017. szeptember 7.

Az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok és az Európai Bizottság ma a Volkswagen vezérigazgatójához címzett közös levelükben sürgetik a vállalatcsoportot a „Dieselgate” botránnyal érintett összes autó gyors megjavítására.

Ez része az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok összehangolt fellépésének, és annak biztosítására irányul, hogy a Volkswagen csoport a botrányt követően betartsa a fogyasztóvédelmi jogot és proaktív magatartást tanúsítson az érintett fogyasztókkal szemben. A fogyasztóvédelmi szervezetekhez EU-szerte beérkező panaszok alapján az érintett autók közül sokat még nem javítottak ki.

A Volkswagen a Jourová biztossal folytatott 2016. évi megbeszélések után vállalta, hogy 2017 őszéig minden érintett autót megjavít. Az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok ma a holland fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti hatóság (ACM) vezetésével felszólították a Volkswagent, hogy egy hónapon belül erősítse meg e tervének fenntartására irányuló szándékát. A hatóságok a folyamat teljes átláthatóságát követelik, ideértve az eddigi eredmények és a hátralévő feladatok részletes bemutatását is. A Volkswagennek szavatolnia kell a javítást követően felmerülő potenciális problémák megoldását, mivel a Bizottság kérte, hogy az összes érintett Volkswagen autót teljesen feleltessék meg a típusjóváhagyási szabályoknak.

Jourová biztos így nyilatkozott: „Örömmel látom, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságok az uniós jog végrehajtóiként együttesen lépnek fel a Volkswagen vonatkozásában, és kitartanak igényeink teljesítése mellett. Együttes fellépésükkel a fogyasztóvédelmi hatóságok biztosíthatják, hogy az uniós fogyasztói jog az Unióban mindenhol érvényesüljön. Ez különösen fontos az olyan páneurópai problémák kezelésekor, mint a VW ügye, amely több mint 8 millió fogyasztót érint a különböző tagállamokban. A mai közös állásponttal az uniós fogyasztók biztosak lehetnek abban, hogy a tagállami fogyasztóvédelmi hatóságok és az Európai Bizottság egyaránt az ő pártjukat fogja, és nem elégszik meg félmegoldásokkal.”

A fogyasztóvédelmi együttműködési hálózathoz tartozó hatóságok egyebek mellett a következő pontok tekintetében várják a Volkswagen válaszát:

  • Átláthatóság és tájékoztatás: A Volkswagennek a lehető leghamarabb egyenként tájékoztatnia kell a fogyasztókat a javításról. A Volkswagennek elegendő információt kell a fogyasztók rendelkezésére bocsátania ahhoz, hogy azok jól megalapozott döntést hozhassanak. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvnek megfelelően meg kell adnia a következő információkat:

o az autó megjavítását indokoló egyértelmű és pontos okokat,

o a javítás mibenlétét,

o a fogyasztó feladatait a javítással kapcsolatban,

o a javítás elmaradásának tényleges és esetleges következményeit,

o a meg nem javított autók mely tagállamban és mikortól nem számítanak üzemképesnek.

  • A Volkswagen ügyfélkörén kívül eső használtautó-tulajdonosok és fogyasztók tájékoztatása: A Volkswagennek minden tőle telhetőt meg kell tennie azon fogyasztók tájékoztatása érdekében, akik autójukat a Volkswagen-hálózaton kívül vásárolták meg vagy azon kívül szervizeltetik (ilyenek lehetnek például a használt vagy importált autót vásárlók).
  • Bizalomépítő intézkedés: A fogyasztóvédelmi hatóságok üdvözlik a Volkswagen csoport által bejelentett bizalomépítő intézkedést, amely bizonyosságot ad a fogyasztók számára a javítást illetően. A fogyasztóvédelmi együttműködési hálózathoz tartozó hatóságok ma arra kérik a Volkswagent, hogy erről aktívan tájékoztassa az összes érintettet; kezdeményezését ne korlátozza se az autók bizonyos alkatrészeire, se egy adott időszakra; és adjon jogilag kötelező erejű bizonyosságot arról, hogy az autók általános teljesítménye a javítás után is megmarad.
  • Az autókereskedők támogatása a javítási folyamat során: Az értékesítési és jótállási irányelv értelmében az autók típusengedélynek való megfeleléséért a gyártó a felelős, de a hibás teljesítésért az árut értékesítő kereskedő felel. A hatóságok kérik a Volkswagent, hogy minden lehetséges eszközzel segítse az autókereskedők munkáját.
  • A javítás határidejének meghosszabbítása: Az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok kérik, hogy a Volkswagen erősítse meg azt a határidőt, amelyen belül az összes autó megjavítására sor kerül. Amennyiben a javítás folyamata 2017 őszénél tovább tart, a Volkswagennek vállalnia kell, hogy a szoftver ingyenes javíttatására szolgáló időszakot a szükséges ideig meghosszabbítja annak biztosítása érdekében, hogy minden autó esetében betartja az uniós fogyasztóvédelmi jogokat.

Következő lépések

Az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok felkérik a Volkswagent, hogy egy hónapon belül válaszoljon a kérésre, és folytasson európai szintű párbeszédet. Ha a Volkswagen nem válaszol a közös állásfoglalásra, vagy nem sikerül megállapodásra jutnia, akkor az egyes tagállamok külön-külön dönthetnek a következő intézkedésekről. A hatóságok a helyi sajátosságoknak megfelelően hozhatnak intézkedéseket, szükséges esetben ideértve a jogérvényesítési intézkedéseket is.

Háttér-információk

A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló uniós rendelet a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságokat egy páneurópai végrehajtó hálózaton belül kapcsolja össze. E hálózatnak köszönhetően valamely uniós ország nemzeti hatósága felkérheti egy másik uniós ország illetékes hatóságát, hogy az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal kapcsolatos, több országot érintő jogsértés esetén tegye meg a megfelelő lépéseket.

Az együttműködés olyan, különböző területeket érintő fogyasztóvédelmi jogszabályokra terjed ki, mint például a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv, a fogyasztói jogokról szóló irányelv vagy az értékesítési és jótállási irányelv.

A fogyasztóvédelmi együttműködés keretében a hatóságok rendszeresen megvizsgálják az egységes piac közös érdekű fogyasztóvédelmi kérdéseit, és összehangolják az esetleges jogérvényesítési intézkedéseket. A Bizottság elősegíti a hatóságok közötti információcserét és koordinációt.

További információk

Uniós fogyasztópolitika

IP/17/3102

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar